Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 4 · 1 februari 2001 · Årgång 31       

NADA

Pedagogiskt seminarium: Snabbkurs för lärare i kursadministration

Snabbkurs för lärare i kursadministration
tis 20 feb 10.15-12.00, rum 1537

På Nada finns det många rutiner för kursadministration och
hjälpsystem för läraren. Dessa beskrivs visserligen på vår interna lärarsida http://www.nada.kth.se/internt/larare/ men för den lärare som är ny på Nada blir det lätt oöverskådligt.

Den 20 februari 10.15-12.00 i rum 1537 kommer vi därför att hålla årets första pedagogiska seminarium och berätta om kursadministration.

Vi kommer att ta upp hjälpsystemen res, tid, ACE och eval. Vi berättar också om Nadas rutiner för kursinformation på webben, kopiering, schemaläggning, kursval, registrering, resultatrapportering, tidrapportering
och kursanalyser. Alla kursledare är välkomna, men vi vänder oss i första hand till nya lärare på Nada.


Linda och Viggo


Sv-eng ordbok för utbildning och forskning


Utbildningsdepartementet har låtit utarbeta en pdf-baserad svensk-engelsk ordbok/handbok för utbildnings- och forskningsområdet för att skapa kontinuitet i översättning av svenska termer till engelska inom utbildnings- och forskningsområdet.
http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/
universitet/publikationer.htm#Svensk

På sidan finns också länkar till andra ordböcker.

6:e utlysning inom IST-programmet


Härmed 6:e utlysningen inom EU:s IST-program. Tacksam för spridning till intresserade på lämpligt sätt. Ansökningshandlingar finns på: http://www.cordis.lu/ist/calls/200101.htm
Frågor kan ställas till mig.

Astrid

Astrid Borg

Tel 790 8409Exjobbsseminarium i datalogi

Onsdagen den 7 februari 2001 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Christian Tokola, D96

Datorstödd formalisering, skapa och analysera formella specifikationer med UML sekvensdiagram Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Prover Technology och Volvo PV.
Handledare: Karl Meinke, examinator: Stefan Arnborg
Heidi Hjelmstedt, D96
Design patterns för grafiska gränssnitt Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Ericsson Radio Systems.
Handledare: Kerstin Frenckner, examinator: Kerstin Severinson Eklundh
Jonas Sjöbergh, D95
Detektion av särdrag i bilder baserad på färginformation Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Cvap, Nada.
Handledare och examinator: Tony Lindeberg
Mats Johansson, E94
Value-at-risk: från teori till implementation Sammanfattning
Arbetet är utfört vid CRM Treasury Systems.
Handledare och examinator: Stefan Arnborg


Seminariet leds av examinator Stefan Arnborg.

 
 
 

PÅ GÅNG

Vaktis
Vaktmästeriet, med funktionsadress ”vaktis” har under en längre tid haft svårigheter att hinna med alla uppdrag. Därför har vi fått en förstärkning, Alfred Urban ”Affe”, för att kunna ge bättre service. Om det finns något som du begärt hjälp med som inte blivit åtgärdat, påminn vaktis! Maila till vaktis@nada.kth.se.
Vaktmästeriet undrar om du har
- några skrivbordslampor som du inte behöver?
- kontorsstolar eller andra möbler i ditt rum som du inte behöver?
- en defekt kontorsstol?
- någon annan fråga till vaktmästeriet?
Skicka meddelande till ”vaktis”.

Ny telefonlista
Under denna vecka har du fått en ny telefonlista i ditt postfack. Ann-Sofie har gjort ett jättejobb för att uppdatera den. Nu är det din sak att titta på den och se om dina uppgifter är korrekta. Alla ändringar i listan ska löpande sändas till telefonadm@nada.kth.se som uppdaterar och skickar ut nya listor då ett större antal ändringar inkommit.

Andra personalfrågor
Pernilla Östlund kommer den 1 februari tillbaka efter att ha varit tjänstledig i
ca 2 år för studier. Pernilla, som tidigare arbetat som sekreterare på plan 5, kommer nu att börja med utredningsuppdrag samtidigt som vi ska försöka hitta en bra lösning för henne i fortsättningen.
Agneta Jansson, som idag är 50 % sekreterare på Media, kommer flytta till plan 4 för att avlasta mig. Hon flyttar den första februari och kommer att dela rum (1423) med Karin Hultquist.
Anette Arling, sekreterare på Cid, kommer tillbaka den 1 februari efter att ha varit föräldrarledig.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Daniel Appelö, fofu-ing på NA
Danny Roobeart Fofu-ing på Cvap/Cas
De kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Ben Moussa Bachir, post-doc på NA.
Lars Ivansson, doktorand på TCS.
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet
Eva-Lena

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Ons. 7 februari kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5
Tis 20 februati kl. 10.15-12.00 Snabbkurs för lärare i kursadministration i rum 1537

 

"If all men knew what others say of them, there would not be four friends in the world."

Blaise Pascal