Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 2 · 18 januari 2001 · Årgång 31       

NADA

Seminar!

On the 26/1 at 10.15 in room 1537 Anders Fagergren will present his halftime seminar.

Very welcome!


Erik and Anders


Title: The neural control and learning of the human precision grip, a multidisciplinary modelling approach.
Abstract:
The aim of this project is to increase the knowledge of how the human precision grip is developed and controlled by the central nervous system.
The Specific Aims are to:
* Map out what cortical systems are involved in certain aspects of   the precision grip.
* Implement a biomechanical model of the precision grip, i.e., to   simulate a wrist movement as well as a pinch grasp between the   thumb and the index finger.
* Construct a control system by using simplified models of the   cortical systems involved.
* Implement learning into the control system by using artificial   neural networks.
Methods:
* Functional magnetic resonance imaging, to map out the cortical   systems involved.
* Kinematics, to measure hand and object movements.
* Force sensors, to measure finger tip forces.
* Simulink, to implement the biomechanical model. Simulink is a   software package for the commercial mathematical   programming language MATLAB.
* Artificial Neural Networks and Reinforcement Learning, to   implement learning.

Doktorandkurs: 2D5342, Databrytning, 4p.


Kursen går i period tre, fredag fm, med start 26 januari 9-11 i seminarierummet 1537.

Bayesianska metoder för modellering och prediktering, kausalitetsanalyser, distributionsfri inlärning med supportvektorteknik. Kurssida:
http://www.nada.kth.se/kurser/ kth/2D5342/

http://www.nada.kth.se/~stefan/
Stefan Arnborg, Nada, KTH


Exjobbspresentation

På fredag 19/1 presenterar Master-studenten Jerome Long sitt exjobb "Extended multiphysics in FEMLAB - a prototype implementation".
Exjobbet har utförts på Comsol. Presentationen äger rum i 4523 kl 14.15-15


Lennart Edsberg


NorFA:s Nyhetsbrev på nätet!

Nu har NorFA, Nordisk Forskarutbildnings-akademi i Norge, börjat publicera sina nyhetsbrev på hemsidan http://www.norfa.no


Parkeringskort

Parkeringskort för anställda på Nada finns nu att hämta hos Ann-Sofie Ljungren på plan 4, rum 1419.

 

PÅ GÅNG!


Välkommen tillbaka efter en förhoppningsfull skön ledighet över jul- och nyårshelg.

Subventionerade motionsaktiviteter i KTH-hallen.
Under flera år har jag fått frågan om Nada skulle kunna subventionera motionsaktiviteter för anställda. Den subvention som ges idag är att alla på KTH som är anställda på 40% eller mer har rätt till en timmes motion på betald arbetstid. Dessutom har alla möjlighet att gratis simma på IH-badet en timme i veckan, tisdagar mellan kl 07 00-08 00. Anmälan sker till KTH-hallen.

Nadas verksamhet är till stor del förknippad med att sitta still och många studier visar att detta inte är hälsosamt. Ett sätt att stimulera till en högre aktivitet är att subventionera motionsaktiviteter. Nada har därför beslutat att subventionera motionsaktiviteter i KTH-hallen. Vi subventionerar 50%, dock max 250 kr/per person och termin. Rent praktiskt kommer det att fungera så här: du betalar själv terminsavgiften, efter den första februari kan du få ersättningen enligt ovan när du ger kvittot till Inga-Britt Ahlandsberg på plan 4. Vad gäller banhyra för exempelvis innebandy måste förutom kvitto bifogas en deltagarförteckning.
Har du frågor kontakta mig !

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada:
Claus Knudsen forskningsingenjör på Media.
Joakim Nordström studiochef på AMT.
Jonas Jakku, provanställning som systemadministratör på systemgruppen..
Mariann Berggren provanställning som sekreterare med placering på Media.
Erik Hayman post-doc på Cvap.
Josephine Sullivan post-doc på Cvap.
Henrik Artman lektor, MDI.
Tommy Palm övningsassistent.
Andreas Archenti projektanställning som robotingenjör på Cvap/Cas.
Sten Andersson adjunkt.
Mattias Classom projektanställning som systemingenjör på PDC.
Adrian Popescu gästlektor.
Alf Urban vaktmästare.

Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkommen till oss på Nada.

Personer som slutar

Konrad Tollmar forskningsingenjör på Cid.
Erik Björkvall systemansvarig på Media.
Marie Liss sekreterare på Media.
David Austin post-doc på Cvap.
Erkki Soinne, forskningsingenjör Psci-PDC.
Erik Bågfors systemingenjör på PDC.
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet


Eva-Lena

 

 

 

Information om val till KTHs fakultetskollegium

Rektor har beslutat (beslut nr 875/2000) att nyval till fakultetskollegiet skall ske under januari månad och att konstituerande sammanträde i kollegiet skall hållas under februari månad. Den interna föreskriften om fakultetskollegium, dess sammansättning, uppgifter och val till kollegiet finns i KTH-handboken I Flik 7.3,
http://www.kth.se/info/kth-handboken/I/7/3.html.

Röstlängd upprättas av universitetsförvaltningen och läggs ut på registratorskontoret, Valhallavägen 79, 12 januari 2001 och finns tillgänglig för granskning t o m 19 januari 2001.
Anmärkningar mot röstlängden lämnas till rektor senast 24 januari. Röstlängden fastställs därefter av rektor.

Röstkort skickas därefter ut enligt den fastställda röstlängden tillsammans med förteckning över valbara lärare vid respektive institution och närmare information om valförfarandet. Valet genomförs institutionsvis genom poströstning och rösterna ska vara universitetsförvaltningen, Valhallavägen 79, att.: Gunilla Magnuson, tillhanda senast 9 februari kl 16.30

Gunilla Magnuson

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre.19 januari kl 14.15-15 Exjobbspresentation. Jerome Long: "Extended multiphysics in FEMLAB - a prototype implementation" Presentationen äger rum i 4523
Ons. 26 januari kl. 10.15

In room 1537, Anders Fagergren will present his halftime seminar. Title: The neural control and learning of the human precision grip, a multidisciplinary modelling approach.

 

"One who knows that enough is enough will always have enough."

Lao-Tzu