Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 1 · 11 januari 2001 · Årgång 31       

NADA

Internationella kongresser


Congress Stockholm, i samarbete med KTH, inbjuder forskare och lärare till seminariet
ATT ARRANGERA EN INTERNATIONELL KONGRESS
på KTH den 30 januari 2001 med start kl 13.45 i sal Q1, Osquldas väg 4

ANMÄLAN senast 17 januari 2001 till ulrika.loof@stoinfo.se
Congress Stockholm finns för att ge stöd och information till dem som planerar att arrangera kongresser och konferenser i Stockholm. Kostnadsfri hjälp erbjuds med:
  muntliga och skriftliga presentationer inför beslut om var kongresser skall hållas
  förmedling av förfinansieringsstöd
  rådgivning om upplägg och genomförande av konferenser och kongresser
  presentationsmaterial, t.ex. broschyrer, video, OH-bilder, affischer och monterskärm

Congress Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting, regionens högskolor och ett 80-tal företag i konferensbranschen.

Uppgiften är att Marknadsföra Stockholm som kongresstad.


Sans Seminar!


The first SANS seminar in this year will be on the 12/1 at 10.15 in room 4523. Yuri Zilberter from KI will give a talk entitled Regulation of synaptic efficacy in pyramidal cell - interneuron microcircuits.
Very Welcome


Erik and Anders


EDGE POST-DOC POSITIONS

There will be a series of postdoctoral positions in Geometry available in the EDGE network for the year 2001-2002.
For further information see
http://edge.imada.sdu.dk/Grants/
Best wishes

Sigmundur Gudmundsson

 

Forskartjänster, stipendier och pris!

Nya forskartjänster vid Kungl. Vetenskapsakademien inrättade med ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
KVA kommer år 2001 att inrätta 7-8, femåriga forskartjänster. Fullständig information och ansökningsblanketter för en intresseanmälan finns på akademiens hemsida www.kva.se och skall vara akademien tillhanda senast 1 februari 2001.
Stipendier för postdoktorala studier vid MIT från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


The Big Idea
On Sunday 21 October 2001, the first winner of the William Grant & Sons Young European Prize for Invention and Discovery will be announced. This £ 30, 000 biennial prize will be presented to the young (under 35-year old) citizen of the continental Europe, who, in the opinion of the jury has done the most to advance mankind through invention and discovery during the previous two years. The jury will sit under the chairmanship of Sir James Black, University of London and 1988 Nobel Laureate in Medicine.

More information about the prize at www.bigidea.org.uk
You can also get a brochure at KTH registration office, Valhallavägen 79. Closing date for entries is 31 March 2001.


Introduktion för doktorander

Introduktion för doktorander sker den 17/1 kl 12.00 i rum 1537.


Eva-Lena

Tack för året som gått!

Ett år med regn och mycket tid för arbete, funderingar och en stor massmedial uppmärksamhet. Nedan följer en liten resumé.

Nya verksamheter
Vi håller som bäst på att lära känna våra nya vänner på Mediateknik som överfördes till Nada i somras. Redan har vi hittat många genensamma intressen både inom forskning och utbildning. Den tidigare verksamheten på Citu som rör produktion, distribution och presentation av digital rörlig bild har samlats inom projektet AMT
KTH Advanced Media Technology Lab. Här kommer det att hända nya spännande saker. Ta gärna kontakt och se vad ni kan göra tillsammans.

Datorstöld
Vi repade oss snabbt efter den omfattande datorstölden i somras. Nu har vi nya och bättre servrar och förövarna har dömts till fängelsestraff.

Vi gratulerar
Fredrik Almgren, Gunnar Andersson, Torbjörn Granlund, Lars Ivansson och Staffan Ulfberg som tog hem segern i "the cipher challenge" och tillsammans med författaren Simon Singh introducerade oss i konsten "att bevara sina hemligheter och avslöja andras".

Viggo Kann och Tony Lindeberg som har befordras till professorer. Tony har också erhållit en forskartjänst på KVA.

Henrik Eriksson som fått Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris som årets främsta teknikspridare.
Årets lärare Gerd Eriksson på D och Ninni Carlsund på I.

Gunnar Andersson, Lars Arvestad, Ninni Carlsund, Lars Engebretsen, Lars Ivansson, Kristian Simsarian och Anna-Karin Tornberg som disputerade och
Christer Andersson, Duccio Fanelli, Ann Fatton, Petter Kolm, Raul Tempone och ChristianWauquiez som blev licentiater.

CID för sina uppmärksammade utställningar bland annat på Tekniska museet med "Urmänniska möter Superman"- Braga, "Mirror to the next millenium"- Bino och Cool och projektet "Kidstory" samt föreställningen "Desert rain" ett samarbete mellan performancegruppen Blast Theory, University of Nottingham, Center for Art and Media Technology, Karlsruhe och KTH

Nya lärare
Vi har anställt 7 nya lärare
Lennart Johnsson som professor i Tillämpad numerisk analys och föreståndare på PDC.
Henrik Artman, Olle Bälter, Stefan Carlsson och Ann Lantz som lektorer.
Björn Hedin och Leif Kusoffsky som adjunkter.

Utvärdering och rapporter
Forskningen i datalogi på Cvap, Sans och TCS har utvärderats av TFR med mycket goda omdömen. Kompetenscentra Cid och Psci har utvärderats med överväldigande positiva utlåtanden och har fått en treårig förlängning.
Högskoleverkets utvärdering av utbildningen i datalogi är genomförd och vi väntar på en slutrapport i mars.
Nadas årsrapport för perioden 1998 till 1999 kunde spridas i början av året och i sommar påbörjas arbetet för perioden 2000-2001.

Årets motto - Uppföljning
De tre senaste årens motton har varit Tydlighet, Ordning och Reda samt Framförhållning.
Nu är det dags att se om vi har uppnått några förbättringar. Uppfattar vi att servicen blivit bättre? Har det blivit några förändringar för doktoranderna efter Max Schejas rapport? Har lärarna fått det bättre med ett nytt bemanningssystem. Ekonomisystemet tycks alltid stå i skottgluggen för kritik - är det rättvist?

Jag har varit i Medan på Sumatra mellan jul och nyår - oj - vad välorganiserat det är på Nada.
Ni skulle bara veta hur det kan vara!GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET

önskar


Ingrid

 
 

CALL for PAPERS!

May 28-29, 2001 Halmstad, Sweden

NORDIC WORKSHOP ON ELECTRONIC COMMERCE
The Workshop on Electronic Commerce seeks to bring together Nordic researchers to generate discussions of and research about all aspects of e-commerce. The workshop will focus on group discussion and collaboration in identifying the important problems and potential solutions in this important research area. Proceedings from the workshop will be distributed to attendees after the workshop. This is an excellent opportunity for Nordic researchers to have a prereview of planned papers and/or research projects/proposals.

The workshop will run from Monday afternoon till Tuesday evening at Halmstad University. The conference fee is SEK 1.000, including evening arrangement, all meals and the workshop itself. For hotel arrangement please look at the conference web site: www.hh.se/ide/nwec
ORGANIZED BY
The Viktoria Institute and Halmstad University, IDE School of Information Science, Computer and Electrical Engineering.
IMPORTANT DATES
  Deadline for submission of extended abstract (max 3 A4): February 28, 2001
  Notification of acceptance: March 15, 2001
  Full paper due: May 1, 2001
  Final version of paper: August 1, 2001 (Proceedings will be sent to the participants)
Extended abstracts should be sent by email to nwec@hh.se
CONFERENCE ORGANIZATION

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 01:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 12 januari kl 10.15 SANS seminar in room 4523. Yuri Zilberter from KI will give a talk entitled Regulation of synaptic efficacy in pyramidal cell - interneuron microcircuits.
Ons. 17 januari kl 12.00 Introduktion för doktorander sker i rum 1537.

 

An economist is an expert who will know tomorrow
why the things he predicted yesterday didn't happen today.

Laurence J. Peter