Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 40 · 14 december 2000 · Årgång 30       

NADA

IT-mässa

Utrikesdepartementet anordnar i samarbete med Näringsdepartementet en IT-utställning i Stockholmsmässan under EU-toppmötet i Stockholm 23-24 mars. Syftet med utställningen är att visa upp kreativa IT-lösningar inom områden som ska diskuteras under Stockholmstoppmötet, t.ex. sysselsättning och IT, e-handel, IT i skola och utbildning.

Utställningen kommer att vara öppen 22-24 mars 2001 och vara placerad i Stockholmstoppmötets presscentrum. Regeringskansliet inbjuder svenska företag, myndigheter, institutioner och organisationer att delta genom att ställa ut vid utställningen på Stockholmsmässan. Mer information om hur man ansöker finns på regeringens hemsida:
www.utrikes.regeringen.se/fragor/handelsframjande/
itutstallning.pdf


2001- Young scientist summer program

Senast den 17 januari kan du söka till IIASA:s sommarprogram för
doktorander; 2001- Young scientist summer program. Du hittar all
information och ansökningsformulär om detta på www.iiasa.ac.at eller kontakta Berit Örnevall berit.ornevall@frn.se tel 08 4544127 för personlig information.

IIASA är det internationella institutet för tillämpad systemanalys, som ligger strax utanför Wien. FRN, Forskningsrådsnämnden, är svenskt medlemsorgan i IIASA.

Forskningsrådsnämnden och Vetenskapsrådet, november 2000:
Inbjudan att medverka i Populärvetenskapens Vecka 11 - 17 november 2001!

FRN och Vetenskapsrådet inbjuder till samarbete kring Populärvetenskapens Vecka. Den arrangeras vartannat år och 1999 stod cirka 125 arrangörer, från Abisko i norr till Ystad i söder, som värdar för flera hundra programpunkter.

Välkommen till ett upptaktsmöte tisdagen den 6 februari, klockan 09.30-12.00, i Vetenskapsrådets hus, Regeringsgatan 56, Stockholm. Anmäl dig per fax 08 - 454 41 55 eller per e-post gunilla.wretenblad@frn.se

Läs mer om Populärvetenskapens Vecka på http://www.frn.se/

Vad förenar forskarsamhället?

"Seminarium för forskarhandledare. En paneldebatt och diskussion om gemensamma värderingar och utgångspunkter för den framtida, förändrade (?) forskarhand-ledningen. Alla forskarhandledare är mycket välkomna - inte minst du som har mångårig erfarenhet och kan dela med dig av den!"

Anmälan kan göras på PU enhetens web plats www.pu.su.se

Välkommen!

Datum: 2000-12-18 Tid: 14-17
Sista anmälningsdag: 2000-12-14 Plats: Sammanträdesrummet, Aula Magna

Väl mött

Catherine Sandbach-Dahlstrom
Stockholm University


Öppttider för Delfi och elevexpeditionen!


Delfi och elevexpeditionen kommer att hålla stängt under perioden 27/12-5/1.
Vecka 2 kommer öppettider för studenter att vara kl 10.00-11.00.

God jul och gott nytt år till er alla från oss på plan 2


Cid seminarium!

Daniel Pargman, Linköpings Universitet: "Code Begets Community: on social and technical aspects of managing a virtual community"

Plats: CID, KTH, Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till Stora Gården). Plan 5, rum 4523.
Tid: 20 december, kl 14.00 (prick) -16.00
För mer information: http://cid.nada.kth.se/sv/seminarier/aktuellt.lasso

 

 

 

 

 

 

Sista numret av Numero -
för i år!

Detta nummer av Numero är det sista för i år och Numero vill därför passa på att önska alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Red.

Handledarutbildning!

En utbildning för handledare vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet.

Plats: Tammsviks kursgård
Tid: 16-18 maj 2001


Kurser riktar sig till forskarassistenter och yngre lektorer.
För mer information kontakta Bibi pehrson, tel: 16 22 92
e-post: bibi.pehrson@natkan.su.se


Fyra nya myndigheter bildas den 1 januari 2001


Fyra nya myndigheter bildas den 1 januari 2001: Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Verket för innovationssystem.

Bengt Westerberg blir ordförande för Vetenskapsrådet.
Bengt Westerberg var under åren 1991-1994 socialminister och vice statsminister. Westerberg har varit riksdagsledamot och partiledare för folkpartiet.

Jan Martinsson blir ordförande för Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Jan Martinsson är teknologie doktor och har under senare år arbetat som teknisk direktör på ABB, Asea Brown Boveri. Tidigare var Martinsson VD för företaget Sandblom&Stohne Kyl AB.

Ingrid Pettersson blir ordförande för Ämnesrådet för medicin. Ingrid Pettersson är överdirektör vid Riksförsäkringsverket. Petterson har tidigare arbetat bland annat på SIDA och i Regeringskansliet.

Jane Cederquist blir ordförande för Ämnesrådet för humanioria och samhällsvetenskap. Cederquist är generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Sedan januari 1999 är Jane Cederquist ordförande för
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Inger Lundberg blir ordförande för Forskningsforum. Inger Lundberg är socialdemokratisk riksdagsledamot från Örebro län och ledamot av Utbildningsutskottet.

Ordförande för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande kommer att utses inom kort.

Anita Gradin blir ordförande för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Gradin har varit invandrarminister, jämställdhetsminister och utrikeshandelsminister i socialdemokratiska regeringar. Under åren 1986-1991 var Anita Gradin ambassadör i Wien. Mellan åren 1995-1999 var hon EU-kommissionär.

De nya myndigheterna för forskningsfinansiering - en kort beskrivning
Vetenskapsrådet blir den stora grundforskningsmyndigheten. Inom Vetenskapsrådet bildas tre ämnesråd; ett för medicin, ett för naturvetenskap och teknikvetenskap samt ett för humaniora och samhällsvetenskap. Huvuddelen av Vetenskapsrådets forskningsstöd kommer att fördelas efter ansökan från forskare. Vetenskapsrådet en budget för år 2001 på 1 878 miljoner kronor.

Forskningsforum inom Vetenskapsrådet ska kunna lyfta övergripande forskningsfrågor av betydelse för både forskningens och samhällets behov till diskussion och debatt. Exempel på sådana frågor kan vara etiska aspekter på forskningen, genus- och mångfaldsperspektiv i forskningen samt tvärvetenskapens villkor och möjligheter.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ansvarar för forskning kring frågor som rör arbetslivet, arbetsmarknadens funktionssätt och människors sociala och ekonomiska situation. Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap har en budget för år 2001 på 262 miljoner kronor.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, MAS, får som viktigaste ansvarsområde lantbruksvetenskaplig forskning, miljöforskning och forskning för en ekologiskt uthållig utveckling. Rådets
verksamhet ska också bidra till att kunskapen om bland annat samhällsplanering, bygg- och förvaltningsfrågor samt boendefrågor ökar. MAS har en budget för år 2001 på 450 miljoner kronor.

 
 

PÅ GÅNG

Arbetstider under veckorna 51-52 och 1
20-22/12, är vanliga arbetsdagar, 8 tim/dag
27-29/12 är vanliga arbetsdagar, 8 tim/dag
2-4/1, är vanliga arbetsdagar, 8 tim/dag
5/1, 4 timmar

Vaktmästeriet och sekretararsupport under v 51-52 och v 1
Vaktmästeriet kommer att vara bemannat under hela perioden. Alla
sekreterare kommer att vara lediga under v 52. Övriga veckor kommer flera att finnas på Nada. Personligen kommer jag att vara på Nada mycket sporadiskt under v 52 sedan är jag ledig hela v 1.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada.
Lauentiu Prisecaru, forskningsingenjör på PDC.
Patrik Rydberg, utvecklare-programmerare på AMT.
Thomas Pettersson, utvecklare-programmerare, AMT.
Lena Halonen, fofu-ing på Media.
Daniel Ahlin, systemtekniker på PDC.
Amelia Oestreichers, forskare på IPLab.
Erik Åström, forskningsingenjör på IPLab.

Välkommen till oss på Nada.
Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Personer som slutar
Erkki Soinne, forskningsingenjör Psci-PDC.
Gunilla Appelquist, sekreterare.
Mauro Gerolimetto, forskningsingenjör, Na.
Fredrik Bergholm, forskare, Psci.
Olga Sirovatcenko, forskningsingenjör, Na.
Christos Panagiotopoulus, forskningsingenjör Psci.

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.

Eva-Lena

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Mån. 18 december kl 13.15-14 Dimitry Sokoloff, Uppsala Universitet.
Plats: i sal 4523, Lindstedtsvägen 3, NADA, KTH
Titel: ALIGNEMENT IS A SHELL MODEL OF MHD TURBULENCE.
Ons. 20 december kl 14.00-16.00 Daniel Pargman, Linköpings Universitet: "Code Begets Community: on social and technical aspects of managing a virtual community".
Plats: CID, KTH, Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till Stora Gården). Plan 5, rum 4523.

 

"A jury consists of twelve persons chosen to decide who has the better lawyer."

Robert Frost