Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 39 · 7 december 2000 · Årgång 30       

NADA

Seminarier i numerisk analys

Roger Pettersson, Universitet i Växjö,
Titel: Monte-Carlo density estimate for stochastic differential equations.
Tid och plats: Tisdagen den 12/12 kl 14.15-15 i sal 1625, Lindstedtsvägen 3, NADA, KTH

Sammanfattning:
The density at a final time point of a diffusion process is approximated by Euler simulations. Instead of using just the final values, we save the intermediate values to get a finer density estimate by using an integration by parts formula for Malliavin derivatives. Comparison with kernel density estimation is made.Dimitry Sokoloff, Uppsala Universitet.
Tid och plats: Måndagen den 18/12 kl 13.15-14 i sal 4523, Lindstedtsvägen 3, NADA, KTH
Titel: ALIGNEMENT IS A SHELL MODEL OF MHD TURBULENCE.

Sammanfattning:
Basing on conservation laws of MHD, we suggest a shell model for turbulent dynamos. This model is shown to reproduce the basic features of small-scale dynamo, including the basic difference between the 3D and 2D cases. For the 3D case, magnetic field reaches equipartition with kinetic energy in several dozens of turnover times. However, it is not the end of magnetic field evolution. A state with strong alignement between magnetic and velocity field develops in the timescale of several hundreds of turnover times. We study the properties of the state with strong alignement for forced as well as free decay turbulence.

Anders Szepessy

Sammanläggning av Elektronik och Teleinformatik


Rektor har beslutat att från den 1/1 2001 sammanlägga nuvarande institutionerna för Elektronik och Teleinformatik vid IT-universitetet i Kista. Vid institutionen kommer också fyra avdelningar från Fysik samt Halvledarlaboratoriet att ingå. Det gäller professurerna Materialfysik, Kondenserande materiens fysik, Kondenserande materiens teori och Optik. Det nya namnet blir Institutionen för mikroelektronik och informationsteknik. Prefekt blir Mikael Östling.


Ingrid


Luciafirande!

Traditionellt Luciafirande med sång och glögg bjuds på onsdag den 13 december i Nada:s fikarum på plan 4 kl. 15.00.

Se bilaga


Master thesis presentations

On Wednesday, Dec 13th at 15 in 1537, there will be Master thesis presentations by Nguyen Thai "A Newton based method for solving Sturm-Liouville eigenvalue problems" and by Martin Andersson "Simulation of the climate system in a Volvo 80". Thai and Martin are both students in Nada's Master Programme Scientific Computing. Supervisor has been Michael Hanke.

Lennart Edsberg

 

 
 
 

Cas Seminar today!

Thursday 7 December 2000, 10.30, Fiskartorpsvägen 15

Overview of Mobile Robotics research at PMA, K.U.Leuven
including Learning Force controlled assembly operations
Dr. Marnix Nutten, PMA, KU Leuven

In this talk I'll claim that learning approaches will become very
important in robotics, if at least these approaches can comply with real-world requirements. Let's focus on programming by demonstration. Imagine that you want the robot to execute a new task it hasn't performed yet. An intuitive approach is to "program" the robot by demonstrating the task. A three-phase approach is proposed: (1) Initial knowledge acquisition (2) Controller synthesis and (3) Controller refinement. Learning techniques are applied at all three levels. This approach is applied to two force-controlled assembly tasks. The first task is the insertion of a peg into a hole. The second task is the light switch test case.

Currently, we are moving towards mobile manipulation, where we will follow a behaviour-based approach. Some important research issues are (again): how to program a new task. This brings us then to a presentation of our mobile robots. LiAS (Leuven intelligent autonomous system) is a mobile platform equipped with a manipulator. Bert and Ernie are two cooperating Pioneer robots. Sharioto is a wheel chair for disabled people. I'll present an overview of various projects and results of our mobile robotics group.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 7 december kl. 10.30 CAS Seminar. Overview of Mobile Robotics research at PMA, K.U.Leuven including Learning Force controlled assembly operations. Dr. Marnix Nutten, PMA, KU Leuven
Tis. 12 december

kl. 10.00

 


kl 14.15-15

Licentiatexamen! Raul Tempone Olariaga. i sal E2, Lindstedtsv. 3, KTH, Stockholm. "Weak Approximation of Ito Stochastic Differential Equations and Related Adaptive Algorithms."

Seminarium i Numerisk Analys: Roger Pettersson, Universitet i Växjö,Titel: Monte-Carlo density estimate for stochastic differential equations. Pplats: i sal 1625, Lindstedtsvägen 3, NADA, KTH

Ons. 13 december

kl. 15.00

 

 

kl. 15.00

Master thesis presentations. Place: room 1537, by Nguyen Thai "A Newton based method for solving Sturm-Liouville eigenvalue problems" and by Martin Andersson "Simulation of the climate system in a Volvo 80".

Luciafirande i Nada:s fikarum på plan 4. Sång och glögg.

Mån 18 december kl 13.15-14 Dimitry Sokoloff, Uppsala Universitet.
Plats: i sal 4523, Lindstedtsvägen 3, NADA, KTH
Titel: ALIGNEMENT IS A SHELL MODEL OF MHD TURBULENCE.

"A teacher is one who makes himself progressively unnecessary."

Thomas Carruthers