Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 37 · 23 november 2000 · Årgång 30       

NADA

Betyg 6

Rektor har beslutat om försök med betyg 6 under läsåren 2000/2001-2002/2003. Vi har möjlighet att efter ansökan använda betyg 6 i de kurser vi anser lämpligt.

Vilka Nadakurser som är lämpliga och hur kraven för betyg 6 skall se
ut behöver vi diskutera inom institutionen. Diskussionerna har påbörjat i GRU-gruppen, se http://www.nada.kth.se/~bengtl/gru.html,
2000-11-20.

Kom med förslag på lämplig kurs och/eller ideer till utformning av
krav för betyg 6. Lämna dina förslag till GRU-gruppen, som kommer att ansöka hos fakultetsnämnd/utbildningsnämnd om att i berörda kurser ha möjlighet att ge betyget 6. Ändringen kan genomföras redan i vår om du lämnar ditt skriftliga förslag till någon av oss före lucia.

Studierektorer
Bengt Lindberg ochViggo Kann


IPLab Seminar!


Friday, November 24 at 10.15 - 12.00 in room 4523
Linstedtsvägen 5, 5th floor.
Professor John Bowers, Royal Institute of Technology.
"Machinery in the New Factories: Interaction and Technology in a Bank's Telephone Call Centre"

This talk presents analyses of calls to a bank's telephone call centre
documenting the way calls are opened, closed, and how financial services are actioned. Throughout, how the social interaction between caller and operator is interleaved with the human-computer interaction between operator and the bank's accounts database is attended to.

We show participants varying in their orientation to each other and to providing and receiving database information, and how these matters are influenced by the recent introduction of more 'active', 'intelligent' technology. Implications for design of interactive technology in such settings and for the study of organisations in CSCW are offered.
(The talk will be based upon the paper by John Bowers and David Martin to be presented at CSCW 2000 in early December.)


Teresa Cerratto, Ph.D.
NADA- IPLab

Venture Cup affärsplanstävling!

Missa inte chansen att vinna 15.000 kr
var med i Venture Cup affärsplanstävling.
Steg 2 deadline den 7 februari 2001

Utkast till affärsplan med fokus på marknadsplan, affärssystem och marknadsföring.
Steg 3 deadline den 4 april 2001 ligger 200.000 kr i potten som förstapris
Läs mer på
http://www.venturecup.org/subframe.asp?
section=tavlingen&page=upplagg&ew=EAST

och
http://www.venturecup.org/ost/index.html

 


Cas Seminar today!

23 November @ 11.00, FiskartorpsvŠgen 15

Concurrent Map Building and Self-Localisation for Mobile Robot Navigation Tom Duckett Applied Autonomous Systems Orebro University, Orebro

OBS The seminar has been moved from 13.00 to 11.00 The seminar will take place in BB2


Licentiatexamen!

Raul Tempone Olariaga. Tisdagen den 12 december år 2000, kl. 10.00 i sal E2, Lindstedtsv. 3, KTH, Stockholm.

Titel: Weak Approximation of Ito Stochastic Differential Equations and Related Adaptive Algorithms
Ämesområde: Numerisk analys och datalogi.
Huvudhandledare: Professor Anders Szepessy

Exjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 28 november 2000 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Manuel de Verdier, F94
RFID i mobil IT
Arbetet är utfört vid Newmad Technologies AB.
Handledare: Magnus Andersson, examinator: Stefan Arnborg

Beatrice Sandvik, MD96
Modellering av dynamiska nätverk i EHPT ANALYZER Sammanfattning
Arbetet är utfört vid EHPT Sweden AB.
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Yngve Sundblad

Per Nilsson, MD96
Grammatikgranskning med Granska i Word Sammanfattning
Arbetet är utfört vid TCS, Nada.
Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg

Robert Zargarian, MD96
Geokodning och adressmatchning
Arbetet är utfört vid VBB VIAK AB.
Handledare: Per Svensson, examinator: Stefan Arnborg


Seminariet leds av examinator Stefan Arnborg.


CAS Seminar

Monday 27 November, 14.00 @ Fiskartoprsvägen 15 AURORA: An Autonomous Robotic Airship for Environmental Research and Monitoring Alberto Elfes Research Institute for Applied Knowledge Processing (FAW) & Computer Science Department, University of Ulm
D-89069 Ulm, Germany

Abstract
Robotic unmanned aerial vehicles have an enormous potential as observation and data-gathering platforms for a wide variety of applications. These applications include environmental and
biodiversity research and monitoring, urban planning and traffic control, inspection of man-made structures, mineral and archaeological prospecting, surveillance and law enforcement, communications, and many others. Robotic airships, in particular, are of great interest as observation platforms, due to their potential for extended mission times, low platform vibration characteristics, and hovering capability. In this talk we provide an overview of Project AURORA (Autonomous Unmanned Remote Monitoring Robotic Airship), a research effort that focusses on the development of the technologies required for substantially autonomous robotic airships. We discuss airship modelling and control, autonomous navigation, and sensor-based flight control. We also present the hardware and software architectures developed for the airship. Additionally, we discuss our ongoing research in airborne perception and monitoring, including mission-specific target acquisition, discrimination and identification tasks. Experimental results from our work will be shown.

Mac OS X Stockholm Brief invite

Dear Developer,
Apple invites you to a briefing about Mac OS X on December 7, 2000! This briefing will be held at the Royal Institute of Technology in Stockholm.

You can bet that all eyes will be on Mac OS X when Apple ushers it in. You will definitely want to be there with us for the upcoming release of
Mac OS X!! As developers for the Mac OS platform, the best thing you can do is to Carbonize your application or plug-in so you will be right there with us!

The Mac OS X briefing on December 7 will cover topics including Aqua, Carbon, Cocoa, Core OS, Java and more! The information will be presented in English by Technology Managers from Apple's Campus in Cupertino, California. Beyond presenting the material, we look forward to answering your specific questions and hearing your feedback.

The number of developers we can host is limited, so reserve space as soon as possible by returning the RSVP form below. Note that the sessions will be held in English.

Sincerely,
Worldwide Developer Relations-Europe

Register by 4pm, Friday, December 1, at URL
http://events.euro.apple.com


Forskardagen idag!

Möt forskningsfronten! Torsdagen 23 november, Aula Magna, Stockholms Universitet.

Under Forskardagen presenterar nydisputerade doktorer sin forskning.

För mer information se http://www.forskardagen.su.se

 

 

 

 

 

Ladokrapportering!


Enligt direktiv från KTH måste alla studieprestationer som utförts
under år 2000 vara rapporterade senast 16/1 2001 för att institutionen någonsin skall få betalt för dem. Detta innebär bl.a. att tentamina som går i decemberperioden måste vara rättade och lämnade för registrering senast veckan 8.1-12.1 2001 så Berit och Irene har en rimlig chans att hinna klart till 16/1.

Expeditionen är bemannad från 20010108.Enstaka labbar kan ges rapportdatum lika med datum för sent godkännande, men gå igenom dina listor över godkända labbar och rapportera dem
till expeditionen (KTH) eller Caroline (SU) före jul så underlättas
arbetet.

För kurser som pågår är det väsentligt att listor på kursdeltagarna lämnas till expeditionen för kursregistrering. Även HÅS-ar kan frysa inne om vi missar kursregistrering i tid.

Tag kontakt med någon av oss studierektorer om du befarar svårigheter med tidsgränsen.

Studierektorer

Bengt Lindberg Viggo Kann

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 23 november kl 11.00

Cas Seminar!
Location: Fiskartorpsvägen 15. Room: BB2. "Concurrent Map Building and Self-Localisation for Mobile Robot Navigation," Tom Duckett,
Applied Autonomous Systems,University, Örebro.

Fre. 24 november

kl. 10.15-12.00

IPLab Seminar!
Room 4523, Linstedtsvägen 5, 5th floor. Professor John Bowers, Royal Institute of Technology. "Machinery in the New Factories: Interaction and Technology in a Bank's Telephone Call Centre"
Mon. 27 november kl. 14.00 CAS Seminar. Fiskartoprsvägen 15 AURORA: An Autonomous Robotic Airship for Environmental Research and Monitoring.
Tis. 28 november kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi. Plats: rum 4523,Lindstedtvägen 5, plan 5.
Tis. 12 december kl. 10.00 Licentiatexamen! Raul Tempone Olariaga. i sal E2, Lindstedtsv. 3, KTH, Stockholm. "Weak Approximation of Ito Stochastic Differential Equations and Related Adaptive Algorithms."

 

"Confidence, that elusive quality that cannot be bottled and bought, is as powerful and exhilarating as champagne when you have it, and as treacherous as hemlock if it flees."

From The Hindu.