Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 35 · 9 november 2000 · Årgång 30       

NADA

CVAP seminar!

Time: 14.15, Wednesday November 15
Place: BB2
Title: Pedagogical Learning, DirectSVM and generic 3D object recognition
Speakers: Danny Roobaert and Michael Zillich

A link to the abstract can as usual be found at
http://www.nada.kth.se/cvap/seminars/cvap-
seminar.html

Danny Roobaert and Michael Zillich

We will describe three topics in this talk.

As the first topic, we will propose the pure learning method for generic 3D object recognition. This method includes minimal prior knowledge and assumptions into the recognition system. In particular, we will propose the pedagogical learning approach towards generic high-dimensional pattern recognition.

As the second topic, we will describe a new learning algorithm: DirectSVM. This algorithm is able to learn minimal VC-classifiers in high-dimensional spaces with near optimal generalisation performance. DirectSVM is an implementation of the Support Vector Machine (SVM) for pattern recognition without requiring a quadratic optimisation step. This implementation is faster and simpler than the standard SVM algorithm.

The third topic discusses practical results of combining pedagogical learning and DirectSVM for generic 3D object recognition in cluttered, generic backgrounds. We will propose a generic 3D object recognition system without requiring segmentation and visual front-ends.

Sonja-Kovalevsky-dagarna

Med start imorgon, fredag, kommer Sonja-Kovalevsky-dagarna att hållas här på Nada och avslutas lördag e.m..

Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik och anordnas för första gången i år, världsmatematikåret 2000. Vi räknar med att dagarna ska bli årligen återkommande. Målet är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning.

Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till Sonja-Kovalevsky-dagarna. Eleverna, väljs bland dem som visar ett visat ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Läs mer på hemsida: http://www.nada.kth.se/kovalevsky.

cont.


Workshop in Computational Electromagnetics!


Parallel and Scientific Computing Institute (PSCI) (http://www.psci.kth.se) and the Department of Scientific Computing (http://www.tdb.uu.se/) invite you to participate in a workshop on computational electromagnetics at Uppsala University in Uppsala, Sweden, on December 4-5, 2000. The workshop starts at 1 PM on Monday and ends at 3.30 PM on Tuesday and the location is the MIC campus (http://www.mic.uu.se/map.html) area at Polacksbacken in Uppsala.

Four invited speakers from Europe and USA and 13 contributing speakers from academia, research institutes and industry present their last developments in the CEM field. The full program is found at http://www.tdb.uu.se/psciworkshop/program.html

There is no registration fee for participation, including lunch, coffee and a cocktail party. The dinner on December 4 costs 300 SEK.

For registration, hotel reservation and travel information see our homepage http://www.tdb.uu.se/psciworkshop/ which is updated continuously. Last date for registration is November 10.

Welcome to Uppsala in December!

Per Lötstedt, Bo Strand, Fredrik Edelvik, Johan Edlund, Carina Lindgren, Martin Nilsson,
and Jarmo Rantakokko

 
 
 

Cont. Sonja-Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky


Sonja Kovalevsky, välkänd och framstående matematiker, som bland annat verkade som professor vid Stockholms högskola fram till sin död 1891. Hennes liv blev dramatiskt genom de politiska och samhälleliga villkoren för en radikal och intellektuell kvinna i dåtidens Ryssland. Stockholms högskola gav henne möjlighet att verka som matematiker, något som hon förvägrades av andra universitet i Europa eftersom hon var kvinna. Hon var också en uppskattad författare.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 10 november kl. 10.25-12.00 IPLab Seminar. In room 1625 Lindstedtsvägen 3, 6th floor.
Christer Garbis, "The ecology and use of artifacts in control rooms"
Mån.13 november kl. 11.15-12.00 John Conway: FRACTRAN - a logical programming language. KTH, Sal E1 Lindstedtsvägen 3
Ons. 15 november kl. 14.15 CVAP seminar! Place: BB2 Title: Pedagogical Learning, DirectSVM and generic 3D object recognition .Speakers: Danny Roobaert and Michael Zillich
Fre. 17 november

kl. 18.00

kl 13.00

KTHs personalfest på Kåren

Doctoral Dissertation: Lars Ivansson, "Computational Aspects of Radiation Hybrid Mapping." Kollegiesalen,

 

"The heart has its reasons which reason knows nothing of."

Blaise Pascal