Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 34 · 2 november 2000 · Årgång 30       

NADA

Simon Singh på besök!

Prisutdelning och seminarium i Q1
måndag 6/11 kl 15.00 till 16.00

Att bevara sina hemligheter och avslöja andras

Simon Singh
samt
Fredrik Almgren, Gunnar Andersson, Torbjörn Granlund
Lars Ivansson och Staffan Ulfberg.

Simon Singh berättar i "Kodboken" om kryptografins historia, som ofta varit en spännande kapplöpning, ibland bokstavligen på liv och död, mellan konstruktörer av krypteringssystem och forcörer som sökt efter svagheter i systemen för att kunna avslöja hemliga meddelanden. "Kodboken" avslutas också med en kapplöpning, "the cipher challange", en utmaning i tio steg som går ut på att avslöja tio hemliga meddelanden. Stegen speglar kryptografins historia. De första meddelandena är krypterade med enkla metoder från före Kristi födelse. Svårighetsgraden ökar sedan succesivt, och via system som använts i de båda världskrigen når man tävlingens tionde och mest svårforcerade meddelande som krypterats med ett modernt system som bland annat används av det svenska bankväsendet.

För en knapp månad sedan avgjordes tävlingen då ett svenskt lag blev först med att knäcka det tionde meddelandet och därmed tog hem segern. Priset, 10 000 pund, delas ut måndag 6/11, och i samband med det kommer Simon Singh och det vinnande laget att ge ett seminarium om kryptografins historik och tekniker i allmänhet, och om arbetet med "the cipher challange" i synnerhet.

Simon Singh doktorerade i fysik vid University of Cambridge, och har gjort sig känd som en skicklig populärvetenskaplig journalist och författare. I Sverige är han mest känd för sina böcker "Fermats gåta" och "Kodboken".

Det vinnande laget är Fredrik Almgren (Smarttrust), Gunnar Andersson (Prover Technology), Torbjörn Granlund (SWOX AB), Lars Ivansson (Stockholm Bioinformatics Center) och Staffan Ulfberg (Quadriga Software).

John Conway gästföreläser på Nada!

 

Matematikens År - 2000
Kungl. Vetenskapsakademin och Nada, KTH presenterar
John Conway:

FRACTRAN - a logical programming language

Måndag den 13 november
kl. 11.15-12.00
KTH, Sal E1 Lindstedtsvägen 3

Abstract och ytterligare information


PDC's annual conference!

SIMULATION AND VISUALIZATION IN THE LIFE SCIENCES

Sweden's main academic computing center, Parallelldatorcentrum, invites you to its annual conference on December 14 and 15.

"Simulation and Visualization in the Life Sciences" will explore some of the life science fields in which the use of computer technology is steadily increasing. Topics will include bioinformatics, computational biology, the medical sector, neuroscience, and radiation therapy.

Cont.


IPLab Seminar!

Friday, November 10 at 10.15 - 12.00 in room 1625
Lindstedtsvägen 3, 6th floor.
Christer Garbis, PhD student at Human centered IT Communication Studies, Linköping University
"The ecology and use of artifacts in control rooms"

Summary Cont.

Cont. PDC's annual conference

Bioinformatics is one of the key areas in the present data explosion in biology brought about by the genome projects and the new developments in functional genomics and proteomics. Computational methods can benefit neuroscience and radiation therapy via information processing--including storage, retrieval, and analysis. Neuroscience can benefit from very large databases of brain image collection, while radiation therapy can be optimized by taking advantage of real-time simulations.

SPEAKERS
o Anders Brahme, The Karolinska Hospital
o Mark Ellisman, NCMIR/SDSC
o Drew Endy, Molecular Sciences Institute
o Bruce Graham, University of Stirling
o Ron Kikinis, Brigham & Women's Hospital
o Johan Löf, The Karolinska Hospital
o Mark I. Parsons, EPCC/University of Edinburgh
o Per Roland, Karolinska Institutet
o Ajay K. Royyuru, IBM T. J. Watson Research Center
o Ulf Skoglund, Karolinska Institutet
o Gunnar von Heijne, Stockholm University

DATE AND LOCATION
December 14-15, 2000
Center for Parallel Computers
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden FURTHER INFORMATION
For more information, including registration and deadlines, see: http://www.pdc.kth.se/conference/2000/.


CID seminar!

"The Nightmare of Mr. Dotcom or User Expectations and Web Sites" Clemens Lutsch, Competency Coach HCI, Icon Medialab AG Büro München

Abstract
Today, we are facing an undescribable flood of web sites. The diversity is immense and we can observe an self-evolving system, determined by content, features and commerce. Companys that are about to join this stampede are challanged with the question how to work out a proper positon to be recongnizable and remarkable and therefore… rememberable.

Usability Experts can support the growing system by provinding User Requirements and User Expectations (derived from Focus-Groups, Surveys, Benchmarking, Research). The major problem is that besides the "regular" toolbox of usability (Who's the audience, What do they want, What are their goals…) another big black hole occurs more and more often. Something many so called consultants and creative experts simply avoid to see: the question of how the information should be designed to meet the users's expectations. In fact, the design of a System for Human Computer Interaction is a thing of several layers. But as a Usability Expert you always have a big problem besides the field of Information Design: The Client. Clients may have an idea of a USPof a branding strategy, maybe (if we are lucky) about their audience… but they almost never spent a thougt
on the content and how it is designed. We can partly show, how User Expectations and Client Needs are integrated in an e-commerce case, which was developed in our Munich Office.

Cont. IPLab seminar


Summary
The work of my thesis is based on a number of field studies conducted primarily at underground line control rooms and rescue command and control centers in Stockholm. The research focuses on communicative and coordinative role which the various artefacts - whether they be sophisticated computer-based tools or low technological paper
and pencil solution - play in the work. The studies conducted within the framework of my thesis place particular emphasis on the way operators make idiosyncratic customizations and adaptations to the artifacts so that they better reflect the nature of their work. In my talk I will present empirical data which will be discussed from a cognitive as well as a socio-interactional perspective.

Welcome!


Teresa Cerratto, Ph D
NADA- IPLabCall for papers till GötaPriset 2001 och forskardag.

GötaPriset 2001 är en uppsats- och postertävling öppen för såväl praktiker som forskare. Forskare inbjuds härmed att inkomma med abstracts före 2001-03-01. Nominerade bidrag till GötaPriset 2001 kommer att presenteras vid Kvalitetsmässan 2001, den 6-8 november 2001 på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer information finns i Numeropärmen.

Minnesanteckningar från Institutionskollegiet den 9 oktober 2000


Ingrid Melinder hälsade samtliga välkomna till institutionskollegiet.

1. Datorstöld på Nada
Utrustning från Nadas huvudserverdatorer till ett värde av 1.7 miljoner kronor stals i början av juni. Utrustningen var försäkrad genom Kammarkollegiet och Nada har ersatts för motsvarande belopp frånsett en mindre självrisk. Två personer har häktats efter att ha begått en liknande stöld på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och dömts till 2.5 respektive 4 års fängelse.

2. Datorer

Nada har kartlagt behovet av datorbyte för personalen och de äldsta datorerna har bytts ut. Det handlar om 62 st.
Nada avvaktar tillsvidare med stora och dyrbara investeringar.

3. Nya personer på Nada
Under 2000 har det anställts 47 personer varav 15 korttidsanställda på 12.5% eller 19.7%. En presentation av några av de nyanställda skedde, nämligen av: Monica Rydberg som jobbar som sekreterare på PDC/PSCI, Kent Karlsson,
systemgruppen som jobbar i Delfi. Irene Hanke kurssekreterare på studentexpeditionen, Karin Hultquist, utbildnings-sekreterare.

4. Nya tjänster
Lektorat i datalogi. Olle Bälter har anställts på tjänsten fr o m 1 juli 2000 och Stefan Carlsson från 1 januari 2001.
Lektorat i människa-datorinteraktion Ann Lantz tillträdde tjänsten den 1 juli 2000. Det förs även diskussioner med Henrik Artman. Professor i numerisk analys. Rektor har anställt Lennart Jonsson som professor på 25% fr o m den 1 oktober 2000. År 2001 utökas tjänsten till 50%. I höst har Viggo Kann och Tony Lindeberg blivit befordrade till professor. Minst två tjänster som forskarassistent i datalogi, människa-datorinteraktion eller numerisk analys kommer att utlysas under november.

5. Högskoleverket - Självvärdering av utbildningen i datalogi på Nada

Högskoleverket har påbörjat en utvärdering av datalogiämnet vid 12 institutioner i Sverige varav Nada är en. Prefekten har utsett en arbetsgrupp för att utarbeta institutionens självvärderingsrapport bestående av Stefan Arnborg, Ann Bengtson, Olle Bälter, Viggo Kann, Lasse Kjelldahl, Ingrid Melinder, Caroline Nordquist, Hedwig Sidenbladh doktorandrepr., Carl Ljungqvist studeranderepr. för D och en representant för SU-utbildningen. Diskussioner har även förts i Professorsgruppen och Gru-gruppen . En slutlig rapport skall skickas till Högskoleverket den 16 oktober. Ingrid efterlyste synpunkter på rapporten som finns upplagd på www.nada.kth.se/externt/datalogiutv2000.

6. Löneöversyn
Det nya löneavtalet gäller fr o m den 1 april 2000 t o m mars 2001. De nya lönerna beräknas bli klara i november. Prefekten lämnade sitt förslag i juni. Facket förhandlar med personalchefen och det har dragit ut på tiden. IS-kollegiet avslutades med "Öppet Hus" på Medieteknik där det serverades en god italiensk buffé samt musik till maten.

Vid pennan

Birgit Ekberg-Eriksson

 
 

Doctoral Dissertation!

Lars Ivansson, "Computational Aspects of Radiation Hybrid Mapping."
17 november 2000, kl 13.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kung Tekniska Högskolan.


Nada:s utvecklinsplan finns nu tillgänglig på webben!

Efter Nadas: sjŠlvvŠrdering av datalogiŠmnet finns nu Nada:s utvecklingsplan tillgänglig på webben: http://www.nada.kth.se/externt/datalogiutv2000/.


Trevlig Alla Helgons Helg!

Numero vill, med ett stort leende på låpparna, uppmärksamma alla på Nada om att arbetsdagen är förkortad med fyra timmar imorgon p g a Alla Helgons Helg!

Red

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 00:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 2 november

Kl. 10.30

 

Kl. 15:15

In 1537. Dzevad Belkic, Department of Medical Radiation, Karolinska Institute. "New High-Resolution Methods for Signal and Image Processing"
In 4523. Bertil Gustafsson, TDB, Uppsala University. "Deferred Correction Methods for Initial Value Problems"
Mån. 6 november kl 15.00 -16.00 Simon Singh på besök! Prisutdelning och seminarium i Q1.
Att bevara sina hemligheter och avslöja andras: Simon Singh
samt Fredrik Almgren, Gunnar Andersson, Torbjörn Granlund
Lars Ivansson och Staffan Ulfberg.
Fre. 10 november kl. 10.25-12.00 IPLab Seminar. In room 1625 Lindstedtsvägen 3, 6th floor.
Christer Garbis, "The ecology and use of artifacts in control rooms"
Mån.13 november kl. 11.15-12.00 John Conway: FRACTRAN - a logical programming language. KTH, Sal E1 Lindstedtsvägen 3
Fre. 17 november

kl. 18.00

kl 13.00

KTHs personalfest på Kåren

Doctoral Dissertation: Lars Ivansson, "Computational Aspects of Radiation Hybrid Mapping." Kollegiesalen,

 

"Science without religion is lame; religion without science is blind."

Albert Einstein