Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 33 · 26 oktober 2000 · Årgång 30       

NADA

Information!

Högskoleverket utvärderar huvudämnet datalogi. 12 institutioner ingår. Nada företräder utbildningen på både KTH och SU. Vi har lämnat in vår självvärdering och platsbesök beräknas bli den 7/12. Utvärderingen avser utbildning som leder till magisterexamen och forskarexamen (lic, doktor).

Vår rapport med vissa bilagor finns på
http://www.nada.kth.se/externt/datalogiutv2000/
Jag bistår gärna med ytterligare information till den som så önskar.

Hälsningar


Ingrid Melinder


Exjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 31 oktober 2000 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Erik Magnus Andersson, T92
Automatisk kartritning av äventyrsbad.
Arbetet är utfört vid Weda Poolcleaner.
Handledare: Henrik I Christensen, examinator: Stefan Carlsson

Olof Lindholm, D94
Scenarion för genstrukturförändringar - en heuristisk ansats.
Arbetet är utfört vid Nada.
Handledare: Jens Lagergren, examinator: Stefan Arnborg

David Lilljegren, E94
Självorganiserade kartor för robotnavigering inomhus.
Arbetet är utfört vid Sans, Nada.
Handledare och examinator: Anders Lansner

Tomas Ekström, K94
Studie i användningen av XML som överföringsformat inom elektronisk handel.
Arbetet är utfört vid Posten Systemservice.
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Stefan Arnborg


Seminariet leds av examinator Stefan Carlsson.

Seminarium!

Den 1 november 2000 kl 15.15-16
seminarierum 1537.
"Algebraisk geometri og parameterrom"
Dan Laksov, professor i matematik på KTH.
Dan kommer att presentera nuvarande och kommande forskning.

Föredraget riktar sig till lärarna på Nada

Välkomna


Ingrid


Rättelse!

Numero ber om ursäkt för missledande information i förra numret (Nummer 32 · 19 oktober 2000 · Årgång 30 ). I artikeln som gratulerade de personer som lyckats lösa ett av världens svåraste krypton uppfattas det som alla inblandade personer var knutna till Nada. Detta är inte fallet.

Lars Ivansson och Staffan Ulfberg är doktorander på Nada. Fredrik Almgren har dock ingenting med Nada eller KTH att göra, han har sin examen från Chalmers. Torbjörn Granlund har läst 95% av en civilingenjörs-examen på D-linjen på Nada, men har ingen annan anknytning till institutionen.


Seminarium i numerisk analys

Följande två seminarier i numerisk analys ges nästa vecka:

2/11 at 10:30 in 1537. Dzevad Belkic, Department of Medical Radiation, Karolinska Institute. "New High-Resolution Methods for Signal and Image Processing"

2/11 at 15:15 in 4523. Bertil Gustafsson, TDB, Uppsala University. "Deferred Correction Methods for Initial Value Problems"

 
 
 

Arbete på Nada

Vi behöver ständigt nya handledare, övningsassistenter, lärare, exjobbare och doktorander.

Handledare
Grundkurser i datalogi och numerik behöver ett femtiotal timarvoderade handledare. Dessutom ges allmän handledning fem timmar om dagen. Du bör vara klar med de två första årens studier och ha pedagogisk talang. Vi lär dig hur man handleder.

Övningsass

Ett fyrtiotal timarvoderade övningsassar används i grundkurserna. Här krävs dessutom att du har läst en fortsättningskurs och där gjort bra ifrån dig. Du kan få gå lärarkurs parallellt med undervisningen.

Lärare
Vi söker alltid efter nya duktiga lärare i datalogi. Du som har grundexamen med goda datalogikunskaper och ett genuint intresse för undervisning kan komma ifråga för vikariat som adjunkt på Nada. Vi utlyser regelbundet lektorat, som är lärartjänster för den som har disputerat. Det finns även olika typer av gästlektorat och vikarierande lektorat.

Exjobbare
Nada handleder nästan hundra examensarbeten varje år, därav ett tiotal inom våra egna forskningsprojekt. Information finns på webben.

Doktorander
Inom institutionens forskningsgrupper och forskningscentrum arbetar åttio doktorander och ett tiotal tillkommer varje år.

Vill du bli: vänd dig till:
handledare Krister Persson (allmänhandledning)
kursledaren (kurshandledning)
övningsass Linda Kann, biträdande studierektor
lärare Viggo Kann, studierektor
exjobbare önskad handledare eller
Lars Kjelldahl (datalogi och MDI)
Lennart Edsberg (numme)
doktorand önskad forskningsgrupp

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

Ons. 1 november kl 15.15-16 Seminarium, rum 1537. "Algebraisk geometri og parameterrom"
Dan Laksov, professor i matematik på KTH.
Tis. 31 oktober kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi i rum 4523 Lindstedtvägen 5, plan 5.
Erik Magnus Andersson, Olof Lindholm, David Lilljegren och Tomas Ekström.
Tors. 2 november

Kl. 10.30

 

Kl. 15:15

In 1537. Dzevad Belkic, Department of Medical Radiation, Karolinska Institute. "New High-Resolution Methods for Signal and Image Processing"
In 4523. Bertil Gustafsson, TDB, Uppsala University. "Deferred Correction Methods for Initial Value Problems"
Fre. 17 november kl. 18.00 KTHs personalfest på Kåren

"Half of what I say is meaningless; but I say it so that the other half may reach you."

Khalil Gibran