Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 31 · 12 oktober 2000 · Årgång 30       

NADA

IPLab seminar!

Friday, October 20 at 10.15 - 12.00 in Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor
Professor Ralph Schroeder, Technology and Society Chalmers University- Gothenburg
" Social Interaction in Virtual Worlds"

Summary
Virtual reality and other networked computer-communications media are increasingly used for a variety of purposes. I will discuss some of our ongoing research into social interaction in virtual environments. A number of areas will be presented: the difference in small group behaviour between tasks performed in virtual and real settings, language and geography in multi-user Internet-based virtual worlds, and trust among regular Internet-based virtual worlds users.

I will attempt to show how the findings from this research can be integrated into a comprehensive and analytical model, and placed in the larger context of studying the social implications of new information and communication technologies.

Welcome!

Teresa Cerratto, Ph D
NADA- IPlab


Nadas nya digitalkamera

En Nikon Coolpix 990 ersätter Nadas uttjänta digitalkamera Apple Quicktake.
Nadas anställda kan låna kameran hos Staffan Romberger.

Kameran har zoomoptik motsvarande brännvidd 38-115 mm för en
småbildskamera. Upplösningen är maximalt 2 048 x 1 536 bildpunkter och bilderna lagras på minneskort av typ Compact Flash.
Bilder kan överföras till Macintosh eller PC via USB- eller serieanslutning eller genom en USB-ansluten minneskortläsare.

Några tänkbara användningsområden
* Presentation av forskningsgrupper och forskningsprojekt på webben och på papper.
* Presentation av kursdeltagare.
* Dokumentation av evenemang.
* Presentation av elevprojekt och examensarbeten.

Staffan Romberger IPLab, Nada, KTH, tfn: 08 790 8164, fax: 08 790 0930
datorpostadress: srom@nada.kth.se,
webbsida: http://www.nada.kth.se/~srom

Exjobbsseminarium i datalogi!

Onsdagen den 18 oktober 2000 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5.

Tina Waher, D95
Konvertering av generella XML-dokument till HTML. Design och implementering av ett användarvänligt verktyg.

Sammanfattning
Arbetet är utfört vid DataVis Stockholm AB.
Handledare: Björn Eiderbäck, examinator: Lars Kjelldahl

Martin Söderberg, T93
Perspektivpresentation av syntetisk terräng i JAS 39 Gripen. Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Saab Future Products & Technology, Linköping.
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl

Carl Bråkenhielm, E93
Formationsmätning på papper med hjälp av röntgen. Sammanfattning
Arbetet är utfört vid Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut (STFI).
Handledare och examinator: Tony Lindeberg


Seminariet leds av examinator Lars Kjelldahl.

 

Seminarier i numerisk analys

Seminarier i numerisk analys nästa vecka:

19/10 at 10:30 in 1537: Tatiana Levitina, Moscow, (visiting Quantum Chemistry at Uppsala University) "On the Application of Prolate Spheroidal Wave Functions for
Signal Processing"

19/10 at 15:15 in 4523, Bachir Ben Moussa, NADA "A SPH (smoothed particle hydrodynamics) method for conservation laws"


Första Torsdagen!


Mötesplats för branschfolk och forskare inom interaktiva medier 19 oktober kl. 18 Stockholms akademiska forum
Kulturhuset i Stockholm, Bottenplanet, ingång från Sergels torg

Sociala nyhetsmedier, interaktion och journalistik

Program: Prat & Bar
18.00 Dörrarna öppnas. Välkomna, registrering
18.15 Kvällens program: Första torsdagen
Annika Waern, forskare på SICS och development manager på
Gamefederation talar om en "social nyhetstjänst" där vi kan söka nyheter, dela dem med andra och diskutera. http://www.sics.se/humle/
Helene Granqvist, Director i Good World AB, tidigare femton år inom televisionen, talar om ett NätTV-projekt med temat "Budskap som leder till handling"

Mats Ekström, docent och sociolog vid Örebro universitet, och Åke Sandberg, Arbetslivsinstitutet ställer frågan: Vad händer nu med journalistiskt arbete och med journalistiken som institution (med yrkeskunnande, etiska regler, kritisk granskning osv)

Därefter Bar: Dryck med tilltugg och fortsatt prat och mingel.

"Första torsdagen" är en anspråkslös mötesplats mellan branschfolk och forskare inom nya medier och den s.k. TIME-sektorn: Telecom, ICT, Media, Entertainment. Evenemanget inträffar alltid på en torsdag, men inte alltid månadens första. Fokus är på arbete och organisation:
time@work. Arbetslivsinstitutets projekt MITIOR arrangerar
tillsammans med olika partners.

Anmälan: E-posta till ft@niwl.se om du tror du kommer på torsdag, skriv ärende : FT 19 okt (då får du även info framöver). Om du (bara) vill ha info om kommande torsdagar, skriv ärende: FT info.

VÄLKOMMEN PÅ KURS I ATT BEDÖMA OCH DISKUTERA SKRIFTLIGA ARBETEN!


tisdagen den 23 och torsdagen den 25 oktober kl 13 - 16 Hur blir vi bättre på att bedöma studenternas texter? Våra teknologer förväntas när de är klara på KTH att kunna falla in i ett professionellt skrivande. Hur förbereds de under tiden på Teknis? Vad lär vi dem? Och hur?
Jag hoppas att du, efter kursen, mer aktivt ska kunna presentera krav och förväntningar på skriftliga redovisningar, kunna bedöma texterna
språkligt och strukturellt samt kunna leverera din bedömning (muntligt eller skriftligt) till studenterna, både i form av en helhetsbedömning av texten och med löpande kommentarer på textens
olika delar.

Kursen tar två halvdagar i anspråk. Varje tillfälle består av föreläsning, diskussion och kortare övningar i att bedöma texter och att formulera sina bedömningar muntlig och skriftligt. Vi kommer
också att ha tid för normdiskussioner och diskussioner kring konkreta språkfrågor.


Välkommen med din anmälan!
Stina Hållsten
IPLab
tel 6938


Seminarium!

Next Monday (Oct. 16) at 15:30 Stefan Nilsson from KTH/NADA is going to
give a talk about High performance computing with Java
Location: "Nya Telegrafen" at KTH/IT

Abstract:
We argue that Java may be used also for high performance computing. As an example, we demonstrate that it is possible to perform IP routing table lookups fast enough to sustain gigabit/sec throughput in a core Internet router on a PC with pure Java technology. The talk is elementary
and will include several case studies and war stories.

Everybody is welcome!


Thomas Noll

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i Numerisk Analys !

Måndagen den 16/10 kl 15.15 presenterar F95 Henrik Thillman sitt examensarbete i Numerisk Analys "Nonlinear Railway dynamics" i rum 1625. Arbetet har utförts på Lyngby Tekniska Högskola i Danmark.


Lennart Edsberg


Numeroredaktionen och Nadainformatören flyttar!

Idag flyttar Numeroredaktionen och Nadainformatören från plan 5 till rum 1648 på plan 6. Det är omorganisation och administrativa förstärkningar på vissa avdelningar som kräver denna förflyttning. Telefonnummer och e-post adresser är dock desamma.

Kom gärna förbi och hälsa på!

Red

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Mån. 16 oktober

kl 15.15

Examensarbete i Numerisk Analys !

Henrik Thillman presenterar sitt examensarbete i Numerisk Analys "Nonlinear Railway dynamics" i rum 1625.

Ons. 18 oktober kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5. (Se första sidan)
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/exjobb/SemAkt.html
Tors. 19 oktober

 


10:3015:15

Seminarier i numerisk analys nästa vecka:

In room 1537: Tatiana Levitina, Moscow, (visiting Quantum Chemistry at Uppsala University) "On the Application of Prolate Spheroidal Wave Functions for Signal Processing"


In room 4523, Bachir Ben Moussa, NADA "A SPH (smoothed particle hydrodynamics) method for conservation laws"

Fre. 20 oktober kl. 10.15 - 12.00 IPLab seminar in Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor
Professor Ralph Schroeder, Technology and Society Chalmers University- Gothenburg " Social Interaction in Virtual Worlds"

 

"No great genius has ever existed without some touch of madness."

Aristotle