Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 30 · 5 oktober 2000 · Årgång 30       

NADA

Nadaprojekt nominerat till Guldmusen!

Guldmusen - vägvisare i en ung bransch

E+T Förlags facktidningar har sedan 1996 delat ut priset "Guldmusen" till svenska IT- företag. Och den 17 oktober är det dags igen. Med syftet att stimulera svensk produktutveckling och uppmärksamma individer och företag som för informationsteknologin framåt i Sverige är Guldmusen idag en av de viktigaste utmärkelserna inom IT-branschen. Guldmusen har också kommit att bli en viktig vägvisare för den flukturerande IT-branschens utveckling. De företag som tidigare belönats med priset har efteråt blivit ledande på marknaden inom sina områden.

Sex priskategorier
Guldmusen instiftades med utgångspunkten att tillvarata all den kompetens som finns samlad inom informationsteknologins Sverige. Priset delas därför ut i sex kategorier, där aktörer inom olika delar av IT-branschen nomineras.

Årets forskningsprojekt inom IT
I denna kategori delar Ny Teknik ut priset Framsteget till det företag som anses ha bedrivit årets forskningsprojekt inom IT. Med IT avser juryn behandling av information. Forskningen ska i huvudskap ha bedrivits vid universitet, högskola eller något svenskt forskningsinstitut och framförts i en vetenskaplig publikation eller demonstration. Framsteget delades ut för första gången till Sics 1998. Förra årets vinnare var KTH Electrum.

SWESUM- automatisk textsammanfattning
Hercules Dalianis, Johan Carlberger, Martin Hassel och Ola Knutsson på Nada har blivit nominerade för deras projekt inom automatisk textsammanfattning. Denna textsammanfattare för svenska språket kan på ett enkelt sätt hjälpa användaren att sovra bland all den svenska information som finns utlagd på Internet http://www.nada.kth.se/~hercules/seasum.html.

Projektledare Hercules Dalianis

Intervju följer

Institutionskollegium


Måndagen den 9 november kl 15.00-16 i sal E3Frågor som kommer upp är
* Nadas datalogiutbildning utvärderas av högskoleverket –
bidra till vår självvärdering!
* datorer – efterverkningar från stölden.
* löneöversynen – varför dröjer beslutet?
* nya personer och välkända i nya befattningar
* annat nytt
Efter kollegiet är vi välkomna till Öppet hus på Mediateknik

Välkomna!


Ingrid


Öppet Hus!

Välkomna till Öppet Hus hos oss på Medieteknik och Grafisk Produktion på DKV 47 kl. 16-18. Det kommer att bjudas på världslig och andlig spis..

En presentation av Mediateknik och Grafisk Produktion kommer att ges av Nils Enlund c:a kl.16.30 och bandet GT-Jam-Band kommer att uppträda.

Efter efterfrågan finner vi också gästande professor Roger Wallace på piano.

Det kommer även att bjudas på en enkel italiensk buffé.

Då antalet platser är begränsat vill vi uppmana Er att anmäla Ert intresse senast fredag kl. 13.00 till John Lundhgren via e-post: john.lundhgren@student.gt.kth.se

Hjärtligt Välkomna

IPLab seminar!

Friday, October 6 at 10.15 - 12.00 in room E34, Lindstedtsvägen 3, 3rd floor
Dr. Thea van der Geest, University of Twente, the Netherlands "Communicative quality of web sites"

Summary
In the last few years, the Communication Studies group of the University of Twente has started a number of projects on evaluating the communicative quality of web sites. We see making web sites as a communicative design process, in which evaluation in all stages of the design is essential. In this seminar I would like to discuss that topic while at the same time presenting some of the projects we are involved in.

Web site evaluation (i.e. assessing the quality of a site) can focus on many different aspects of quality. The quality of a site can be perceived from four different perspectives, each of which leads to different evaluation research questions:

1, Product quality
2. Process quality
3. Quality according to the "sender"
4. Quality according to the "receiver".

With a new and rapidly developing medium like the web, there is still little empirical evidence for "what works" on the web, and what not. Nevertheless, designers and producers of web sites cannot wait until all their questions are answered. In practice, they often exercise so-called informed design judgement. They have to learn from others who reflect on their design decisions.

In the project Web site design is communication design we interviewed designers and managers responsible for web sites of smaller and larger organisations (amongst others Microsoft and Amazon). Their process approach and reflections (both on process and product) lead to a process-oriented checklist for web designers and producers, taking into account the organisational context in which web sites are produced.

Designers and producers of sites often use checklists, guidelines or principles (indicated with the term heuristics), many of which are published on the internet. The value of the heuristics they resort to is often unclear. In the project Web heuristics (with colleagues from the University of Washington in Seattle), we tried to define five sets of heuristics for informational web sites on topics which are important from a communicative point of view: role playing, navigation, comprehensibility, information display and data collection. The sets of heuristics were developed in an iterative design process. Besides, we tried to make explicit how practitioners can make well-grounded choices among the many heuristics available.

When so much is yet to be studied, it is important to develop design and evaluation methods which are feasible for practitioners. In the near future we hope to conduct a number of studies specifically on the information structure of large on-line documents. The new media claim to offer flexibility: different routes for various audience groups or different contexts of use. That claim has not been very well supported so far. Most large on-line documents (including large web sites) have a traditional hierarchical structure, with a table of contents and a search engine as its prominent access mechanisms. We would like to study the effects of applying information structure design methods (like card sorting, task analysis or user scenarios) on the information structure and the actual use of such large on-line documents.
Welcome!


Kerstin Severinson Eklundh

Cvap seminars!

The CVAP seminar list at http://www.nada.kth.se/
cvap/seminars/cvap-seminar.html
is now updated with the seminars of fall 2000. The first seminar, 'Robot Navigation based on Curve Evolution and Normal Flow', will be held October 11 by Mohamed Elayyadi.


Akademiskt entreprenörsskap!

Hej!

Här kommer en inbjudan till en kväll om akademiskt entreprenörsskap på Karolinska institutet onsdagen den 11 oktober, arrangerad av Venture Cup. Under kvällen kommer det att diskuteras kring skydd av forskningsidéer och
vem som äger forskningsidén. Dessutom kommer representanter från olika forskningsföretag att berätta om deras väg från idé till företag. Och...
det bjuds på förfriskningar och buffé.

För mer information, ring 08 674 11 60 eller surfa till www.venturecup.org.Fotografier finns!

Alla ni som fotograferade er i syfte att uppdatera fototavlorna kan nu få ert fotografi via e-post.

Kontakta mig om detta önskas: buch@nada.kth.se

Rickard

 

forts. Nadaprojekt nominerat till Guldmusen

Numero: Nominerad till Guldmusen alltså. Hur stort känns det?

Hercules: Jättekul att få uppmärksamhet för sin forskning. Jag har jobbat många år inom området och ingen utom en trängre krets av forskare har vetat vad jag sysslat med. Det är roligt att språkteknologi uppmärksammas i media. Det ligger i tiden med Internet och på Internet finns det så mycket texter på så många olika språk som måste bearbetas med språkteknologiska metoder: automatisk textsamman-fattning, stavnings och grammatikkontroll, intelligent sökning mha naturligt språk, nyhetsfilter, maskinöversättning, text till tal-översättning,

Numero:Hur stor tror du chansen är att ni vinner och hur pass viktigt är det?

Hercules: Svårt att säga. Det gäller att hålla tummarna. Det är klart att det är jätteviktigt att vinna. Vi får mer uppmärksamhet och i förlängningen mer pengar för både forskning och utveckling av tekniken.

Numero:
Du har synts i media vid ett flertal tillfällen på sistone. Är kändsskapet jobbigt?
Hercules: Det är lite jobbigt och det tar en hel del tid att behöva svara på så många frågor från folk, företag och riskkapitalister som ringer och emailar, men det är också roligt med all feed-back från dem och alla idéer som kläcks under dessa samtal.

Numero: Är detta pris också ett bevis på att Nada är en väldigt bra miljö för den här typ av forskning eller är det helt er förtjänst?
Hercules: NADA är personerna som arbetar här och med bra personer så blir NADA en bra institution. I mitt fall kan jag säga att det är kombination av den forskningstid som min forskningsassistenttjänst gav mig med mina erfarenheter som post-doc på ISI/University of Southern California, och med erfarenhet av att förankra forsknings-arbete inom industrin på bla SISU, IBM, Ericsson, Cap Gemini och känsla för vad som kan bli "inne" tillsammans med kompetens från Språkteknologigruppen på NADA som byggts upp under många år. Men det krävs även en person som driver på allt detta. Dvs massor av samarbete,lyssnade och driv.

Tack för intervjun och grattis till nomineringen.
tack tack !!

Es Fonder!

Härmed ledigförklaras stipendier ur Es fonder enligt följande:

ALM-Fonden
Fonden har till uppgift att främja undervisningen i elektronik vid KTH. Fonden är i första hand avsedd att sökas av lärare för studieresor. Även andra sökande kan komma ifråga.

Generaldirektör Waldemar Borgquists stipendiefond
Stipendium utdelas till sökande som är utexaminerad från Elektro, KTH och soma avser att bedriva fortsatta studier med sikte på lic- eller doktorsexamen, specialstudier utomlands eller fortsätta ett betydelsefullts examensarbete utöver tre månader.

Närmare upplysningar kan erhållas av Maria Arrefelt, tel 790 9025.


Teknikbrostiftelsen utlyser nätverksprogram!

Teknikbrostiftelsen i Stockholm (TBSS) utlyser projektmedel:
"Nätverk för kunskapsdriven tillväxt" (Dnr SU 123-2478-00)
TBSS inbjuder regionens högskoleinstitutioner att söka projektmedel för uppbyggnad av kontaktskapande nätverk med mindre och medelstora företag (SMF) i regionen.
Programmet består av två delar: Kontaktfasen - under vilken institutionen skall identifiera relevanta företag, etablera kontakter och formulera samarbetsprojekt. De institutioner som kvalificerar sig till Kontaktfasen, och under denna utvecklar sin förmåga att skapa samarbetsprojekt med regionens företag, berättigas att söka deltagande i Fördjupningsfasen - under vilken institutionen skall etablera och genomföra de formulerade samarbetsprojekten.

- I Kontaktfasen utgör bidrag 100% och högst 100 000 kr per institution.
- I Fördjupningsfasen utgör bidrag 50% och högst 250 000 kr per enskilt projekt. En institution kan ansöka om max tre projekt. Fasen omfattar max tolv månader.
TBSS nätverksprogram omfattar totalt 4,5 miljoner kronor.
Sista ansökningsdag för Kontaktfasen är den 17 november 2000.

Information om programmet samt ansökningsblankett för Kontaktfasen finns i numeropärmen.

Ytterligare information lämnas av undertecknad på telefon 16(2295) eller av Teknikbrostiftelsen, Henryk Wos, 411 94 07.
Vänliga hälsningar


Agneta Stålhandske

 

 

 

 

Robotingenjör

Vill du utveckla framtidens servicerobotar?

Centrum för Autonoma System (CAS) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm är ett forskningscentrum som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom reglering, navigering, datorseende och utveckling av autonoma robotsystem, bland annat en egenutvecklad fyrbent gående robot (Warp1) och ett flertal köpta hjulbaserade plattformar.

Nu söker vi dig som är intresserad av robotteknik för att vidareutveckla och underhålla vår gående robot Warp1. I arbetet kommer du att använda den senaste teknologin inom mekatronik, rapid prototyping, reglersystem, drivrutiner och real-tidssystem - potentialen för personlig utveckling är mycket stor.

Du har ingenjörsutbildning (civil-, högskole eller ev. gymnasieingenjör inom data, elektronik eller mekatronik) samt goda kunskaper inom programmering och/eller elkonstruktion. Erfarenheter av Matlab/Simulink, Unix och datornätverk är
meriterande. Anställningen är en projektanställning och är tidsbegränsad till 12 månader.

Ytterligare information om befattningen kan fås av professor Jan Wikander, e-post jan@md.kth.se, tfn 08-790 7370.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande. Ansökan skall tillsammans med meritförteckning skickas till Kungl
Tekniska Högskolan, Institutionen för Numerisk analys och
datalogi, att: Eva-Lena Åkerman, 100 44 Stockholm och skall ha
inkommit senast 2000-10-12. Ange ref nr 240-260-04-00.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 5 oktober

kl. 14.15

Ann Fatton presenterar sin licentiatavhandling: "Design and evaluation of a page-based writing environment". i sal E2, Lindstedtsvägen 3.

Fre. 6 oktober kl. 10.15 -12.00 IPLab seminar! In room E34, Lindstedtsvägen 3, 3rd floor
Dr. Thea van der Geest, University of Twente, the Netherlands "Communicative quality of web sites"
Mån. 9 oktober kl. 15.00-16.00

16.00-
Institutionskollegium, kl 15 - 16 i sal E3.

Öppet Hus på Medieteknik
Ons. 11 oktober   Cvap seminar 'Robot Navigation based on Curve Evolution and Normal Flow', will be held October 11 by Mohamed Elayyadi.

 

"To be happy, you must have taken the measure of your powers, tasted the fruits of your passion and learnt your place in the world."

C.Rajagopalachari