Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 29 · 28 september 2000 · Årgång 30       

NADA

Grattis Professorer!

Viggo Kann på TCS-gruppen och tony Lindeberg på Cvap har blivit befordrade professorerer. Numero och Nada gratulerar.

 Viggo Kann. Jag började på teknisk fysik 1982 och började doktorera i datalogi på Nada 1987. Då hade jag redan assat i numme ett par år.När jag disputerat 1992 anställdes jag  som lärare  och undervisade bland annatArtificiella språk  och syntaxanalys, Programspråksimplementation, Språkteknologi och Algoritmer och  komplexitet.
Jag forskar på två områden: approximationsalgoritmer och språkteknik. Dessutom är jag studierektor på Nada. Ända sen mitten av 80-talet har jag varit medlem i lunchkören som repeterar varje onsdag 12.15 i Nadas bibliotek.

Tony Lindeberg. Efter civilingenjörsexamen från teknisk fysik, började Tony Lindeberg som doktorand på Nada 1987 och disputerade i datalogi 1991. Efter fyra år som forskarassistent, blev han lektor och docent 1996. Hans forskning i datorseende inriktar sig mot grundläggande principer för seende system. Bl a har han bidragit till fundamenten för den s.k. skalrumsteorin och dess tillämpningar mot olika problem i datorseende.

Han har arbetat för flera EU-projekt, och skrivit en bok med titeln "Scale-Space Theory in Computer Vision". På Nada leder han en delgrupp vid Cvap, som arbetar med skalrumsteori samt tillämpningar av datorseende mot medicinsk bildbehandling respektive människa-maskin-interaktion.


Licentiatavhandling - Ann Fatton!

Ann Fatton presenterar sin licentiatavhandling torsdagen den 5
oktober kl. 14.15 i sal E2, Lindstedtsvägen 3. Titeln på avhandlingen är: Design and evaluation of a page-based writing environment.

Som opponent och granskare deltar Thea van der Geest, Univ. Twente, Nederländerna.

abstract cont.

Hej alla Numeroläsare!

Jag tänkte att jag skulle presentera mig som nyanställd (läs provanställd) så här en månad efter min första arbetsdag på Nada, Delfi.
Jag heter Kent Karlsson och är dryga 30, bor i Huddinge med familj. Jag har tidigare jobbat inom kommunal verksamhet men efter tio år där bestämde jag mig för att prova något nytt.

Ett av mina stora intressen är klättring och jag brukar försöka komma ut på Stockholms klippor en gång i veckan. Numera kanske en gång varannan vecka pga. eller kanske tack vare att jag har två döttrar, Siri fyra månader och Ebba tre år, som gärna vill att deras far är hemma på lediga stunder. Att gå på McDonalds med barnen och äta Happy Meal är ett annat stort intresse. Vi lär synas om ni kommer ner till Delfi.

Kent


Institutionskollegium och Öppet hus!

Institutionskollegiet äger rum den 9 okt kl 15 - 16 i sal E3. Därefter är NADA välkomna på Öppet Hus hos oss på Medieteknik och Grafisk Produktion på DKV 47. Det kommer att bjudas på världslig och
andlig spis..


Rådet för högskoleutbildning ger pengar för pedagogiska projekt

Ansökningar senast 15 oktober 2000

Jag var på ett seminarium i måndags (25/9) som bl.a. handlade om projekt stödda av Rådet för högskoleutbildning (f.d. Grundutbildningsrådet). Jag fick en bättre känsla för vad man stödjer än vad jag hade när jag skrev en ansökan för ett år sedan. Funderar du på att skriva en ansökan nu så kan du komma till mig och få lite tips. Det viktiga är en bra pedagogisk idé som på något sätt innebär en förnyelse av utbildningen.
http://www.hgur.se ger mer information.


Lars Kjelldahl

Cont. abstract licentiatavhandling - Ann Fatton!

Abstract
In this thesis, an alternative model for page-based text presentation in computer based writing is presented. The work includes a definition of this "paper model" and its implementation in a prototype writing environment called Paper. Several empirical evaluations of this environment are also presented: they are an important part of the iterative (and user-centered) design process. Studies of computer supported writing have revealed that word processors, together with the traditional scrolling functionality, have negative effects on the writers' overview over long texts.
Moreover, writers lack an adequate "sense" of the text, i.e. they have difficulties grasping the text's structure and content at a global level. Based on the strong tradition for handling paginated text and paper pages (e.g. in books), the paper model is presented and defined. There are three qualities of paper that we are especially interested in bringing into a computer supported writing tool: improved overview, better support for the writers' spatial memory through static text on separate pages, and an increased paper "feeling" with electronic paper sheets that can be moved around the screen and arranged in different ways depending on the writers' needs at the moment.
Four studies were conducted in order to assess the paper model's adequacy for computer-based writing. The first formative evaluation was a general test of Paper's interface and usability. Paper turned out to be a well appreciated writing tool. At the same time, some problems at the interface were revealed. The problems were mainly related to the page split functionality: since the size of the pages in Paper is fixed and the text is supposed to lie statically on the pages, a special solution has to be constructed to handle insertion of text in a full page. In the current version of Paper, the full page is split into two and the writer goes on writing, without interruption, on the first one. This study resulted in several changes in the functionality of Paper. In the next study, the possibility to use Paper for planning during the whole writing process (so called 'in-process planning') was investigated. The results showed that Paper's flexibility allowed the subjects to use the program in a way that suited their own "writing style". The possibility to have several documents open on the screen
at the same time, with different kinds of content (e.g. an outline and a running text) and the visual feedback this provided, came well at hand for most subjects. To answer the question of whether or not Paper can be used under a lengthy period of time, for solving a real writing task, was an
important goal of the third and fourth studies. The studies were conducted with an ethnographically inspired method. A faster version of Paper was used, one in which the users can choose to display the text either in a scrolled window or on separate paper pages. An important question we hoped the studies would provide an answer to, was if the subject would spontaneously choose the "paper sheets" and, if this was the case, in which situations. The studies resulted in several design implications for the Paper program. They also revealed a more complex picture of overview than has been assumed so far, as interleaved with other writing activities, rather than an isolated part of the writing process.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!


Kerstin Severinson Eklundh

Debatt om pseudovetenskap !

5/10 kl. 16.00 i G-salen .
Var med och diskutera detta ämne med anledning av en nyutkommen bok. Närmare information om detta i nedanstående text som är samma som finns på den affisch som nu distribueras till institutionerna.

Bedrivs det pseudovetenskap vid våra universitet och högskolor? Vid Stockholms universitet? Var med och diskutera frågorna! Rektor och dekanerna inbjuder till en paneldebatt 5 oktober 2000 kl. 16 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna. Debatten inleds av Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, som tillsammans med Per Sandin redigerat boken Högskolans lågvattenmärken. Diskussionsledare är professor Kjell Goldmann. För den som vill fortsätta att diskutera frågorna efteråt kommer smörgås och öl att serveras.

För att kunna beräkna antalet vill vi ha
en anmälan senast 2 oktober till Jenny Lindell,
e-post: jenny.lindell@adm.su.se


IPLab seminar!

September 29 at 10.15-12.00
Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor
Tessy Cerratto will present a study with the following title: "Using MUDs (Multi-user dungeons/dimensions) for collaborative learning purposes"

Abstract
If we consider learning as a meaning-making process where people construct shared knowledge, learning becomes a social dialogical activity in which knowledge is the result of an active process of articulation and reflection within a context (Jonassen et al. 1995). An important element of this belief is that conversation is at the core of learning because knowledge is language-mediated. Within this context, what makes a conversation worthwhile and meaningful is how it is structured, how it is managed by the participants, and most importantly, how it is understood. Thus, if conver-sations can be seen as support for learning processes, how can synchronous textual spaces mediate these specific conversations ?
In my talk I will present findings of the use of a MUD by American teachers . In particular I will point to i)specific problems that they experience when using different features of the MUD and ii)some of the solutions they create in order to achieve their pedagogical goals through the technical possibilities of the MUD.
To know more about the ongoing study , look at http://www.apinetwork.com/mc/0008/
learning.html

 

 

Onsdagsseminarium på CID

"Några glimtar från Diagram2000, diagramkonferensen i Edinburgh"

Matthias Palmér, CID, matthias@nada.kth.se
Diagram2000 hölls i Edingburgh som den första internationella tvärvetenskapliga konferensen om diagram.
Drygt 30 papper presenterades inom områdena HMI, psykologi, filosofi, arkitektur, konst, logik/matematik, datalogi samt hybrider däremellan. Papperna blev publicerade i en volym i serien Lecture Notes in Artifical Intelligence. Behållningen av konferensen var framförallt en översikt av den forskning som bedrivs samt kontakter.
Jag kommer att ge en sammanfattning av vad som sades och
förssöka ge en insikt om åt vilket håll ämnet är på väg.
Dessutom kommer jag att presentera ett fåtal av de mest
intressanta papperen.

Läs mer:
http://morpheus.hartford.edu/~d2k/
http://cid.nada.kth.se/il/conzilla/default.html
Ett exemplar av den aktuella volymen i Lecture Notes in Artifical Intelligence finns att låna här på CID.
----------------------------------------------------
Plats: CID, KTH, Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till Stora Gården).
Plan 5, rum 4523.
Tid: 4 oktober, kl 14.00 (prick) -15.00
Place: CID, KTH, Lindstedtsvägen 5, 5 th floor, room 4523.
Time: October 4, 14.00 (sharp) -15.00.
Ingen föranmälan är nödvändig / No pre-notification is necessary.
Våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla / Our seminars are open to the public and free of charge
För mer info: http://cid.nada.kth.se/sv/seminarier/seminarieans.lasso
More info: http://cid.nada.kth.se/en/seminars/cordinate.lasso
Välkomna/Welcome
CID, Centrum för Användarorienterad IT-design/Centre for User
Oriented IT Design
Nada, KTH

Venture Cup - vad är det?


Venture Cup är en affärsplantävling där forskare och studenter kan delta med sina affärsidéer. Det kan röra sig om en idé till en ny produkt eller tjänst som uppfyller ett behov på marknaden, underlättar det dagliga livet eller på något annat sätt erbjuder kunden något som inte finns idag.
Tävlingen arrangeras av Stockholms universitet, SLU, KTH, Handelshögskolan, Uppsala universitet m fl. Det kostar ingenting att delta. Däremot får alla behöriga tävlingsbidrag individuell feedback som
är mycket värdefull för dig när du skall bestämma ifall du skall gå vidare med din idé eller inte. Alla deltagare ges också möjligheten att delta på
intressanta föreläsningar och seminarier med såväl svenska som utländska föreläsare. Och, som sagt, det kostar ingenting att delta!

Gör en intresseanmälan på vår hemsida www.venturecup.org/ost eller ring 08
674 11 60 för mer information!


Fulbright Grants

for Graduate Study in the United States,
Academic year 2001-02

Grants are available for graduate study at American universitites for master's, doctoral or non-degree programs starting in the fall of 2001 for the full 2001-02 academic year. Grantees will receive cash awards of SEK 25,000 - 125,000 from the Fulbright Commission and will be eligible for additional financial aid from American universities.

Applications can be obtained by writing to the Fulbright Commission at the address below:

Fulbright Commission
Vasagatan 15-17
111 20 Stockholm
www.usemb.se/Fulbright

 

 

 

Nya forskningsråd ska väljas!

 

Nu är det dags att utse ledamöter i de nya forskningsråd som riksdagen har beslutat att inrätta. Ledamöterna i dessa råd utses av elektorsförsamlinga som ska väljas av lärare och forskare vid högskolan. KTH har nominerat nio personer som elektorer för val till Vetenskapsrådets ämnesområde för naturvetenskap och teknik, och fyra personer som elektorer för val till forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering. Varje elektor har en personlig ersättare. Alla högskolor och universitet i Stockholmsområdet ingår i en och samma valkrets. Presentation av KTHs elektorskandidater sker i sal F1 den 3 oktober kl 10-11 (alla finns i bilagan). Valet äger rum den 5 oktober i vallokaler på Campus och i Kista. Information om valproceduren på http://www.jurenh.su.se/foreskrifter.html.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Fre. 29 september

kl. 9.00-10.00

 


10.15-12.00

KTH fysik kollokvium. "Econophysics or Phynance?"
Place: Room F01, Lindstedtsvägen 24, KTH
Dr Erik Aurell.

IPLab seminar! Room 1625, Lindstedtsvägen 3, 6th floor
Tessy Cerratto :"Using MUDs (Multi-user dungeons/dimensions) for collaborative learning purposes"
Ons. 4 oktober kl 14.00-15.00 Matthias Palmér: "Några glimtar från Diagram2000, diagramkonferensen i Edinburgh" Plats: CID, KTH, Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till Stora Gården).
Plan 5, rum 4523.
Tors. 5 oktober kl. 14.15 Ann Fatton presenterar sin licentiatavhandling: "Design and evaluation of a page-based writing environment". i sal E2, Lindstedtsvägen 3.
Mån. 9 oktober kl. 15.00-16.00

16.00-
Institutionskollegium, den 9 okt kl 15 - 16 i sal E3.

Öppet Hus på Medieteknik

 

"He who is of a calm and happy nature will hardly feel the pressure of age, but to him who is of an opposite disposition youth and age are equally a burden."

Plato