Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 28 · 21 september 2000 · Årgång 30       

NADA

Exjobb i Numerisk Analys presenteras

Ett exjobb i Numerisk Analys presenteras måndag 25/9 kl 15 i sal 4523 av Hans Svenningsson (T94). Exjobbets titel är "Performance Evolution and Attribution" och handlar om finansiell matematik. Handeldare är Anders Szepessy.

Lennart Edsberg


Sekreterare/Ekonomiassistent
vid Institutionen för Numerisk ananlys och datalogi

Institutionen för numerisk analys och datalogi, Nada en av KTHs största institutioner, växer såväl inom utbildning som forskning. Nada har 230 anställda och består av sex forskargrupper och fem centra. Forskningen sker i ett utbrett nationellt och internationellt samarbete både med universitet och näringsliv. Vi arbetar inom en stimulerande och kreativ miljö med studenter, lärare, forskare och systempersonal.

Institutionens forskning är inne i ett expansivt skede och behöver ytterligare förstärkning inom sekreterarkåren. Vi söker medarbetare som ska stödjaverksamhetsansvariga, projektledare och andra medarbetare med sedvanliga sekreterararbetsuppgifter och/eller ekonomisk administration. I sekreterararbetet ingår även konferens- och mötesadministration samt personaladministrativa uppgifter som arvoderingar och att ta emot utländska gäster. Iekonomisk administration ingår löpande arbete med leverantörsfakturor, bokföring, fakturering och hantering av reseräkningar samt att vara behjälplig i budget- och
bokslutsarbete.

Vi tror att en lämplig bakgrund är sekreterar- eller ekonomiutbildning och dokumenterad merfarenhet av självständigt arbete inom administration och/eller ekonomiarbete. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, liksom en gedigen datorvana. Vi använder MS-Office och Agresso. Ett grundkrav är att du kan arbeta mycket självständigt, är god organisatör och kan ta egna initiativ.

Eftersom du dessutom kommer att ha kontakt med många människor är det viktigt att du är utåtriktad och har stor servicekänsla.

Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.
Närmare upplysningar lämnas av Eva-Lena Åkerman, personalansvarig, tfn 08-790 91 06, e-post ela@nada.kth.se. Välkommen med Din ansökan till Institutionen för Numerisk analys och datalogi, att. Eva-Lena Åkerman, Kungl Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm senast 2000-10-09. Ange ref nr 240-292-04-00.

Lärare vid KTH

Universitetsadjunkt i Medieteknik
vid Institutionen för Numerisk analys och datalogi, NADA

Anställningen som adjunkt omfattar grundutbildning. I anställningen ingår att medverka i och utveckla grundkurser, handleda examensarbeten samt att följa ämnets utveckling och
delta institutionens pedagogiska förnyelse. Utrymme för egen forskning finns. Kvalifikationer; avlagd akademisk grundexamen på magister- eller civilingenjörsnivå eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom det aktuella området. Pedagogisk skicklighet. Adjunkten ska kunna undervisa på svenska.

Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Upplysning lämnas av Nils Enlund, professor, tfn 08-790 6110, e-post nilse@gt.kth.se,
Leif Handberg, univ. lektor, tfn 08-790 6802, e-post leifh@gt.kth.se. Ansökan ställs till Kungl Tekniska Högskolan, NADA, att. Eva-Lena Åkerman, 100 44 Stockholm. Ansökan ska ha inkommit senast
2000-10-05. Ange ref nr 240-291-04-00.


Utlysning från KVA

För studier inom naturvetenskap, matematik och medicin under kalenderåret 2001 utlyser Kungl. Vetenskapsakademien:
Forskarstipendier i: Estland, Japan, Kina, Lettland, Litauen och Ryssland, under 1 vecka till 6 månader samt Österrike 1-2 veckor. Postdoc-stipendier i:
Israel under 12 månader
Japan under 12-24 månader
Sydafrika under 12 månader
Ansökningar ska vara Kungl. Vetenskapsakademien tillhanda senast den 1 november 2000.
Ytterligare information samt ansökningsblanketter finns att hämta på Vetenskapsakademiens hemsida www.kva.se (internationellt samarbete forskarutbyte).

 

 

 
 
 

Snabbt datornät hemma för studenter och anställda på KTH.

Om du behöver snabbt datornät hemma kan det finnas flera möjligheter att få detta, men de flesta beror på om din fastighetsägare tecknat avtal med någon bredbandsleverantör. Via Telia kan man använda ADSL-teknik som använder den vanliga telefonlinjen. (Den vanliga telefonen forstätter att fungera men du måste ha ett teliaabonnemang) Med denna teknik kan du alltså själv avgöra när du vill bli uppkopplad utan att vänta på hela bostadsområdet. Tekniskt sätt beräknas ADSL-anslutningen kunna ske till ca 95% av husshållen i Stockholm, bla bör du bo högst ca 3 km från telestationen. KTH har tecknat ett avtal för alla studenter och anställda så att vi kan erbjuda denna koppling till ett reducerat pris.

Detta innebär också att vi vid den här tidpunkten rekommenderar denna lösning jämfört med modem och ISDN. KTHs modempool för anställda kommer därför på sikt att få minskad omfattning. SUNET-avtalet med Telenordia för studenter och anställda gällande ISDN och modem-anslutning kommer dock att finnas kvar. Man får 512 kbit/s i vardera riktningen för en kostnad av 225 kr/mån, installationsavgift 975 kr.
Läs mer på http://www.lan.kth.se/adsl-info.html

Systemgruppen/ragge


KTH fysik kollokvium

Time: Friday 29 September 2000, 09.00 - 10.00
Place: Room F01, Lindstedtsvägen 24, KTH
Dr Erik Aurell , Dept of Mathematics, Stockholm University

Econophysics or Phynance?
Over the last decade and a half, a significant number of physicists have gone to work as quantitative analysts, or 'quants', in the finance industry. These jobs are mainly of the technical/computational kind. In recent years there has also been an effort of physicists, mainly from statistical physics, to contribute scientifically to finance, a project sometimes known as 'econophysics'. Several European Physical Society conferences with hundreds of participants have now been organized on the topic, which therefore seems to attract some attention. In this talk I will attempt to give a review, and point to what I think is interesting as finance, as statistical physics, or just amusing by itself. A good published overview, with which the talk will partly overlap, is J.D. Farmer, 'Physicists attempt to scale the ivory towers of finance', IEEE Computing in Science and Engineering (Nov-Dec 1999), available as e-print adap-org/9912002

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

Mån. 25 september kl. 15 Ett exjobb i Numerisk Analys presenteras i sal 4523 av Hans Svenningsson (T94). Exjobbets titel är "Performance Evolution and Attribution"
Fre. kl. 9.00-10.00 KTH fysik kollokvium. "Econophysics or Phynance?"
Place: Room F01, Lindstedtsvägen 24, KTH
Dr Erik Aurell.

"The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts."

Bertrand Russel