Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 26 · 7 september 2000 · Årgång 30       

Nada

PÅ GÅNG


Post till Cvap
Under några månader har vi prövat att KTH posten levererar Cvaps post direkt till Fiskartorpsvägen. Tyvärr har detta inte fungerat bra. Vi
återgår därmed till att Christer hämtar och lämnar Cvaps post. Detta
betyder att fr o m den 4/9 finns det ett postfack, på plan 4, till Cvap igen.

Semesteransökningar
Under september kommer jag att följa upp semesteruttaget för år 2000.
Underlaget jag arbetar med är ett utdrag ur lönesystemet och de
ledighetsansökningar som ni har lämnat in. Kan det vara så att det är någon som fortfarande inte lämnat in sin ansökan. Du hinner än.
Sista datum den 13/9.

Synundersökning och översyn av dataarbetsplatser

Under hösten 1999 erbjöd institutionen alla anställda att få ett
arbetsplatsbesök om ergonomin av Previa och en synundersökning. Många nappade på erbjudandet men långt ifrån alla.
Missade du förra tillfället så kan du får arbetsplatsbesök eller
synundersökning även nu. Är du intresserad? Hör av dig till mig.
ela@nada.kth.se.

Brandlarm

Det pågår en uppgradering av brandlarmet. Två killar arbetar med detta i trapphuset på Osquarsbacke 2 samt i och utanför datasalarna.

Nyanställda

Följande personer har fått anställning på Nada:
Daniels Stolpe, systemingenjör på KTHNoc t o m 2001-08-31.
Ben Moussa Bachir, Post-doc på NA. t o m 2001-01-31.
Klas Wallenius, doktorand på TCS t o m 2001-08-31.

Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare
tillfälle.
Välkommen till oss på Nada

Personer som slutar
Lars Engebretsen, forskningsingenjör på TCS.
Jonas Engström, systemansvarig på PDC.
Gabriel Bergqvist, doktorand på Sans.
Do-Qang Minh, forfu-ing på Na.
Magnus Andersson, forskare på Cvap.

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.


Eva-Lena

Resebidrag för framstående insatser inom grundutbildningen vid KTH!

För att markera betydelsen av grundutbildningen har medel för bidrag till lärares egen utveckling avsatts. Ett eller flera resebidrag på sammanlagt minst 79 000 kr kommer att delas ut av rektor den 12 december 2000. Resebidragen är avsedda att användas för resor som främjar mottagarens egna utveckling som akademisk lärare.

Förslag med skriftlig motivering märkt med Dnr 930-954-00 Doss 33 skall ställas till prorektor Bo Wahlberg och senast den 1 november 2000 skickas till Registratorskontoret, KTH, 100 44 Stockholm.

 


Bortskänkning av kopiatorer!

På grund av att Nadas serviceavtal har gått ut för ett antal kopiatorer, och nya införskaffats, skänks nu de gamla bort. Kopiatorerna är i gott skick och har fungerat bra en längre tid.Intresserade kan kontakta Birgit Eriksson och först till kvarn gäller.

Transport får ordnas på egen hand. Bråttom!


Institutionskollegium uppskjutet!

Det planerade institutionskollegiet och öppet hus på Medieteknik den 25 september är uppskjutet. Nytt datum meddelas vid senare tillfälle.

 

 
 

Varsågod - En liten tanke.


Gott uppförande och hyfs kan givetvis uppmuntras på olika sätt, men till skillnad från lagar, aldrig kontrolleras och styras. Vi kallar de informella regler, för att betona den, i relation, ringa vikten av att de efterföljs. Missbruk av dessa vett-och-etikett föreskrifter har nämligen inga påvisade seriösa följder. Vetskapen av dem är dock tillräckligt för att ofta försöka leva upp till dem.

Problem uppstår dock när dessa regler är de enda ledstjärnor vi har i vissa situationer. Till vilken grad vi bör anstränga oss för att följa de självklara normerna för ett gott uppförande kan lätt bli tvetydiga. Hur länge bör man hålla upp dörren för en okänd person som uppenbarligen skall igenom den, utan att vara oförskämd eller göra situationen onaturlig? En mängd faktorer, som avstånd, ögonkontakt och tidsutrymme, är inblandade och komplicerar situationen.

Du är medveten om personen som ensam följer dina spår, men osäker på avståndet er emellan. Att vända dig om för att bekräfta din avståndsuppskattning vore ödesdigert. Ögonkontakt mellan två okända personer i en isolerad situation blir genast något intimt. Personen i fråga kommer nu ta ditt beteende personligt.
Du har endast några få sekunder att välja ditt agerande. Missbedömer du avståndet och beslutar dig att vänta, får du säkerligen personen bakom dig att känna sig tvingad att jogga till dörren för att visa sin tacksamhet. Detta blir ingen glad av.

En rolig liten tanke. Numero tar gärna emot förslag till lösningar.

numero@nada.kth.se

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

     

 

"You can discover what your enemy fears most by observing the means he uses to frighten you."

Eric Hoffer