Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 24 · 24 augusti 2000 · Årgång 30       

Nada

Dags att söka amerikastipendier


Fulbrightkommissionen utlyser stipendier för påbyggnadsstudier i USA
läsåret 2001-02. Stipendierna kan senast 15 sept. sökas av svenska
forskarstuderande eller studenter som kommer att ha avlagt en grundexamen senast VT 2001. Stipendierna är öppna för alla ämnesinriktningar utom medicin (med undantag för "Public Health"), tandläkar- och veterinärvetenskaperna. Mer information finns på adressen http://www.usemb.se/Fulbright
Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser 2001/02 års stipendier för
forskarstudier och mastersstudier i USA och Kanada. Ämnesvalet är fritt.
Studietiden i USA eller Kanada skall omfatta minst sex månader under
läsåret 2001/02. Också här skall ansökan vara inne senast den 15 september 2000. Mer information på adressen: http://www.sweamfo.se
Ake Nagrelius
Head of the Office for International
and Corporate Relations
STOCKHOLM UNIVERSITY
S-106 91 Stockholm
Tel. +46-8-16 14 13
Fax +46-8-16 17 57
http://www.internat.su.se


Recruitment of scientific staff to the EUROPEAN COMMISSION


The Commission organises selections procedures to draw up reserves lists for the recruitment of highly qualified scientific staff for research
activities in the Joint Research Centre Institutes at Ispra, Italy,
Karlsruhe, Germany, Geel, Belgium, Petten, The Netherlands and Seville, Spain. The closing date for the submission of applications is 29 Sept 2000.

The positions are announced on the following site, including the procedure for application http://europa.eu.int/comm/dgs/research/selectio.html
Job Opportunities available at the EUROPEAN SPACE AGENCY in Paris, Noordwijk, the Netherlands, Madrid or Frascati, Italy, you will find at: http://www.esa.int/hr/indexjobs.html

Good Luck

Visning av Nya Kopiatorer!

Visning av dom nya kopiatorerna kommer att ske tisdagen 29/8 kl. 10.00 på plan 4 och fredagen 8/9 kl. 13.00 på plan 6 och kl.14.15 på Cvap (Fisktorpsv. 15)

Cvap Seminar today!

Thursday August 24 at 14.15 in BB2: Josephine Sullivan Visual Dynamics Research Group University of Oxford A Bayesian Framework for Object Localisation.

The talk will present the development of a Bayesian algorithm to perform object localisation.

abstract cont.Att leda någon vid handen!

En konferens som vänder sif till universitets- och högskoleanställda med handledningsuppdrag på doktorand- och forskarutbildningsnivå.

Den 9-10 november i Uppsala.

Anmälan kan göras via www. kurssekr.uu.se.

Mer information om kursen finns i numeropärmen!

 

PÅ GÅNG


Välkommen tillbaka
Det vanligaste samtalsämnet efter årets semester verkar ha varit regn-regn och åter regn. Trots att många kanske har haft sämre väder än väntat så hoppas jag att ni har kunnat njuta av ledigheten. Det finns ett ordspråk som säger ”Det finns inget dåligt väder utan endast dåliga kläder”, det kanske har fått gälla i sommar. Personligen har vädret inte stört min ledighet.

Hösten kommer som vanligt att fyllas med många olika aktiviteter. En del av min tid kommer jag att ägna mig åt att se till att vår nya verksamhet Medie och Grafiskproduktion får en bra start hos oss. Det gäller nu närmast att få det att fungera så att de kommer med i vår verksamhet med allt vad det innebär. Vi kommer inom kort att få en inbjudan till ett öppet hus hos dem. Den hoppas jag att så många som möjligt kommer att hörsamma.

Under augusti har Ann-Sofie och jag arbetat med att uppdatera vår interna telefonlista. Den kommer förhoppningsvis inom kort att vara klar för att korrekturläsas. Ni kan redan nu kontrollera om uppgifterna i nuvarande listan är korrekt. Om något inte stämmer, sänd då ett meddelande till Ann-Sofie, annlju@nada.kth.se. så får vi ändra i telefonlistan.

Vi kommer att göra en uppföljning av vaktis verksamheten. Förra året utarbetades rutiner tillsammans med Christer. Frågan är idag om rutinerna upplevs bra och fyller sin funktion eller om det bara blev en pappersprodukt .

Högaktuellt just nu är att anställa en ekonomiassistent som skall ersätta Maria Mossberg på plan 5. Intervjuer pågår.

Nyanställda

Följande personer har fått anställning på Nada
Erik Forslin, adjunkt, TCS t o m 2000-12-31
Johnny Bigert, forskningsingenjör, TCSt o m 2000-12-31
Erik Sundelöf, fofu-ing, NA t o m 2000-09-30.
Mauro Gerolimetto, forskningsingenjör, NA t o m 2000-12-31
Kent Karlsson, systemadministratör, systemgruppen. Provanställning t o m 2001-02-20.
Io Consent, vikarierande sekreterare, Na, t o m 2000-11-14

Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkommen till oss på Nada

Personer som slutar

Åsa Segerstolpe, sekretarare
Gunnar Andersson, doktorand, TCS
Georgios Zouraris, EU.post doc, NA
Eric Thomas, forskningsingenjör, KTHnoc
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.


Eva-Lena

Kårspex

Trevlig Höst - snart börjar Bellman


Även till omstarten i Höst har vi Södra teatern med över 1500 lediga platser. På måndag den 14/8 släpps biljetterna över nätet på
http://www.f.kth.se/fysikalen. Se
till att alla Dina vänner och bekanta ser Bellman.

Biljetterna kommer också att säljas på Kåren fr.o.m v 36. För dig somvill vara säker på att få bra biljetter rekommenderar jag nätförsäljningen. Nytt för i höst är att man kan beställa biljetter över nätet och sedan betala och
hämta ut dem på kåren (mer om det på hemsidan).http://www.f.kth.se/fysikalen.


cont. Cvap seminar


The talk will present the development of a Bayesian algorithm to perform object localisation. A target object can be defined by the shape of its boundary contour and its intensity pattern. How can this information be encoded and detected in images? In Bayesian Correlation the foreground object and the background scene are ``partially encoded'' by multi-scale filter responses. A likelihood function is constructed which interprets the filtered image, thus describing probabilistically the measurement process. The filters are chosen to ensure decorrelated measurments. The search for the target object in novel images is performed using ``Layered Sampling'', an amended form of the Monte Carlo method factored sampling, which allows for the incorporation of multi-scale measurements. The talk will highlight this sampling algorithm and discuss some aspects of its implementation.

However, the Bayesian Correlation likelihood function has several deficiencies. It is prone to false positives and at times is overly dependent upon boundary edge information. In order to increase the specificity of the foreground encoding an intensity template can be introduced, bringing Bayesian Correlation a step closer to traditional deformable template methods. It is still possible though to maintain a Bayesian ethos. Also allowed for is the modelling of illumination and incorporation of different templates. How this is achieved forms another aspect of the talk and is shown in conjunction with results obtained.

The talk will end with a discussion of some of the interesting problems that have yet to be resolved and possibilities for future work.

 

 
 

Numeroutseende!

På grund av intressanta anmärkningar, påtryckningar och goda råd kan internbladet Numero komma att ändra utseende de närmsta veckorna. Vi arbetar för tillfället med olika lösningar för att tillgodose vår läsakrets önskemål och tar gärna emot flera kommentarer..

Skriv gärna till redaktion på: numero@nada.kth.se

Mvh

Red.

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

 

 

Kalendarium

Tors. 24 augusti kl. 14.15 Cvap Seminar in BB2:Josephine Sullivan
Visual Dynamics Research Group
University of OxfordA Bayesian Framework for Object Localisation

 

"Each day is a little life: every waking and rising a little birth, every fresh morning a little youth, every going to rest and sleep a little death."

Arthur Schopenhauer