Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 23 · 17 augusti 2000 · Årgång 30       

NADA

Idag. Första Torsdagen - Mötesplats för branschfolk och forskare inom interaktiva medier.

Idag kl. 18
CID, KTH, Huvudbyggnaden
Till höger i valvet till Stora gården, ingång 5, högst upp
Med andra ord: Lindstedtsvägen 5, plan 6

Björn Thuresson, filmvetare
Användarmedverkan i produktion av interaktiva medier
Program: Prat & Bar
18.00 Dörrarna öppnas. Välkomna, registrering
18.30 Kvällens program: Inledning om Första torsdagen.
Introduktion om CID (Centrum för användarorienterad IT-design) och om kvällens tema av Yngve Sundblad, datalogi-professor och föreståndare för CID.
Björn Thuresson, filmvetare knuten till CID och till Institutionen
för filmvetenskap, Stockholms universitet, talar och visar exempel på CID:s stora skärmar. Han tar upp nya former av berättande med potential att nå alla, dramat blir interaktivt.
Kombinationen Internet - analog TV - digital TV.

Därefter Bar: Dryck med tilltugg och fortsatt prat och mingel.
Värdar den 17 aug: CID vid NADA, KTH cid.nada.kth.se
Arbetslivsinstitutet www.niwl.se
Kontakt
"Första torsdagen" vill vara en anspråkslös mötesplats mellan
branschfolk och forskare inom nya medier och den s.k. TIME-sektorn:
Telecom, ICT, Media, Entertainment. Evenemanget inträffar alltid på en torsdag, men inte alltid månadens första. Fokus är på arbete och torsdag, men inte alltid månadens första. Fokus är på arbete och organisation: time@work. Arbetslivsinstitutets projekt MITIOR arrangerar tillsammans med olika partners.
Projektledare: Åke Sandberg
ake.sandberg@niwl.se , www.niwl.se/home/sandberg
Länk till rapporter från workshops om interaktiva medier, IT och arbete:
www.niwl.se/wl2000/workshops/list_infosociety/
Anmälan
E-posta gärna till ft@niwl.se om du tror du kommer på torsdag, skriv ärende : FT 17 aug (då får du även info framöver). Om du (bara) vill ha info om kommande torsdagar, skriv ärende: info om FT.

Numeroredaktion och institutionsledningen önskar alla välkomna tillbaka och en fortsatt trevlig sommar!

Hej!

Jag heter Erik Sundelöf och började doktorera här på NADA 2000-08-01. Jag började studera hösten 1996 vid civilingenjörsprogrammet i kemiteknik och tog examen i juni i år. Jag valde att intensifiera min individuella studieinriktning mot datateknik och då speciellt numerisk analys.
Andra erfarenheter från numerisk analys och datateknik är bland andra programutveckling av instrumenteringsprogram för exempelvis dynamisk ljusspridning med hjälp av främst LabView och numeriska simuleringar i Matlab av till exempel generella diffusionsprocesser.

Mitt projekt här på NADA kommer att innefatta numerisk simulering av upp- och avkolning av sinterstål, som är ett samarbetsprojekt mellan
IM (Institutet för Metallforskning, www.simr.se) och PSCI.

Den som , vill veta mer om min personliga bakgrund kan läsa mitt CV, som finns
på min NADA-hemsida (http://www.nada.kth.se/~eriks/)


Graduate Course !

A graduate course on
The Mathematical Theory of Finite Element Methods will start on Wednesday September 6th at 10.15-12 in room 4523, NADA KTH.
More information is on http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5214/


Välkomna,


Anders Szepessy

Two extra seminars in numerical analysis at NADA

Seminar monday the 21 August at 10:15 in room 4523. DIMENSION REDUCTION BASED ON MINIMIZATION IN INFORMATION RETRIEVAL
by
Hae Sun Park, University of Minnesota
Seminar friday the 18 August at 15:00 in room 1537. A STOCHASTIC APPROACH TO ERROR ESTIMATES FOR ITERATIVE METHODS
by
Gene H. Golub, Stanford University Abstract: We consider the problem of estimating the magnitude of the error of an iterative method for solving linear equations after k iterations. Reliable estimates of the size of
the error is relevant to devising a good stopping criterion. The usual way of stopping is to calculate the residual and then stop when some function of the norm of the residual is small. Normally, this is a good stopping criterion if we are interested in a solution that approximately satisfies the equation. However, it does not necessarily approximate well the exact solution. Indeed, if the condition number of the matrix is large, then it is possible that the magnitude of the residual is not a good measure of the size of the error; the
latter may be much larger.

One possibility for estimating the size of the error is to use classical upper bounds for the norm of the error vector, derived from the spectral radius of the matrix. Unfortunately, these upper bounds typically over-estimate the actual error. In this talk we will introduce statistical estimates that are
aimed at estimating the 2-norm of the error (after kiterations) in the average case.

We will start by describing how to evaluate the expected value and the variance of the error for a simple splitting method associated with a symmetric linear system, and show how the orthogonality of the eigenvectors can be used. The initial error can be spanned, and the associated coefficients are assumed to be normally distributed. We will then discuss other distributions, along with a discussion of more sophisticated techniques such as the Conjugate Gradient method. Our analytical observations will be
accompanied by several numerical examples. The work presented in this talk has been done jointly with Hallgeir Melbo NTNU.

Cvap Seminar

The following seminar wil be given Thursday August 24 at 14.15 in BB2:Josephine Sullivan
Visual Dynamics Research Group
University of OxfordA Bayesian Framework for Object Localisation

The talk will present the development of a Bayesian algorithm to perform object localisation. A target object can be defined by the shape of its boundary contour and its intensity pattern. How can this
information be encoded and detected in images? In Bayesian Correlation the foreground object and the background scene are ``partially encoded'' by multi-scale filter responses. A likelihood function is
constructed which interprets the filtered image, thus describing probabilistically the measurement process. The filters are chosen to ensure decorrelated measurments.

The search for the target object in
novel images is performed using ``Layered Sampling'', an amended form of the Monte Carlo method factored sampling, which allows for the incorporation of multi-scale measurements. The talk will highlight this sampling algorithm and discuss some aspects of its implementation.

However, the Bayesian Correlation likelihood function has several deficiencies. It is prone to false positives and at times is overly dependent upon boundary edge information. In order to increase the specificity of the foreground encoding an intensity template can be introduced, bringing Bayesian Correlation a step closer to traditional deformable template methods. It is still possible though to maintain a Bayesian ethos. Also allowed for is the modelling of illumination and
incorporation of different templates.

How this is achieved forms another aspect of the talk and is shown in conjunction with results obtained.
The talk will end with a discussion of some of the interesting problems that have yet to be resolved and possibilities for future
work.

 

HAR NI SETT MISSTÄNKTA DATATJUVAR - HÖR AV ER


Polisen i Göteborg har bett mej att skicka ut detta mail till KTHs anställda. På eftermiddagen måndag den 5 juni drabbades KTH av en datorstöld. Tjuvarna bröt sig in i en datorhall Osquars backe 2. De stal utvalda
komponenter till ett värde av ca 2 miljoner. Tillgreppet skedde mycket snabbt, förövarna var borta från platsen efter 5 - 10 minuter. På kvällen onsdag den 7 juni drabbades Chalmers av en liknande stöld. Vid
detta tillfälle överraskades tjuvarna av en anställd som överfölls och skadades varefter tjuvarna fullföljde inbrottet och försvann med utvalda komponenter till ett värde av ca 3 miljoner. Tack vare ett snabbt polisingripande och bra vittnesuppgifter kunde två av förövarna gripas i Halmstad en timme senare.Polisen har nu via tekniska bevis kunnat fastställa att en av de anhållna deltog i stölden i KTHs datorhall. Han har erkänt. Polisen i Göteborg är intresserad av information som kan kopplas till inbrottet i KTHs datorhall. Polisen vill veta om det kan ha varit flera personer inblandade än den som har erkänt. Förmodligen rekognoserade tjuvarna före stölden eftersom tillgreppet gick så fort och det skedde under arbetstid. Männen som är anhållna är 25 - 30 år gamla. De är engelsktalande med dialekt, enligt polisen "ful engelska". På Chalmers var de klädda i jeans och tröja. De färdades i en mörkblå engelskregistrerad bil av märke Rover. Det finns ytterligar en engelskregistrerad bil, skåpbil, som kan sättas i samband med stölderna. På Chalmers hade männen varit synliga dagen före de gjorde inbrottet på Chalmers. En anställd hade pratat med dem, de uppgav att de var studenter.
Sprid denna information på institutionen!
HAR NI SETT MISSTÄNKTA DATATJUVAR - HÖR AV ER
Lena Edvardsson
Säkerhetssamordnare KTH
______________________________
Lena Edvardsson
UF/Byggnadsenheten
KTH
100 44 Stockholm
Sweden
Tel nr: 08-790 8805
Fax: 08-790 9005

 
 

Nyheter från Systemgruppen

Sommaren

Delfi under sommaren (19 juli till 18 augusti): Mottagningen är bemannad (för besök och telefonsamtal) vardagar mellan kl. 10 och 12. Övrig tid kan förfrågningar göras via e-post till system@nada.kth.se.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

Tors. 17 augusti kl. 18.00 Första Torsdagen - Mötesplats för branschfolk och forskare inom interaktiva medier.
CID, KTH, Huvudbyggnaden
Lindstedtsvägen 5, plan 6
Fre. 18 augusti kl. 15.00

Seminar in room 1537. A STOCHASTIC APPROACH TO ERROR ESTIMATES FOR ITERATIVE METHODS

Mån. 21 augusti kl. 10.15 Seminar in room 4523. DIMENSION REDUCTION BASED ON MINIMIZATION IN INFORMATION RETRIEVAL
Tors. 24 augusti kl. 14.15 Cvap Seminar in BB2:Josephine Sullivan
Visual Dynamics Research Group
University of OxfordA Bayesian Framework for Object Localisation

 

"Every man has his dignity. I'm willing to forget mine, but at my own discretion
and not when someone else tells me to."

Denis Diderot