Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 22 · 22 juni 2000 · Årgång 30       

NADA

Sista Numret av Numero före sommaren!


Meddelande från
prefekten!

Prefekten berättar om vad som har hänt under året och vad som kommer att hända härnäst.

forts.


Erbjudande om två st hemdatorer


Det finns nu en möjlighet för någon vid Din inst/motsv att överta en hempc för hemmabruk. Har Du någon vid inst/motsv som har ett avtal om distansarbete eller om institutionen själv har användning för en dator går det också bra att köpa ut dessa datorer så att dom kan ansvändas i inst/motsv,verksamhet.
Datorerna kommer att lämnas tillbaka av två st anställda som kommer att sluta vid KTH. Det återstår 23 månader kvar av det ursprungliga avtalet på 36 månader.
Erbjudandet gäller:
* Dell prestanda med TFT-skärm: 798 kr/månad
* Dell bärbar dator: 757 kr /månad

Läs mer om innehållet i de båda paketen på hemsida:
http://web.kth.se/internt/personaladministration
/hem-pc/hemdator.pdf


Om Du är intresserad hör Du av Dig så snart Du kan på e-post:
mjn@admin.kth.se dock senast den 27 juni 2000.
Den som är först till kvarn.....
Sommarhälsningar

Marianne Johansen


Årets lärare!

 

Numero: Grattis till priset som årets lärare. Det måste kännas jätteroligt  att få en sådan utmärkelse?

 Gerd:
 Tack! Det var verkligen mycket roligt att få  beskedet från datateknikprogrammets  studienämndsordförande att jag  röstats fram som  årets lärare på D bland ganska många  nominerade  kandidater.

 Numero: Är det något hemligt knep Ni har inom familjen eftersom din make mottag samma utmärkelse förra året?

Gerd:
Henrik lyckades med bravaden att bli hela KTHs årets lärare
som utses under hösten i konkurrens mellan de elva som valts
till årets lärare vid A,B,D,E,F,I,K,L,M,T,V (nu också
medieprogrammet). Ninni Carlsund (årets lärare på I) och jag har
alltså en liten chans till den fina utmärkelsen. Familjeknepet är väl att vi tycker om att stå framme vid tavlan och göra begriplig och lättsam framställning av undervisningsstoffet. Vi gillar våra studenter och jag försöker lära mig namnen, jag tror att jag klarar mer än hälften av de 140 som gick nummekursen på D senast.

Numero: Är det en utmärkelse man medvetet jobbar efter under året eller är det bara extra bonus?

Gerd:
Som kursledare vill jag åstadkomma en lyckad kurs med goda
resultat. Lektioner och datalabbar ska vara intressanta (gärna med
någon liten knorr) och fungera bra så att teknologerna tycker att det
är roligt att studera ämnet. Själva utmärkelsen är en extra bonus.

Numero: Varför tror du att du fick priset just i år? Har något speciellt inträffat under året som gått?

Gerd:
Årets datatekniktvåor var en mycket trevlig årskurs som det var lätt att få personlig kontakt med. Det medverkade nog till att min
nummekurs mottogs så positivt. Oftast är det en lärare för årskurs
ett som väljs till årets lärare eftersom ettorna brukar vara mest
röstningsbenägna men så var det alltså inte i år till lycka för mig.

Meddelande från prefekten maj 2000 18/5-00

Avdelningen för Medieteknik och grafisk produktion
Avdelningen för Medieteknik och grafisk produktion övergår till Nada från den 1/7-00 och bildar en forskargrupp. Nils Enlund är professor och ledare i gruppen. Vi önskar dem varmt välkomna och kommer gemensamt att ordna en speciell introduktion under hösten. Den inleds i samband med ett institutionskollegium med öppet husaktivitet
troligen den 28 augusti.

Sonja-Kovalevsky-dagarna
Nada har fått förtroendet att för första gången anordna matematikdagar för gymnasister, Sonja-Kovalevsky-dagarna den 10-11 november. Arrangörer är Nationalföreningen för matematik och Svenska matematikerförbundet. Vi har bjudit in 200 gymnasister och kommer att behöva hjälp med vissa aktiviteter före och under dagarna. KVAs preses Janne Carlsson öppnar och John Conway inledningstalar första dagen och Björn Engquist den andra. Mer information hittar ni på http://www.nada.kth.se/kovalevsky/
Kontaktpersoner på Nada är Ingrid Melinder och Rickard Buch

Årets lärare
Vi gratulerar Ninni Carlsund och Gerd Eriksson. Ninni är utsedd av teknologerna på I-programmet och Gerd på D-programmet.

Framgångsrik Teknikspridning
Vi gratulerar Henrik Eriksson som fått Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris som årets främsta teknikutbildare.

Disputation
Kristian Simsarian disputerade i datalogi den 30/3 . Lars Engebretsen den 25/4 och Gunnar Andersson den 26/5
Anna-Karin Tornberg disputerade i numerisk analys den 12/5 och Ninni Carlsund i teoretisk fysik den 15/6

Licentiatseminarium
Christer Andersson presenter sin licentiatavhandling den 16 /6. Cid och Psci Rapporten från Nuteks utvärdering av 7 kompetenscentra, bl a Cid och Psci har presenterats. Omdömena är mycket positiva och där föreslås viktiga insatser för förbättringar och ny utveckling. Rapporten finns bl a utanför mitt rum.

Utvärdering av datalogi
Utbildning inom huvudämnet datalogi kommer att utvärderas av högskoleverket under hösten. Alla institutioner i landet som ger utbildning fram till magisternivån kommer att ingå, men även forskarutbildningen ingår. Vi kommer fram till oktober att ta fram material till den självvärdering som skall lämnas in. Det är viktigt att vi presterar en bra och rättvisande rapport, som många kommer att behöva bidra till. Mer informaton lämnas i augusti.

Professur i tillämpad numerisk analys

Tjänsteförslagsnämnden har i första hand rekommenderat Lennart Johnsson. Förhandlingar pågår. Rektor fattar beslut.

Lektoraten
- Ann Lanz har erbjudits och accepterat ett lektorat i MDI
- Tjänsteförslagsnämnden har lämnat sin rekommendation till institutionen för lektoraten i datalogi. Förhandlingar pågår.
- Tjänsteförslagsnämnden har rekommenderat institutionen att inte tillsätta någon på lektoratet i datalogi med inritning mot internetteknik. Institutionen har beslutat att inte tillsätta någon på tjänsten.

Nya tjänster utlyses i höst
Vi räknar med att i månadsskiftet augusti/september utlysa en professur i tillämpad datalogi, en forskarassistenttjänst i datalogi med inriktning mot bioinformatik, minst två forskarassistenttjänster inom datalogi, MDI eller numerisk analys samt minst två doktorandtjänster inom datalogi, MDI eller numerisk analys.

Sekreterare
Jenny Gellermark har slutat för att anta nya utmanande arbetsuppgifter. Irene Hanke har anställts som efterträdare på
studerandeexpeditionen. Åsa Segerstolpe som bistått oss under nästan ett år kommer att sluta i sommar och fortsätta att studera. Vi önskar alla lycka till.

Research at Nada 1998 to 1999

Rapporten finns i tryck och är avsedd att spridas till intressenter, finansiärer, KTHs ledning och presumtiva lärare och studenter.

Fördelning av Gru-medel på KTH
KTH kommer att ändra ersättningen för grundutbildningen. Direktavsättning kommer att redovisas tydligare och göras dels på fakultetsnivå, dels på programnivå. Ersättningen på kursnivå kommer även fortsättningsvis att vara prestationsrelaterat. Klassningen görs av programansvarig inom givna ramar på förslag från institutionen. Vi vet inte ännu hur detta påverkar Nadas tilldelning.

Lokaler
Institutionen har haft ett första planeringsmöte med Kristina Johansson, BYE-KTH angående disponering av nya lokaler i byggnad 43:22.
Nada kommer från augusti att hyra vissa rum på plan 4 i huvudbyggnaden från avdelningen för Teknikhistoria.

Ingrid önskar alla en skön semester

 

 

I plan to arrange a seminar course on a nice new book in the fall. Email me if you are interested: Judea Pearl: Causality. Cambridge University Press, isbn 0-521-77362-8. Judea Pearl: Causality. Cambridge University Press, isbn 0-521-77362-8.

HŠlsningar, Stefan Arnborg http://www.nada.kth.se/~stefan/


UTLYSNING AV PROJEKTMEDEL


Utlysning avseende projektmedel för samverkan med det omgivande samhället
Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 1999-04-15 att avsätta 2,5 Mkr/år under tre år till projekt som stimulerar universitetets samverkan med det omgivande samhället efter förslag från institutioner/motsvarande. Första utlysningen skedde 1999 och resulterade i att 13 projekt av totalt 33 sökande tilldelades medel.
Bilagt finns för kännedom och vidare spridning till Era respektive institutioner utlysningen av årets medel. Av denna framgår riktlinjer för ansökan. Inkomna ansökningarbehandlas i en beredningsgrupp i vilken ingår företrädare för fakulteterna, Stockholms universitetsbibliotek samt studentkåren. Beredningsgruppens ledamöter har utsetts efter beslut i fakultetsnämnder/styrelser. Beslut om tilldelning fattas av rektor.
För eventuella frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.


Vänliga hälsningar
Agneta Stålhandske
Sekreterare, Beredningsgruppen
Ankn 2295
agneta.stalhandske@internat.su.se

 

 

 

 

Nyheter från Systemgruppen

Sommaren

Terminalsalarna under sommaren: Vi stänger grupper av salar ibland, i samband med rengöring och service. Se anslag på dörrar.

Delfi under sommaren (19 juli till 18 augusti): Mottagningen är bemannad (för besök och telefonsamtal) vardagar mellan kl. 10 och 12. Övrig tid kan förfrågningar göras via e-post till system@nada.kth.se.

Inpasseringssystemet under sommaren: Dörrarna till tjänsterumskorridorerna är nu stängda även dagtid.

Trevlig sommar!

Mikael och Peter

Solaris 7, provdrift

Systemgruppen kommer att ta Solaris 7 i provdrift på några datorer under sommaren. De som är intresserade av att prova detta 64-bits-operativsystem kan höra av sig till system@nada.kth.se.

Klas och Åsa

Stölden i datorhallen

Som väl ryktet och systemmeddelanden redan spridit inträffade ett märkligt inbrott förra måndagen (5 juni).

Strax före fyra på eftermiddagen bröt man sig in genom bägge dörrarna till datorhallen, letade sig fram till de värdefullaste datorerna, skruvade isär och tog ut 17 processorkort och 2 GB minne ur 6 olika datorer, tog med sig allt och smet ut. Allt detta gjordes på sju minuter, enligt logginformationen för inpasseringssystemet.

Eftersom detta var centrala serverdatorer upptäckte vi genast att något var fel och gick ner. Ragnar anlände bara någon minut efter att tjuvarns gått därifrån.

Två dagar senare inträffade en liknande stöld på Chalmers i Göteborg. Där stal processorkort i stora Sun-datorer, efter att först ha slagit ner och bakbundit en anställd. Tjuvarna greps senare av polisen, men deras bil innehöll bara stöldgods från Chalmers - inget från KTH.

Mycket hade vi kunnat tänka oss skulle kunna hända, men detta kändes väldigt overkligt. Det blev plötsligt farligt att vara systemadministratör...

Peter

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

"One who knows that enough is enough will always have enough."

Lao-Tzu