Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 21 · 15 juni 2000 · Årgång 30       

NADA

EU/FoU rådet informerar


Fredagen 16 juni 2000 kl. 09.00-12.30 bjuder EU/FoU-rådet in till en
informationsdag om två av delprogrammen i EUs femte ramprogram "Information Society Technologies" och "Competitive and sustainable growth". Detta med anledning av ansökningsomgångarna som utlyses i början av juni 2000. De delar av programmet som berörs kommer att presenteras av Mats Ljungqvist från DG Research / DG Energy and Transport. Vidare kommer svenska programkommitté-ledamöter att informera om utfall och erfarenheter från föregående ansökningsomgångar och möjligheterna för svenska deltagare.
Informationsdagen som hålls i
Polhemssalen, Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46
Stockholm är kostnadsfri men föranmälan krävs senast tisdagen 13 juni.

För mer information, kontakta:
Henrik Gidlöf, EU/FoU-rådet Anna Sundin, EU/FoU-rådet
Tel: 08-454 64 50
Tel: 08-454 64 44
Email: henrik@eufou.se
Email: anna@eufou.se


Sista numret av Numero innan sommaren nästa vecka!

När nyheter och aktiviteter inom Nada tar sommaruppehåll passar Numerotidningen på att göra detsamma. Det märktes redan förra veckan, när ny upplaga uteblev, att det har slutat ringa i telefonerna på redaktionen.

Ni som har funderat på att skicka in bidrag innan sommaren uppmanas nu att göra det.

Red.


Licentiatseminarium imorgon: Christer Andersson!

Titel: Numerical Simulation of Dendritic Solidification Using a Phase Field Model.

Plats: Sal E32, Linstedsvägen 3.
Tid: 14.15
Datum: 16 juni

Cont. abstract


Lärare, dags att lämna in årets tidsredovisning!


Det är dags att göra bokslut för läsåret 1999/2000. Alla lärare ska
därför rapportera nedlagd tid inom grundutbildningen till studierektorn.


Visst arbete bokför vi med schabloner (till exempel undervisning inklusive förberedelsetid, kursadministration och tillverkning av tentor); visst arbete ska kursledarna ha rapporterat löpande under året (till exempel tentavaktande, rättning av tentor och datorhandledning).


Övrigt arbete inom grundutbildningen måste varje lärare rapportera tid för själv (till exempel kursutveckling, rättning av hemtal, administration av redovisningar efter kursens slut och handledning av slutförda exjobb; se detaljerade regler i kursledarpärmen). Dessa tidrapporter för läsåret 1999/2000 vill vi ha in senast den 30 juni.


Från och med läsåret 2000/2001 planeras arbetet i förväg, vilket innebär att detta är sista gången du behöver rapportera din egen tid. Arbete som doktorander och timanställda gjort på dina kurser måste även i fortsättningen rapporteras in till oss.


Viggo och Linda Kann

På gång

Snart stundar en välbehövlig och en härlig semester för oss. Inför den vill jag informera om några saker.

Först ett tack till er alla för att ni snabbt hörsammade uppropet om era semesteransökningar.

Nya riktlinjer för vaccination
Anställda som planerar att tjänstgöra eller delta i någon konferens eller liknande i områden som kräver vaccination kan kontakta Previa för vaccinering. Previa kan även ge information om andra hälsorisker för olika områden.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Michael Degerman, systemspecialist på KTHNoc t o m 2000-11-30.
Magnus Tigerschiöld, systemtekniker på KTHNoc t o m 2000-10-31.
Ivan Laptev, forskningsingenjör på Cvap t o m 2000-09-30.
Aurora Lei X. metodutvecklare Psci t o m 2003-05-14
Irene Hanke, sekreterare på studentexpeditionen t o m 2000-12-12.

Personerna kommer att presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle
Välkommen till oss på Nada.

Personer som slutar
Lars Oestereicher, forskningsingenjör på IPLab
Carolina Browall, utredare Cid
Birgitta Nord, forskningsingenjör Cid
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.

Till sist vill jag önska alla en härlig ledighet och hoppas att vädrets makter står oss bi.


Personligen går jag på ledighet den 1 juli och är åter den 7 augusti.


Eva-Lena

abstract Christer Andersson cont.

Solidification of a pure material from its undercooled melt is considered, taking into account effects of surface tension, kinetic undercooling and anisotropy. The resulting crystals exhibit complicated dendritic shapes. To avoid explicit tracking of the solid-liquid interfaces a phase field model is employed. A diffuse interface of artificial width is introduced and the solidification is modeled by a set of reaction-diffusion equations valid in the entire computational domain.


The phase field equations are discretized in space using second order finite differences on uniform Cartesian grids. A semi-explicit first order accurate time stepping scheme based on equation splitting is compared to a more accurate fully implicit scheme. Numerical methods for efficient computer implementation are discussed. Convergence rates are experimentally validated for decreasing time steps and it is shown that for some cases the first order scheme may fail to capture the correct growth rate of the crystal.


A formal asymptotic analysis of the phase field model is presented in the limit of vanishing diffuse interface thickness. It was recently shown how an increased accuracy in the asymptotics can be used to obtain better agreement between the phase field model and the corresponding sharp interface formulation. This has implications on computational efficiency by allowing simulation with larger diffuse interface width which is verified by numerical experiments.


An implementation of the fully implicit scheme has been written for parallel distributed memory architectures. Experiments conducted on an IBM SP2 and networks of Sun Ultra 5 workstations show that the code scales well with the number of processors.

 

 

 

Nyheter från Systemgruppen

Sommaren

Terminalsalarna under sommaren: Vi stänger grupper av salar ibland, i samband med rengöring och service. Se anslag på dörrar.

Delfi under sommaren (19 juli till 18 augusti): Mottagningen är bemannad (för besök och telefonsamtal) vardagar mellan kl. 10 och 12. Övrig tid kan förfrågningar göras via e-post till <system@nada.kth.se>.

Inpasseringssystemet under sommaren: Dörrarna till tjänsterumskorridorerna är nu stängda även dagtid.

Trevlig sommar!

Mikael och Peter

Solaris 7, provdrift

Systemgruppen kommer att ta Solaris 7 i provdrift på några datorer under sommaren. De som är intresserade av att prova detta 64-bits-operativsystem kan höra av sig till <system@nada.kth.se>.

Klas och Åsa

Stölden i datorhallen

Som väl ryktet och systemmeddelanden redan spridit inträffade ett märkligt inbrott förra måndagen (5 juni).

Strax före fyra på eftermiddagen bröt man sig in genom bägge dörrarna till datorhallen, letade sig fram till de värdefullaste datorerna, skruvade isär och tog ut 17 processorkort och 2 GB minne ur 6 olika datorer, tog med sig allt och smet ut. Allt detta gjordes på sju minuter, enligt logginformationen för inpasseringssystemet.

Eftersom detta var centrala serverdatorer upptäckte vi genast att något var fel och gick ner. Ragnar anlände bara någon minut efter att tjuvarns gått därifrån.

Två dagar senare inträffade en liknande stöld på Chalmers i Göteborg. Där stal processorkort i stora Sun-datorer, efter att först ha slagit ner och bakbundit en anställd. Tjuvarna greps senare av polisen, men deras bil innehöll bara stöldgods från Chalmers - inget från KTH.

Mycket hade vi kunnat tänka oss skulle kunna hända, men detta kändes väldigt overkligt. Det blev plötsligt farligt att vara systemadministratör...

Peter

 


Ernesto och Mikael

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

16 juni

kl. 14.15

 

 

 

Licentiatseminarium imorgon: Christer Andersson!

Titel: Numerical Simulation of Dendritic Solidification Using a Phase Field Model.

Plats: Sal E32, Linstedsvägen 3.

"Nature shows that with the growth of intelligence comes increased capacity for pain, and it is only with the highest degree of intelligence that suffering reaches its supreme point."

Arthur Schopenhauer