Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 19 · 18 maj 2000 · Årgång 30       

NADA

Jobba som handledare?


Nada söker handledare till allmänna handledningen, plan 4. Under hösten kommer Nadas allmän-handledning att behöva förstärkas med en till två personer. Är du intresserad eller vet du någon elev som är intresserad att rycka in så hör av dig till undertecknad. För att komma ifråga skall ha man klarat av den inledande datorkursen (programmering etc.) på resp. utbildning samt ha goda kunskaper i Matlab (verktyget som används vid Nadas undervisning i numeriska metoder). Dessutom måste man vara van vid Nadas UNIX-miljö.
Erfarenhet som lärare/assistent på någon av Nadas kurser är en merit, men inget krav. Varje vardag 11-13 och 17-20 ges handledning i Nadas terminalsalar.
Allmänna handledningen är en resurs till för att underlätta elevernas användande av Nadas datorutrustning (främst i UNIX-miljö). I uppgifterna ingår att besvara allmänna frågor, ofta i anslutning till de laborationer som ingår i flera av Nadas kurser.
Kontakta
Krister Persson
08-463 40 68, 070-537 09 64
cello@nada.kth.se


Exjobbsseminarium i datalogi


Onsdagen den 24 maj 2000 kl 15.15 i rum 4523


Niklas Andersson, F95
Mätning av mekaniska data för ytmonterade komponenter med hjälp av automatiserad bildanalys
Arbetet är utfört vid Mydata automation AB
Handledare och examinator: Tony Lindeberg
Opponent:

Micke Wibom, D95
Tjänster för det smarta hemmet -- en undersökning av vilka tjänster användare vill ha
Arbetet är utfört vid Telia ProSoft AB
Handledare: Ann Lantz och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Jonas Gustafsson

Sofia Söderström, D95
Användbarhet i handlarapplikationer -- rekommendation av en utvärderingsmetod för användning i utvecklingsprocessen
Arbetet är utfört vid OM Technology AB
Handledare: Kristina Groth och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Micke Wibom

Slutpresentationer på
projektkursen


Nästa vecka är det slutpresentationer på projektkursen enligt schemat
nedan. Välkomna att komma och lyssna!
Lars Kjelldahl
17/5, 12-14, sal D3
18/5, 10-12, 13-15, sal D2
19/5, 10-12, sal D2
Vilka grupper som presenterar framgår av det detaljerade schemat:
http://www.nada.kth.se/kurser/kth
/2D1954/PUP00-redovisningar

Lars Kjelldal


Carl Tryggersstiftelse - UTLYSNING


Styrelsen för Carl Tryggers stiftelse för Vetenskaplig forskning mottager t o m 5 juni 2000 ansökningar om anslag avseende forskningsprojekt. Se vidare information och ansökningsblankett
http://home.swipnet.se/carl
_tryggers_stiftelse/
.


Välkommen till ett HMI/IPLabseminarium


fredagen den 19 maj kl. 9.15-10.00 i rum 1625, Lindstedsv 3, plan 6, NADA, KTH.HMI-doktorand Rickard Domeij talar om "En tänka högt-studie av revisionsprocesser vid datorstödd språkgranskning". Seminariet ges på svenska.

summering forts.

Summering IPLab seminarium


Syftet med en grammatikkontroll är att hjälpa skribenter hitta, diagnostisera och bearbeta språkliga felaktigheter och problem, men frågan är hur bra befintliga program lyckas med detta. I min studie har jag låtit skribenter först bearbeta en text själva och sen låtit dem använda en grammatikkontroll på samma text. I båda betingelserna har skribenterna fått tänka högt. På så sätt kan jag se vilka problem skribenterna själva klarar av att hantera i förhållande till vilka problem grammatikkontrollen kan hjälpa dem med. Jag kan också se när grammatikkontrollen misslyckas ge tillräckligt stöd för detektion, diagnos och bearbetning av språkliga problem. Denna kunskap ger oss en djupare förståelse av grammatikkontrollens effekter på språk och skrivförmåga samt större möjligheter att konstrueraprogram som är bättre anpassade till skribenternas behov. Resultatet av studien är ännu inte klart så det jag presenterar är work in progress; hur jag lagt upp studien, vilken litteratur jag baserar den på och exempel från tänka högt-protokoll.

Handledarutbildning

Utbildning för handledare vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vänder sig i första hand till forskarassistenter och yngre lektorer. Samtliga forskar-assistenter, såväl fakultets-finansierade som extern-finansierade, erhåller inbjudan personligen.

Anmälningsformulär finns att hämta för kopiering i numeropärmen på plan 4.

 
 

Systemgruppen har inget att rapportera!

 

 

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

fre. 19 maj

kl. 16.00

kl. 9.15-10.00

Nadas terminsavslutning i Ljusgården

HMI/IPLabseminarium. i rum 1625, Lindstedsv 3, plan 6. Rickard Domeij talar om "En tänka högt-studie av revisionsprocesser vid datorstödd språkgranskning"
ons. 24 maj kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi i rum 4523.

Niklas Andersson, Micke Wibom och Sofia Söderström.

Veckans Citat: "The more sand that has escaped from the hourglass of our life,
the clearer we should see through it.

Jean Paul Sartre