Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 18 · 11 maj 2000 · Årgång 30       

NADA

Research at Nada 1998 to 1999

Nu har rapporten "Research at Nada 1998 to 1999" äntligen kommit i tryck. Jag lägger ett antal exemplar vid postfacken och lagret placeras i förrådet på plan 4, bredvid före detta studentexpeditionen. Vi kommer att skicka raporten till finansiärer och beslutsfattare på KTH och SU. Hjälp gärna till att sprida den till presumtiva doktorander, samarbetspartner och andra intresserade. Upplagan är begränsad till 500 exemplar, men rapporten kan också hittas från Nadas ingångssida eller http://www.nada.kth.se/externt/Nadareport9899/

Tack alla som bidragit till denna fina rapport!

Ingrid


IPLab-seminarium

Welcome to a HMI-seminar at IPLab, NADA Friday the 12th of May, 9.15-10.00 in seminar room 1537

HMI PhD student Sara Ilstedt Hjelm will talk about: Design as a mediator between myth and reality.

Abstract

Design holds an interesting ability to cast abstract values and ideas into physical and tangible objects, so that it seem to be reality itself. What these ideas are or what underlying values they represent we rarely think about. In design, ideas about gender, power, social relations and the structure of the world is communicated back to society. Thus, the connotative and the dennotative, the myth and the reality are in constant flux with each other.

People have always been reluctant to accept new technologies beeing introduced into their homes. One of the most succesful strategies to create acceptance is through design.

I will compare some historical ways to design new technology and compare to contemporary inititiaves in the so called Smart Home domain. To find and explore "real user needs" is another strategy for product development that is prevailing today. What "real user needs" we find and how these are realized and marketed will permanetly define our nearest future. In the seminar I will discuss this concept and some methods from Art and Design that might be explored.

Welcome!

Sara Ilstedt Hjelm

Angelägen utlysning från
KVA av forskartjänster

Kungl. Vetenskapsakademien kommer att år 2000 inrätta 7-8 5-åriga forskartjänster, se <http://www.kva.se>.

Ansökningsblanketter för en intresseanmälan finns på akademiens hemsida och skall vara akademien tillhanda senast den 24 maj 2000.

Ingrid


Missbruk av tjänstekuvert!

Nadas brevpapper och kuvert får endast användas i tjänsten. Nu har någon gjort ett utskick, till synes utan Nada-anknytning, till en privat förening i Nadas kuvert. Jag vill tala med avsändaren så vi kan klara upp eventuella oklarheter.

Prefekten


RAS2000 Robot Competition

This year's Robotics and Autonomous Systems course will as usual be concluded by a table hockey competition between the LEGO robots constructed by the course participants. The event will take place at 13.00-16.00 Tue. May 16th in F2 by the Sing Sing yard, and promises to be quite entertaining judging by the creative designs seen in the course lab so far.

Time table: 13.00
All robots will be checked for compliance to the construction rules. After that the unopposed qualification run of each robot follows. This determines tournament seeding, and scoring at least one goal is required to enter the competition and to pass the course (of course it is also possible to qualify for the latter at a later time).

14.00
The actual competition starts with all robots in groups A and B opposing the other robots in the same group.

about 15.20-16.00
The semi-finals and final.

See also the course web page at
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1426/aktuellt.html
for more information, including rules.


F2 has plenty of space for spectators, so anyone interested is invited to come and watch (though a pair of binoculars is recommended for a good view from the rear seats...;-)

Hope to see you there
Regards

Mattias Bratt


Exjobbsseminarium i datalogi


Tre SU-studenter presenterar sina examensarbeten onsdag 17 maj
med start kl 15.15 i seminarierum 1537.

Ann Alexandersson, matematisk-datalogiska linjen:
Presentation och lagring av digital sjökorts-symbolinformation
Arbetet har utförts vid Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB
Handledare vid Nada: Per Svensson

Dusan Stevanovic, fristående kurs:
Voice Computer Platform
Arbetet har utförts vid LM Ericsson Data AB
Handledare vid Nada: Jonas Mölsä

Patrik Ekengren, fristående kurs:
Using GSM and GPS in a Security Consious Application
Arbetet har utförts vid SERC, Melbourne, Australien
Handledare vid Nada: Johan Håstad

Caroline


Militärteknisk workshop vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolans Militärtekniska Institution genomför en workshop (MILTECH 2000) den 23 - 25 maj. Årets workshop kommer att behandla möjligheter och begränsningar i utnyttjande av "autonoma plattformar".


Research Fellow positions

För att stödja framstående forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik i Sverige tillsätter Kungl Vetenskapsakademien snarast 7-8 femåriga forskartjänster för lovande unga forskare. Tjänsterna finansieras med anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

"The Royal Swedish Academy of Sciences, supported by the Knut and Alice Wallenberg Foundation, has been entrusted with the responsibility of launching a new programme aimed at promoting excellence in science by opening a number of Research Fellow positions for eminently promising young scientists."

Mer information på http://www.kva.se/eng/pg/academy_news/forskare.html


Nytt från systemgruppen

Systemgruppens servicecenter Delfi inför sommartid mellan 19 juni och 18 aug. Det betyder att mottagningen är bemannad för både personliga besök och telefonsamtal vardagar mellan kl. 10 och 12. Övrig tid hänvisar vi till att skicka e-post till <system@nada.kth.se>.

Den 21 aug. öppnar vi som vanligt igen.

Trevlig sommar!

Ernesto och Mikael


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

fre. 12 maj kl. 9.15-10.00 IPLab-seminarium lokal rum 1537.

Sara Ilstedt Hjelm: Design as a mediator between myth and reality.

tis. 16 maj kl. 13.00-16.00

RAS2000 Robot Competition

F2 på Sing-Sing-gården

ons. 17 maj kl. 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi

Tre SU-studenter presenterar sina examensarbeten i seminarierum 1537

fre. 19 maj kl. 16.00

Nadas terminsavslutning i Ljusgården