Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 17 · 4 maj 2000 · Årgång 30       

NADA

Anna-Karin Tornberg disputerar

Fredag 12 maj 10.00, kollegiesalen

Interface Tracking Methods with Application to Multiphase Flows

Sammanfattning

The numerical tracking of interfaces is an important part in simulations of many physical processes. Three different techniques for interface tracking are presented: the segment projection, the level-set and the front-tracking methods. The segment projection method is an altogether new method in which the representation of an interface is comprised of a union of overlapping patches. When the interfaces are curves in $\R^2$, the patches are curve segments, chosen such that they can be represented as functions of one coordinate variable. These segment functions are discretized on one-dimensional Eulerian grids. To continuously track moving and deforming interfaces, dynamic construction and destruction of segments are employed.

Applications to multiphase flows involving immiscible fluids are studied in detail. The three tracking methods have been integrated into a finite element approximation of the two-dimensional incompressible Navier-Stokes equations. The interfaces separating the different fluids introduce singularities to the problem in the form of discontinuous density and viscosity across interfaces and singular surface tension forces. These quantities are more naturally represented numerically in the finite element setting, which uses a weak form of the equations.

Integrals in the weak formulation include the discontinuous density and viscosity functions. A rigorous analysis of the errors associated with integration of functions that are discontinuous across curves in $\R^2$ is presented. Regularized approximations of the discontinuous functions, designed to minimize these errors, are introduced. A similar analysis is made for the integration of singular functions with support on curves in $\R^2$.

Topology changes of interfaces, such as in the merging of bubbles, are naturally included in the level-set method. This method is however not so well suited for simulations of physical problems in which merging should not occur. In the segment projection method, the Eulerian grid facilitates the handling of merging, although it requires a specific algorithm. Different physical conditions may be used to define if and when merging should occur.

Numerical results are presented and include tests of convergence rates and comparison of the three methods in the case of one rising buoyant bubble. Runs with topology changes are presented for the level-set method, and runs with and without the possibility of merging are presented for the segment projection method.

Nada-PUB

Fredagen den 19 maj med start kl 16.00 ges Nadaanställda och gäster tillfälle att mingla i Ljusgården, Lindstedtsvägen 3, för att fira läsårets framgångar. Mer detaljer kommer senare.Välkomna!

Ingrid


Slutversion av
lässchema för HT00

Remissönskemålen är nu åtgärdade och slutversionen har lagts ut på schemageneratorn idag tisdagen den 2 maj 2000. Webb-adress för schemat är:
http://www.admin.kth.se/utbildning/schema/

Statiska schemats adress är (har inte länk):
http://www.admin.kth.se/utbildning/schema/ las/ht/htstat/index.htm

Med vänliga hälsningar
Anne Riddarström (via Kerstin Frenckner)


IPLab-seminarium

Fredagen den 5 maj, 9.15-10.00 i rum 1537 ger Hans Melkerson, doktorand i pedagogik, Uppsala Universitet och anställd vid CID, NADA del två av sitt seminarium om: En pedagogs syn på lärande


Internet i undervisningen, juridiska aspekter

PU-enheten inbjuder till ett Ped-IT-seminarium, "Internet i undervisningen, juridiska aspekter":
Datum: 2000-05-18 Tid: 9.00-12
Sista anmälningsdag: 2000-05-15
Plats: Polstjärnan, Aula Magna

Se vidare <http://www.pu.su.se/publikationer/ publad_one.asp?id=99>.


Exjobbsseminarium

Fredagen den 5 maj kl 14.15 -14.45 (ca) presenterar Master-studenten Henrik Strandlund sitt examensarbete "Development of an interface between Thermo-Calc and Matlab" i seminarierum 4523. Arbetet har utförts på Thermo-Calc AB med Bo Sundman som handledare.

Lennart Edsberg


Nytt från systemgruppen

Snabbare datornät

Vi har nu genomfört ett utbyte av Ethernet-växlar från äldre sort med 10 Mbit/s-anslutningar till nya med 100Mbit/s dito.

I korthet innebär det att de flesta anställdas huvudarbetsplatser samt de flesta elevsalsmaskiner får 100 Mbit/s-anslutning om datorn har den möjligheten. I samband med att fler datorer nu får snabbare anslutningar kommer också kraven på nerlänkarna (fiberförbindelserna mellan korskopplingsrummen och datorhallen) succesivt att öka. För att undvika nya flaskhalsar byts också de flesta nerlänkar från 100 Mbit/s till 1 Gbit/s.

Mest tjänar datorer med stort nätberoende på denna uppgradering (det vill säga framför allt Solaris-systemen idag), så vi prioriterar dem om vi tvingas välja.

Ragge S. och Fredrik M., systemgruppen


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

fre. 5 maj kl. 9.15-10.00 IPLab-seminarium lokal rum 1537.
Hans Melkerson ger del två av sitt seminarium om En pedagogs syn på lärande
  kl. 14.15 -14.45 (ca)

Exjobbsseminarium. Plats: seminarierum 4523.
Henrik Strandlund.

fre. 19 maj kl. 16.00 Nada-PUB i ljusgården, Lindstedtsvägen 3