Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 16 · 27 april 2000 · Årgång 30       

NADA

Språk och Kommunikation

Språkavdelningen på KTH heter f o m 2000-01-01
"Språk och Kommunikation" och har en ny webadress
http://www.lib.kth.se/language/
På vår websida finns utförlig information om nästa läsårs språkkurser inom grundutbildningen och särskilda
doktorandkurser i engelska för forskarstuderande. Ett särskilt kursprogram i svenska som andraspråk är öppet för utbytesstudenter och utländska forskarstuderande och gästforskare. Dessa kurser ges även som intensiva sommarkurser.


Adjö Nada!


Nu tackar jag för mig efter ett drygt år här. Innan jag försvinner för gott vill jag säga ett speciellt tack till mina trevliga vänner och kollegor på IPLab, CID, Delfi och Systemgruppen för gott samarbete under min tid på Nada. Utan er hade allt varit så oändligt mycket tråkigare!

Med pennan och pannan i handen


Jenny


PÅ GÅNG

Personer som slutar på institutionen
Jenny Gellermark sekr på studentexpeditionen slutar 28/4
Anders Nilsson programutvecklare NA har slutat och
Tom Wadden forskare Cas slutar 18/5
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.
Vikarie
Åsa Segerstolpe som har funnits hos oss en tid kommer att arbeta på studentexpeditionen i avvaktan på rekrytering av ny person. Åsa har E-post asas@nada.kth.se

Eva-Lena

IPLab-seminarium

Välkomna på IPLab-seminarium fredagen den 28 april, 9.15-10.00 i lokal 1537. Hans Melkerson, doktorand i pedagogik, Uppsala Universitet och anställd vid CID, NADA talar om: En pedagogs syn på lärande

abstract cont.


CVAP Seminar

14:15 Tuesday May 2, 2000 in BB2, Fiskartorpsvägen 15A

A new Approach for Vanishing Point Detection in Architectural Environments by Carsten Rother, CVAP, Nada, KTH

Abstract

A man-made environment is characterized by a lot of parallel lines and a lot of orthogonal edges. In this article a new method for detecting the three mutual orthogonal directions of such an environment is presented. Since real-time perfomance is not necessary for architectural application, like building reconstruction, a computationally more intensive approach was choosen. On the other hand our approach is more accurate and rigorous than existing techniques since the information given by the condition of three mutual orthogonal directions in the scene is identified and included Results are presented from interpreting outdoor scenes of buildings.

Inbjudan att anmäla intresse för vistelse vid
vissa utländska institutioner


Stockholms universitet, enheten för internationella frågor och
näringslivskontakter inbjuder härmed forskare och lärare att anmäla intresse för vistelse vid nedan angivna institutioner under det akademiska året 2000/2001 inom ramen för Stockholms universitets samarbetsavtal.


EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
En eller två forskare/lärare för en sammanlagd tid av två veckor.
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES, BEIJING (CASS)
Kortare eller längre vistelser för enskilda forskare/lärare och delegationer.
PEKING UNIVERSITY, BEIJING
Kortare eller längre (högst nio månader) vistelser för
forskare/lärare.
Enligt respektive avtal står värdinstitutionen för kostnader för bostad och
uppehälle, medan heminstitutionen (den utsändande institutionen vid
SU) bekostar resan till och från Budapest respektive Beijing. Vad gäller vistelser i Kina står värdinstitutionen också för kostnader för resor inom landet samband med forsknings-/utbildningsverksamheten.
Intresseanmälan bör lämnas på engelska och innehålla:
1. Personliga data: fullständigt namn, födelsedatum, bostadsadress,
uppgift om medborgarskap och språkkunskaper samt institutionstillhörighet vid SU.
2. C.V.
3. Tilltänkt forsknings/undervisningsuppgift, namn på kontaktpersoner
vid värdinstitutionen och kopior på eventuell korrespondens med
värdinstitutionen angående vistelsen.
4. Tilltänkt tidpunkt och längd för besöket.
5. Eventuella behov av särskild utrustning som ska tillhandahållas av
värdinstitutionen eller andra särskilda önskemål angående vistelsen.
6. Underskrift av prefekt/motsvarande.
Intresseanmälan kan inges fortlöpande till enheten för internationella frågor och näringslivskontakter via registrator, Bloms hus. Intresseanmälningar som inlämnats senast den 31 maj 2000 kommer därvid att behandlas i ett första urvalsförfarande.
Ytterligare information lämnas av Åke Nagrelius, telefon (16) 14 13.

Hälsningar
Åke Nagrelius

Gästredaktör i nästa två nummer av Numero

Numeroredaktören Rickard Buch har USA-semester i två veckor framöver och lämnar med fullt förtroende över ansvaret till Karin Molin, IPLab.
"Hon är väl insatt i arbetet och har vid flertal tillfällen även hjälpt till ute på fältet", kommenterar Rickard när han frågar sig själv vem som kan vikariera med det förtroendefulla uppdraget.

 


cont. IPLab seminar

Abstract

The main purpose with my research is to present some aspects on learning. Frome the study of traditional learning processes, with a specific bodily presence, to new forms of learning; the interactive, "body-less" learning environments emerging through the development of ICT, Information and Communication Technology. My work evolves from a survey of the social and cultural conditions in four different contexts with emphasis on the specific habitus developed by their members and the construction of knowledge, how this develop specific skills i.e. a specific body. In this I stress the pedagogical relationship between the proprietor of knowledge, the Master, and to whom the heritage of knowledge is to be passed, the Disciple. By performing ethnografical studies in boxing, climbing, motorcycling and in a specific part of the world of ICT, as the Linux User Community, it is possible to create an analysis on the formation of the body, as being the resident of a variety of dispositions determined by the specific, desired habitus constituted in boxing, climbing, motorcycling or in the Linux community. In the case of climbers and boxers, you could clearly see the development of skills and knowledge, the moulding of a body, as a carnal practise; a relationship between the body and the endless repetition of bodily movements as well as the endlessly repeated language that is a part of the trade, transcends into incorporated dispositions constantly accessible, not only at the cliff or in the ring, but in other situations as well. The moulding of the body in motorcycling or amoung hackers is not as homogenic as in boxing or climbing, but they all share the same struggle, to develop a specific set of dispositions, a habitus, and in this sharing a specific community, with specific rules, taste, language, bodies.

 

 

 

 

Nyheter från Systemgruppen!

 

Servrar ur drift under lördagen

Under lördagen 29/5 kommer ett antal servrar vara ur drift på grund av ommöbleringar i datorhallen.


Det gäller framför allt Mac-servrarna (Nadas Mac-arkiv med flera), ett par av e-postservrarna samt de äldre serverdatorerna som används för fjärrinloggning (Byse, Alv Cyklop m.fl.).

Samtidigt med detta kommer det att ske en del nätomkopplingar i datorhallen. Datorerna kommer inte vara ur drift hela lördagen, men räkna inte med att kunna nå dem alls mellan klockan 9.00 och 16.00.


Observera att AFS-servrar ej kommer att beröras!

 

Trevlig Valborg önskar Systemgruppen

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

fre 28 apr. kl.9.15-10.00 IPLab-seminarium

Välkomna på IPLab-seminarium. Plats: lokal 1537. Hans Melkerson, doktorand i pedagogik, Uppsala Universitet och anställd vid CID, NADA talar om: En pedagogs syn på lärande

tis. 2 maj. kl.14:15 CVAP Seminar

In BB2, Fiskartorpsvägen 15A

A new Approach for Vanishing Point Detection in Architectural Environments by Carsten Rother, CVAP, Nada, KTH

 

 

Veckans Citat: "If A is a success in life, then A equals x+y+z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut."

Albert Einstein