Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 13 · 6 april  2000 · Årgång 30       

NADA

Brainball på Nada!

Numero-
redaktören har återigen, med sin trogne följeslagare Karin Molin, IPLab, varit ute och försmakat på Nada:s intressen. Denna gång rör det sig om tidsuppfattning, stress och effektivitet.

Fabian von Schéele, forskare på DSV, Institutionen för Data-och Systemvetenskap leder projektet. Eftersom människan är i fokus för forskningen söker man nu försökspersoner till studien och under vecka 16 får frivilliga på Nada möjligheten att bli några av dessa. På plan 6 kommer den elektroniska utrustningen monteras och under c:a 40 minuter kommer du delta i något av de garanterat mest underhållande momenten i forskning.

Bakom en specialdesignad elektronisk spelplan och med ett pannband som registrerar dina hjärnvågor kommer du styra en fysisk kula på planen. Kulan, som konstant är påverkad av dig och din motståndare, förflyttas framåt genom avslappning. Förlorar du denna koncentration, d v s på ingenting, och din motståndare bibehåller sin kommer du sannerligen förlora även matchen. Fru Molin kan säkerligen intyga detta.

Nästa delmoment i testet är ett samarbete. Din f.d. motståndare har nu blivit din lagkompis. Detta visade sig inte vara en fördel i detta fall, men kan givetvis variera. Med samma teknik gäller det denna gång att hålla kulan inom ett angivet område på spelplanen. Det blir en intensiv variation av avslappning och koncentration. Skrattet lockar, men är definitivt en förödande faktor i spelet.
Intresseanmälan:
Du anmäler ditt intresse till Fabian von Schéele eller Lotta Arnbom
Telefon: 08-16 16 45 (kontor Lotta)
0704-03 59 03 (mobil Lotta)
08-16 16 77 (kontor Fabian)
0708-56 98 94 (mobil Fabian)
email: brainball@dsv.su.se
webbadress: www.dsv.su.se/~fabian

Rickard Buch

Exjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 11 april 2000 kl 15.15 i rum 4523
Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5
Anders Ingeborn, D94
Nyckelhantering för ett säkert domännamnssystem
Arbetet är utfört vid iD2 Technologies AB
Handledare: Lars Johan Liman och examinator: Johan Håstad
Opponent: Mattias Karlström
Peter Lönnebring, D94
Mot seendebaserad robotnavigering
Arbetet är utfört vid Cas, Nada
Handledare: Henrik Christensen och examinator: Tony Lindeberg
Opponent:

Kerstin Frenckner


WORKSHOP ON EMERGING ISSUES IN COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES

Stockholm, Sweden, September 29-30, 2000 Information on the event can be found on: http://www.dsv.su.se/ws-eicss/


Seminarium 11/4

Petter Kolm ger ett seminarium tisdagen den 11: 11/4 at 13:15 in 4523. Petter Kolm, Yale University, Multiple
Layer Potentials and Numerical Solution of the Helmholtz Equation.


Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning

Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning mottager t o m 5 juni 2000 ansökningar om anslag avseende projekt till forskning att igångsättas under 2001 och slutföras före utgången av 2002.

Enligt sina stadgar stöder Stiftelsen främst för Sverige betydelsefull forskning inom naturvetenskap samt inom tekniska och skogliga vetenskaper. Anslag kan ges till enskild forskare eller institution.

Ansökningsblankett och mer information finns i Numeropärmen eller på www adress: http://home.swipnet.se/carl_tryggers_stiftelse

 
 
 

Nyheter från Systemgruppen!

Mysteriet med den vita ytan

Ibland händer saker inte riktigt på det sätt man tänkt sig. Ta till exempel förra veckans nummer av Numero. Ett stort vitt, gapande utrymme stirrar på mig och påstår att här kommer det att finnas information från systemgruppen med början nästa vecka. Det låter ju alldeles lysande, men borde jag inte veta något om saken? Jag skall ju ändå föreställa chef för systemgruppen. Inte för att jag någonsin har inbillat mig att jag som chef skulle ha kontroll över vad som sker, eller att jag, ännu mindre verklighetsförankrat, skulle vara den som bestämmer. Vissa beslut får man ju förstås fatta, de där resultatet bara blir skrutt hur man än beslutar, då plötsligt är det chefen som skall bestämma, men alla roliga, enkla beslut verkar ha en inneboende förmåga att fatta sig själva, helt utan hjälp från vederbörlig instans. Allt är, med andra ord, precis som det skall vara.

Nu visar det sig att det inte bara är jag som står frågande inför den vita ytan, ingen i systemgruppen verkar kunna erbjuda en förklaring. Till slut kommer det fram att någon visst har diskuterat med Numero-redaktionen om att göra ett stående avsnitt med information från systemgruppen, och sedan har det bara hänt. Ytterligare ett bra beslut har fattat sig självt, och jag kan som vanligt inte ta åt mig något av äran.

Jaha, då återstår bara att konstatera faktum och inse att vi har en yta som måste förses med något slags vettigt innehåll. På många sätt passar det utmärkt att detta händer just nu. Vi har precis kommit fram till att vi måste göra något ordentligt för att förbättra informationsflödet från oss till våra ständigt informationshungrande användare, och här är ju
tillfället att sätta igång.

Vi tänker oss informationen i Numero som ett komplement till det webb-baserade informationssystem som vi mycket snart kommer att presentera. I Numero kommer vi att ha korta notiser som hänvisar till artiklar i informationssystemet, men i övrigt kommer innehållet här vara att vara mestadels av allmän karaktär; vi berättar om våra planer och strategier, våra tankar, åsikter och idéer. Vi kommer inte att ha någon regelrätt frågespalt, men jag uppmuntrar alla som har något av allmänt intresse att ta upp med oss att kontakta mig eller Ernesto, som kommer att fungera som vår redaktör. Då och då kommer jag också att skriva fler inlägg av samma karaktär som detta, och förhoppningsvis kommer det att leda till en bättre kontakt mellan systemgruppen och Nadas övriga medarbetare, och kanske, kanske till en viss förståelse för varför vi ibland gör saker annorlunda än just du hade förväntat dig eller hoppats.

Slutligen vill jag passa på att offentligt hälsa Stephan Prytz välkommen tillbaka till Nada. Stephan har befunnit sig på sydligare breddgrader i nästan fyra månader och tar nu åter sin plats i systemgruppen, där han varit efterlängtad i -— knappt fyra månader!

Ragnar Andersson,
Nadas systemgrupp

IPLab seminar

Welcome to a guest lecture in Computer-supported cooperative work, with David Randall: "Ethnography, ethnomethodology and studies of work" D.W. Randall Department of Sociology, Manchester Metropolitan University, UK

Time: April 12th, 9.15-11 Place: Room D34, LindstedtsvŠgen 5
Abstract: The development of new research arenas such as Computer Supported Cooperative Work has inter alia problematised some of the assumptions concerning design contained in the engineering 'paradigm'. In particular, approaches from the social sciences, which are concerned with 'problem re-specification, have been promoted in contrast to solution oriented design work associated with engineering. This talk will examine the relationship between one such 'method', ethnography and a sociological commitment, ethnomethodology. It will do so by examining some data from three distinct contexts: Sitting on a Bus; Air Traffic Controllers' talking; and the work of Bank Clerks.


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

tor. 6 apr. kl 15:00-16:00 KOLLEGIUM FÖR D-LINJEN

i D3.

tis. 11 apr.

kl 15.15

 

 

 

 

kl. 13:15

Exjobbsseminarium i datalogi i rum 4523
Anders Ingeborn, D94
Nyckelhantering för ett säkert domännamnssystem
Peter Lönnebring, D94
Mot seendebaserad robotnavigering

 

Seminarium

In 4523. Petter Kolm, Yale University, Multiple
Layer Potentials and Numerical Solution of the Helmholtz Equation.

 

ons. 12 apr. kl. 9.15-11 David Randall: "Ethnography, ethnomethodology and studies of work" Place: Room D34, LindstedtsvŠgen 5

 

 

Veckans Citat: "Computer : A million morons working at the speed of light."

David Ferrier