Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 12 · 30 mars 2000 · Årgång 30       

NADA

Systemgruppen får egen sida i Numero!

Fr. o m nästa nummer av Numero kommer Systemgruppen att disponera ett eget utrymme i veckobladet. Systemgruppen kommer att informera om allt som är relevant för oss på Nada, som nya versioner av dataprogramvaror, tillfälliga utrustningsproblem, nya inköp eller andra relevanta uppdateringar om vår utrustning.


Doktorandcirkelkurs om datorgrafik, VR och visualisering

2D5328 Current problems in Computer Graphics, VR and Visualization, doctoral seminar course (PhD students and other interested) We invite you to participate in a doctoral course on different pertinent topics in the area of Computer Graphics, VR and Visualization.
The course will have a seminar format where all participants are expected to make presentations and read papers.

The schedule and some more information for the course can be found on http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5328
First session will be, Tuesday, 11 April, 10-12 and 13-15, room 1537.
If you plan to participate in the course or if you have questions, please send an email to Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>


Kristian Simsarian disputerar idag!

Kristian Simsarian disputerar på torsdag den 30 Mars 2000 kl. 13.00 i Sal E2, Lindstedtsvägen 3, Entréplanet. Avhandlingens titel är "Toward Human-Robot Collaboration". Fakultetsopponent är Prof. Gerhard Sagerer, Chair Applied Computer Science, University of Bielefeld, Germany.

forts. Abstract


 

 

Seminarium idag!

Tid: 30/3, kl 16
Plats: rum 4523
Talare: Michael Plexousakis
Titel: "Finite volume methods with quadratic basis functions
for elliptic problems"


Påminnelse till alla- Fotografering

Det har uppenbarligen rådit vissa oklarheter till vilka som blivit kallade till fotograferingen, hur det går till och när det skall ske. Jag hoppas nu att det är fler som läser Numero än som står med på epost-listan över Nada:s anställda.

Alla anställda på Nada (även doktorander) är kallade till fotografering i syfte att uppdatera fototavlorna i första hand. Anmälan bör ske snarast möjligt och tillvägagångssättet följer nedan.

Fotograferingen sker i 2 steg.
Steg 1: Tidsbokning och registrering sker via webben -
gå till http://fotomat.citu.kth.se/.

Steg 2. Själva fotograferingen sker på CITU,
Lindstedtsvägen 5, plan 6.


KOLLEGIUM FÖR D-LINJEN

6/4 kl 15:00-16:00 i D3.
Utbildningskollegier har införts i den nya KTH-organisationen. Det ska vara en sammankomst där studenter, lärare och andra diskuterar utbildningen och dess utveckling. Detta är första gången för D, och det kommer att spänna över hela programmet. Alla lärare som är intresserade av både grundläggande och avslutande kurser är välkomna! För att alla ska kunna ta sig tid tänker jag mig en timmes program denna gång.
UNGEFÄRLIGT PROGRAM:
1 D-linjens skrivna och oskrivna målsättningar.
2 Summering av nyheter och förändringar
3 Nyheter från institutioner(ev)
4 Behov av utveckling av utbildningen
5 Summering, ev tillsättning av arbetsgrupperStefan Arnborg, Programansvarig för D.
http://www.nada.kth.se/~stefan/pd.html

Exjobbseminarium

Fredagen den 31/3 kl 15.15 berättar Måns Elenius (F93) om sitt exjobb
"Normal mode analysis of amorphous materials with short range atomic
interactions". Presentationen äger rum i 4523.

Lennart Edsberg


KTH-nytt gör premiär på webben

KTH-nytt finns nu även som webbtidning med snabba nyheter och aktuella reportage om vad som händer på KTH.

www.kth.se/kthnytt


Vaktmästaren på semester!

Christer är på semester och återkommer den 5 april. Under tiden tar Åsa Segerstolpe hand om Christers uppgifter.


Orsaken till Brandlarmet!

Orsaken till att brandlarmet har gått, två gånger på den senaste veckan, är att det finns en växt i ljusgården som har vuxit sig så stor att den bryter signalen på linjedetektorn. Enligt uppgit skall man nu ha ansat växten.

Eva-Lena

Funding opportunities

KTH har för ett år från mars 2000 abonnerat på websidorna COS Funding
Opportunities som kan nås på http://www.cos.com/services/. COS Funding Opportunities ger access till ett stort antal finansieringskällor för forskning. På söksidan kan man läggga in en profil och få fram de möjligheter som just nu är öppna. För att t.ex. få fram vilka som inte har begränsningar om nationalitet kan man begära citizenship "unrestricted" i profilen.
Ett faktablad kan hämtas hem på en pdf-fil:
http://www.cos.com/pdf/COS_FundOp6.pdf
Abonnemanget är öppet för alla med domännamn kth.se.


Workshop om Att skriva ett caseVälkommen till ett tvådagars seminarium om att skriva ett case.

Seminariet består av två fristående delar. Du kan välja att delta båda dagarna eller en av dagarna. Uppläggningen är anpassad till en grupp med blandad ämnesbakgrund. Den första dagen, då vi håller till i Seminarierum 4, Aula Magna, kommer att inriktas på strategier och förberedelser inför skrivandet. Den andra dagen, i Caserummet, F 3154, Södra huset, kommer vi att diskutera olika uppslag till case som deltagarna själva presenterar.

Vi bjuder på kaffe båda dagarna.
Deltagarantalet är begränsat och "först till kvarn" gäller. Sista anmälningsdag är 10 april. Anmälan är bindande.
Informationoch anmälan på:
www.pu.su.se/case/

forts.Kristian Simsarian disputation

Abstract
Recently robots have been launched as tour-guides in museums, as lawnmowers, as in-home vacuum cleaners, and as remotely operated machines in so-called distant, dangerous and dirty applications. While the methods to endow robots with a degree of autonomy has been a strong research focus, the methods for human-machine control has not been given as much attention. As autonomous robots become more ubiquitous, the methods we use to communicate task specification to them become more crucial. This thesis presents a methodology and a system for the supervisory collaborative control of a remote semi-autonomous mobile robot. The presentation centers around three main aspects of the work and offers a description of the system and the motivations behind the design. The supervisory system for human specification of robot tasks is based on a Collaborative Virtual Environment (CVE) which provides an effective framework for scalable robot autonomy, interaction and environment visualization. The system affords the specification of deictic commands to the semi-autonomous robot via the spatial CVE interface. Spatial commands can be specified in a manner that takes into account some specific everyday notions of collaborative task activity. Environment visualization of the remote environment is accomplished by combining the virtual model of the remote environment with video from the robot camera. Finally the system underwent a study with users that explored design and interaction issues within the context of performing a remote search task. Examples of study issues center on the presentation of the CVE, understanding robot competence, presence, control and interaction. One goal of the system presented in the thesis is to provide a direction in human-machine interaction from a form of direct control to an instance of human-machine collaboration.

 

 
 

Nyheter från Systemgruppen!

 

 

 

Börjar nästa vecka

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

tors. 30 mars

kl. 13.00

 

 

kl.16.00

Kristian Simsarian disputerar i Sal E2, Lindstedtsvägen 3, Entréplanet.Avhandlingens titel är "Toward Human-Robot Collaboration"

Seminarium Plats: rum 4523 Talare: Michael Plexousakis
Titel: "Finite volume methods with quadratic basis functions
for elliptic problems"

fre. 31 mars

kl. 15.15

Exjobbseminarium

Måns Elenius (F93) om sitt exjobb "Normal mode analysis of amorphous materials with short range atomic interactions". Presentationen äger rum i 4523.

 

mån 3 apr. kl. 15.15-16.00 Lärarmöte: Information om Nadas nya lärarbemanning, rum 4523
Viggo Kann och Bengt Lindberg
tor. 6 apr. kl 15:00-16:00 KOLLEGIUM FÖR D-LINJEN

i D3.

 

 

Veckans Citat: "Real knowledge is to know the extent of one's ignorance."

Confucius