Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 11 · 23 mars 2000 · Årgång 30       

NADA

Sans Seminar

On FRIDAY 24/3 at 13.15
by Bo Cartling
at Dept. Theoretical Physics, KTH
in seminar room 1635
(floor 6, Lindstedtsvägen 3, KTH) Title
CONTROL OF NEURAL INFORMATION TRANSMISSION BY SYNAPTIC DYNAMICS


Abstract
The computational processing of a neural system is strongly influenced by the dynamical characteristics of the information transmission between neurons. In this work, the control of neural information transmission by synaptic dynamics is investigated by means of stochastic and reduced models of neurotransmitter release. The models incorporate facilitation of vesicle fusion with the presynaptic membrane due to intracellular calcium ions and depletion of readily releasable vesicles. An upper limit to information transmission is obtained from the information-theoretic entropy of the distribution of the number of vesicles released from the presynaptic terminal in response to presynaptic action potentials. The temporal distribution of this entropy is determined as a function of initial neurotransmitter release probability and presynaptic firing rate. The different behaviours obtained are related to the rate and temporal types of neural coding.
All interested are warmly welcome!


Mikael Djurfeldt, Anders Lansner


Lärarmöte: Information om Nadas nya lärarbemanning

mån 03 apr 15.15-16.00, rum 4523
Viggo Kann och Bengt Lindberg

Bemanningen av Nadas lektorer och adjunkter kommer att gå till på ett nytt sätt från och med läsåret 2000/2001. Arbetsgruppen Blad har under senaste året arbetat fram ett nytt system som innebär att det varje vår ska upprättas en tjänstgöringsplan för varje lärare. I planen står vilka kurser läraren ska undervisa under nästkommande läsår och hur många procent av årsarbetstiden som varje kurs ska ta i anspråk. Dessutom ska planen tala om vad den arbetstid som är avsatt för egen utveckling ska användas till.Planen fastställs vid ett planeringssamtal mellan läraren, studierektorn och forskningsledaren under slutet av våren.Sedan ansvarar varje lärare för att arbetet utförs enligt planen. Timmar för nedlagt arbete ska därför från och med nästa läsår inte längre rapporteras till studierektorn. Alla fast anställda lärare på Nada är välkomna till detta möte då vi kommer att informera om det nya systemet och berätta hur arbetet med de nya tjänstgöringsplanerna ska gå till nu i vår. Den som vill läsa Bladgruppens rapport hittar den på den interna lärarsidan http://www.nada.kth.se/internt/larare/

Samara i pressen!

Samara Braga är cyberkonstnärinna och är aktuell som en av drivkrafterna bakom Plexus som pågår på Tekniska museet.

forts.


IPLab Seminarium


Välkommen till ett IPLabseminarium
fredagen den 24 mars, 9.15-10.00
i Seminarierum 4523, Lindstedtsv 5, plan 5, NADA, KTH.Nils-Erik Gustafsson, MDI-expert vi Ericsson kommer
att tala om:
LoFi-prototyper

Att använda enkla skisser, s.k. LoFi-prototyper för att visualisera tänkta designlösningar är en kraftfull men tyvärr sällan använd metod.

Varför är LoFi så bra? Vilka eventuella nackdelar har metoden? Åsikter och erfarenheter från användning i industri och akademi ventileras.

Nils-Erik Gustafsson, Expert in Human Factors vid Ericsson Utvecklings AB, arbetar dagligen med användbarhets-
och dialogdesignfrågor. Understundom gästföreläser och undervisar han med förtjusning, t.ex. på LiTH, KTH, SU och
Designhögskolan i Umeå.
Välkommen!


Ann Lantz


Doktorander i Stockholm


Nordic-Math-Job number: SE-0260
University: Stockholms universitet
Department: Matematiska institutionen
Positions: utbildningsbidrag/doktorandtjänster i matematik
Deadline: 14 april 2000
Contacts: Jan-Erik Roos, 08-164531, jeroos@matematik.su.se
Ralf Froeberg, 08-164531, ralff@matematik.su.se
Web-info: http://www.matematik.su.se/~torbjorn/
Ansfoutbmatte00.html


PrioInfo SESSION-Teknik & IT

Seminarium om databaser och Web-baserade informationstjänster för teknisk forskning, utbildning och industriell produktion

30 mars - Kungliga Tekniska Högskolan.

Mer information finns i Numeropärmen 00.


PÅ GÅNG

Fungerar dina gardiner
Under hösten och våren har Previa gjort flera arbetsergonomiska arbetsplatsbesök. Vid dessa besök är det några som påtalat att gardinerna av olika anledningar inte varit helt funktionsmässiga. I vissa rum har gardiner helt sonika ramlat ner eller är på väg att ramla ner. I andra rum går det inte att dra för gardinerna. Nu försöker jag få ett samlat grepp om problemen för att beställa lämpliga åtgärder. För detta behöver behöver jag din hjälp.
Jag vill att du kontrollerar gardinerna och meddelar mig
om det är något som är inte fungerar. När du meddelar mig ange rumsnummer och vad du vill ha åtgärdat.
Ditt svar vill jag ha innan den 31/3 till ela@nada.kth.se


Trivsel fråga
Vi är några som försöker göra det trevligt i fikarummet på plan 4. Rummet används flitigt att många personer och det är bra men ibland blir vi besvikna. På senaste tiden har vi fått "snygga till lokalen" lite väl mycket efter andra. När vi kommer på morgonen ser vi att de som har använt stolarna inte har ställt dom tillbaka på sin riktiga plats. Det ser mycket stökigt ut. Det är inte ovanligt att dukarna ligger slarvigt slängda i "ett hörn". Att torka av bordet är också en sak som vi ofta får göra.
Jag tror att detta beteende endast beror på obetänksamhet för inte förväntar ni er att andra ska städa efter er. Så för allas trevnad lämna lokalen i det skick som ni fann den.

Eva-Lena

Exjobbsseminarium i datalogi

Onsdagen den 29 mars 2000 kl 15.15 i rum 4523
Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5


Marc Giron, F94

En öppen tredimensionell mötesplats för att samla kunskap och information inom människa-datorinteraktion
Arbetet är utfört vid Cid, Nada
Handledare: Ann Lantz och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Sofia Söderström


Martin Loman, D95

Wap -- hur, när och varför? Utvecklingsmetoder för Wap och utredning av Waps framtid.
Arbetet är utfört vid Brainpool Consulting AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator Stefan Arnborg
Opponent: Marc Giron


Johan Björnfot, F95

Modellering av kolonnproblemet. En studie inom området informationsfusion.
Arbetet är utfört vid Försvarets forskningsanstalt
Handledare: Per Svensson och examinator Stefan Arnborg
Opponent: Per Strid


Christer Gessler, D94
Mottagning av arbetsansökningar via WWW
Arbetet är utfört vid Capanova
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator Stefan Arnborg
Opponent: David Krantz


MESM'2000 - Symposium


The Second Middle East Symposium on Simulation and Modelling
August 28-30, 2000
Philadelphia University Amman, Jordan
CALL FOR PAPERS
Sponsored and Organised by SCS
MORE INFO ON: http://hobbes.rug.ac.be/~scs

The MESM'2000 is the second conference after the successful start of the first MESM'99 held in Jordan. The MESM'2000 is organized by the European Council of the Society for Computer Simulation International (SCS). One of the major aims of this conference is to bring people from various parts of the Middle East in contact with colleagues working in modeling & simulation from around the world (e.g.. Europe, USA, Canada, Far East etc.). The other aim is to establish a local chapter(s) in the Middle East.

 

 

forts. Samara Braga i pressen
Av: Christina Magnergård Bjers (Svenska Dagbladet, 00 03 09)


Samara Braga är cyberkonstnärinna och en av drivkrafterna bakom Plexus som pågår på Tekniska museet.


Vad är Plexus?

- Plexus är en färgstark utställning som visar vägen till framtiden. Här finns bl a virtual reality-mode, kackerlackor med artificiell intelligens och en så kallad FreeSpeech-dator som skriver ner det du säger. Utställningen interagerar mellan konst och forskning och visar på framtidens visualiserings- och kommunikationssystem. I själva verket flyttar Kungliga Tekniska högskolan en del av sin forskning till Tekniska museet och besökarna får hjälpa till med experimenten.


Hur då?
- På flera sätt - bland annat kommer vi att studera beteendet hos besökarna och be om deras kommentarer för att utveckla dataprogrammen. Själv forskar jag kring bildbegrepp och där är besökarna en viktig del.


På vilket sätt?

- Just nu undersöker jag hur en opinion skapas. Min del av utställningen heter Urmänniskan möter Superman och i den får varje enskild besökare skapa virtual reality-scener som länkas ihop till en berättelse. På så sätt kan man bevittna hur en fjäder blir en höna. Eller ko eller hök. Sagan kommer att växa under flera månader och så småningom skall jag göra en film av resultatet.


En annan av dina filmer visas också på Plexus?
-Just det, den heter Skuggornas härskare och bygger på teckningar som barn i Stockholms skolor har gjort av sina budskap till vuxna. Den är virtual reality-baserad och har tidigare visats på Sveriges Television.


Annat intressant?

- En massa. Bland annat vill vi visa hur informationsteknik påverkar ungdomskulturer. Därför bjuder vi in ungdomar under 20 år att designa sitt eget mode med hjälp av datorn. Konstnärerna Bino & Cool har satt ihop en interaktiv modevisning där du själv kan gå mannekäng och interagera med modeller på en skärm. En annan del är Kidstory som tagits fram på KTH. Det är ett program där flera personer samtidigt kan färga, dra och rita i en tvådimensionell bild. Besökaren kan också via dator designa en modell som sedan byggs med hjälp av pulver och laser, se spännande hologram och se morgondagens virtual reality-bild som svävar i luften och kan ses utan glasögon.


Vad är er förhoppning med Plexus?

- Många människor tycker fortfarande att datorer är lite skrämmande och det hoppas vi avdramatisera genom att blanda allvar och lek.

 

 

Research at Nada på webben!

I slutet av nästa vecka kommer Nada:s årsrapport för 1998-1999 att komma i tryckt form. Tills dess finns den dock tillgänglig för nyfikna läsare på Nada:s hemsida.

Rickard Buch

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

fre 24 mars

kl. 13.15

 

 

 

9.15-10.00

Sans Seminar
Bo Cartling at Dept. Theoretical Physics, KTH in seminar room 1635 (floor 6, Lindstedtsvägen 3, KTH) Title:
Control of Neural Information Transmission by Synaptic Dynamics

IPLabseminarium
Seminarierum 4523, Lindstedtsv 5, plan 5, NADA, KTH.Nils-Erik Gustafsson, MDI-expert vi Ericsson kommer att tala om:
LoFi-prototyper

ons 29 mars

kl 15.15

Exjobbsseminarium i datalogi rum 4523
Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5
tors. 30 mars kl. 13.00 Kristian Simsarian disputerar i Sal E2, Lindstedtsvägen 3, Entréplanet.Avhandlingens titel är "Toward Human-Robot Collaboration"
mån 3 apr. kl. 15.15-16.00 Lärarmöte: Information om Nadas nya lärarbemanning, rum 4523
Viggo Kann och Bengt Lindberg

 

Veckans Citat: "An expert is a man who has made all the mistakes which can be made, in a narrow field."

Niels Bohr