Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

    Nummer 10 · 16 mars 2000 · Årgång 30       

NADA

 

CVAP Seminarium

Kristian Simsarian disputerar på torsdag den 30 Mars 2000 kl. 13.00 i Sal E2, Lindstedtsvägen 3, Entréplanet.Avhandlingens titel är "Toward Human-Robot Collaboration". Fakultetsopponent är Prof. Gerhard Sagerer, Chair Applied Computer Science, University of Bielefeld, Germany.

forts. absract


Ombyggnad!

Biblioteksbygget "Byxbenet" dvs. lokalerna på västra sidan av Osquars backes övre del ska byggas om. KTH:s bibliotek ska flytta in där i januari år 2000. Arbetet har redan påbörjats och jag antar att de flesta av er har noterat att det har kommit upp ett plank längs Osquars backe.

Under resten av våren och fram t.o.m. augusti kommer man att riva och tidvis spränga. Det blir den bullrigaste fasen. Då kommer det också att gå lastbilar med rivningsmaterial längs Osquars backe. Den mesta övriga byggtrafiken - utom betongbilarna - kommer att gå annan väg. I salarna E51-53 samt E3 har man eller kommer man att stoppa in isolering i fönstren för att dämpa bullret. Det tar bort större delen av dagsljuset i salarna. Även övriga rum som vetter mot Osquars backe kommer naturligtvis att få mer buller.

Förmodligen kommer det att bli problem med att biltrafiken med leveranser till Osquars backe 2 kommer att blockera för gående. Byggherrarna menar att bilisterna ska flytta undan det flaggspel som skiljer fotgängardelen av Osquars backe från byggdelen och utnyttja byggdelen för leveranstrafiken. Personligen tror jag inte att det kommer att fungera.Systemgruppen räknar inte med att bygget kommer att medföra några datorproblem.

Kerstin F

 

Fotograferingen igång!

Som Numero meddelat förut så har en uppdatering av Nada:s fototavlor varit planlagt sedan årsskiftet. Vi kan nu meddela att fotograferingen är igång. Efter en mindre lyckad start med en otillfredställande säkerhetslösning och några ursäktande e-brev, fungerar nu allt som det skall.

Numero redaktionen följde med den lilla utvalda skaran försökskaniner på den första fotograferingen i tisdags. Karin Molin, IPLab, tillhörde en av de utvalda. Efter att ha gått in på www adressen hon blivit ombedd om fick Karin ett par tids-alternativ att välja emellan under dagen. Kl. 14.00 passade henne bäst och efter ett klick var anmälan klar och sekunder senare kom bekräftelsen. Tänk om allt vore så enkelt!

Punktlig som Karin är stod hon redo utanför CITU:s fotolab vid bestämd tid, lite nervös och utan sina glasögon, men klar för att bli förevigad på bild. Nervositeten visade sig vara helt onödig och glasögonen eftersaknade. Placerad framför en datorskärm blev Karin nämligen tvungen att bekräfta vissa personuppgifter. Glasögonen ersattes dock av Numero-redaktören som fascinerat iakttog all fotoutrustning. Och mer häpen skulle han bli.

Stirrandes på en angiven fokuseringspunkt kunde Karin, när hon ville, klicka med musen och fotografera sig själv, precis som med en fjärrstyrd kamera. Sekunder efteråt, med förvisso en väldigt kisande blick, uppenbarade sig Karins ansiktsbild på datroskärmen. Därefter fick hon möjligheten att acceptera vad hon såg eller omfotografera sig. Karin gjorde ett nytt försök. Numero har försökt köpa rättigheterna till bilden för att roa sina läsare, men Karin har varit oanträffbar sedan fotograferingen.

Rickard Buch

 


IPLabseminarium den 17 mars

På fredag 9.15 kommer Robert Ramberg från DSV till oss på IPLab och håller ett seminarium med titeln Lärande i ett kognitionspsykologiskt perspektiv
Lokalen är seminarierum 4523, Lindstedtsv 5, plan 5, NADA, KTH

Välkomna!

Ann Lantz

På gång

Brandrutinerna.
Tillsammans med säkerhetsansvarig på KTH arbetar jag med att hitta lämpliga rutiner utifrån de erfarenheter vi gjorde vid vår brandövning i december 1999. Detta arbete beräknas vara klart under våren.

Vaktmästeriet.
Tillsammans med Christer följer jag de rutiner som vi tog fram under januari. Avsikten med att följa hur rutinerna fungerar är att se om personal-dimensioneringen är rätt och om vi gör rätt saker både i tid och rum. Vi är osäkra på om rutinerna fyller avsedd funktion eller bara är en pappersprodukt. Här måste vi alla hjälpas åt. Rutinerna bygger bl a på de signaler som vi fick in tidigare om att det inte fungerade så bra. För att vi ska kunna ge den service som ni önskar så vill jag att ni följer rutinerna och är det något som inte är bra hör då av er. Jag kan påminna om några av rutinerna:
- anmäl till "vaktis" alla ärenden som du vill ha hjälp med från vaktmästarfunktionen. När du skriver till vaktis så var så noga som möjligt med att beskriva vad du vill ha hjälp med och ange även rumsnummer. Detta är viktigt ifall vi måste skicka ärendet vidare till hyresvärden. Tanken är här att du ska få återkoppling när arbetet beräknas genomföras.
- när du beställer kopiering fyll i avsedd beställningsblanketten som finns i kopieringsfacket på plan 4 och på plan 2. Tänk på att ange när du lämnat in beställningen, när du vill ha arbete utfört samt var du vill hämta de färdiga kopiorna. Tanken är här att om inte vaktmästaren hinner åtgärda beställningen enligt dina önskemål ska du få information när arbetet kan vara klart.

Ventilation
Ventilationen har varit ett bekymmer en längre tid. Nu ska , Staffan, Micke P, Christer och undertecknad inom kort träffa representanter för fastighetsägaren som är Akademiska Hus. Vi hoppas med detta att det kommer att ske något med ventialtionen i huset.

Synundersökning och översyn av dataarbetsplatser
En ny föreskrift från arbetarskyddsstyrelsen gäller från våren 1999 om bildskärms-arbete. De nya reglerna innebär större ansvar för arbetsgivaren. Bl a ska anställda som normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm erbjudas synundersökning. Dessutom ställer föreskriften större krav på arbetsplatsens utformning. Under hösten 1999 erbjöd institutionen alla anställda att få arbetsplatsbesök av previa och en synundersökning. Många nappade på erbjudandet men långt ifrån alla. Detta är ett fortlöpande arbete så missade du förr tillfället så kan du får arbetsplatsbesök eller synundersökning även nu.Om du är intresserad av synundersökning och/eller arbetsplatsbesök så kan du höra av dig till mig.

ela@nada.kth.se.

Eva-Lena


Svante Linusson har ansökt om att bli antagen som docent i matematik

Svante Linusson har ansökt om att bli antagen som docent i matematik.
Fredagen den 31 mars kl 14.00 i sal 306, matematiska institutionen, Kräftriket, håller han en docentföreläsning med titeln:

"Att dela rättvist - en fråga om hyresharmoni"

Sammanfattning: Min väns problem var lika naturligt som den matematiska lösningen är elegant. Han hande tillsammans med några andra studenter hyrt ett hus med många olika rum. De hade problem att bestämma vem som skulle bo i vilket rum och hur stor del av den totala hyran som var och en skulle betala. "Tror du att det alltid finns ett sätt att fördela hyran mellan rummen så att alla skulle välja olika rum?", frågade han. Jag skall presentera ett bevis för att en sådan uppdelning av hyran existerar (under vissa, rätt svaga förutsättningar) och hur man hittar en sådan uppdelning. Metoden som används är inspirerad av metoder från mitt forskningsfält, topologisk kombinatorik, men det kommer inte att krävas några särskilda förkunskaper för att hänga med.

Metoden kan ses som en förbättring och en generalisering till flera personer av många barns favoritprincip -- Du delar, jag väljer!

Bibi Pehrson Matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet Stockholms universitet 106 91 Stockholm tfn +46 8 16 22 92 fax + 46 8 16 35 71

 

Stipendier för främjande av elektroteknisk
forskning!

Den 31 mars är sista ansökningsdagen i år för stipendier från
Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk
forskning!


Allmän information om stiftelsen finns på
http://www.ericsson.se/SE/koncernen/forskstift.shtml.
Årets annons finns på
http://www.ericsson.se/SE/koncernen/forskstift_annons.shtml.


CAS/CVAP seminar 16/3

The following seminar will be held at 15.00, Thursday Mars 16 in BB4. Solutions and Ambiguities of the Structure and Motion Problem for 1D Retinal Vision
Kalle strm Matematiska institutionen, LTH

In this paper we investigate the geometry and algebra of multiple one-dimensional projections of a two-dimensional environment. This is relevant for one-dimensional cameras, e.g. as used in certain autonomous guided vehicles. It is also relevant for understanding the projection of lines in ordinary vision. A third application is on ordinary vision of vehicles undergoing so called planar motion. The structure and motion problem for such cameras is studied and the two possible minimal cases is solved. The technique of solving these questions reveal interesting ambiguities. It is shown that for each solution with three images there is an ambiguous solution. It is also shown that for each solution for four points there is an ambiguous solution. The connection between these two different types of ambiguities is also given. Although the paper deals with calibrated cameras, it is shown that similar results exist for uncalibrated cameras.


Bokningslista försvunnen!

Hej alla berörda!

Bokningslistan utför SANS sammanträdesrum 4523 är bortagen. Är det någon som känner till vem som möjligen tagit ned den. Jag kommer att sätta upp en ny lista. Problemet är inte löst med detta då förmodligen massor av dagar och tider fanns inbokade för lång tid framöver.

Hälsningar från

Ann-Sofie Ljunggren

8176

 

 

Congress on INFORMATION SCIENCE INNOVATIONS (ISI'2001)

Second Call for Papers International NAISO Congress on INFORMATION SCIENCE INNOVATIONS (ISI'2001) to be held at the American University in Dubai, U.A.E. from March 17-21, 2001 http//www.icsc.ab.ca/isi2001.htm
ISI'2001 is under the Honorary Patronage of H.H. The Crown Prince of Dubai, Sheikh Mohammed Bin Rashed AL Maktoum, Defense Minister of UAE

IMPORTANT DATES
June 30, 2000 Submission deadline
September 30, 2000 Notification of acceptance November 30, 2000 Delivery of full papers
March 17-21, 2001 ISI'2001 congress

CONGRESS ORGANIZER NAISO Natural & Artificial Intelligence Systems Organization Division of ICSC International Computer Science Conventions 5101C - 50 Street, Wetaskiwin AB T9A 1K1 / Canada Phone +1-780-352-1912 Fax +1-780-352-1913

Email Operating Division Email Planning Division
WWW http//www.icsc.ab.ca


PU-enheten inbjuder till två PU-seminarier:

Dialog i undervisningen, "Critical moments in teaching with dialogue - a reflective discussion"
Datum: 2000-03-30 Tid: 13.00-16 Sista anmälningsdag: 2000-03-24 Plats: Bergsmannen, Aula Magna

Ped-IT - 'The dynamic seminar' - Handleda språk på distans med hjälp av IT - en utmaning?
Datum: 2000-03-29 Tid: 9.00-12 Sista anmälningsdag: 2000-03-27 Plats:
Spelbomskan. Aula Magna

Anmälan och mer information finns på PU:s sidor,
http://www.pu.su.se/kalendarium/

 

När blodet flyter och huvudet värker!

För att ni lätt skall hitta till Nadas sjukvårdsartiklar har jag gjort en uppställning över vad som finns och var.

Hälsningar

Inga-Britt

Nada:s Läkemedelsförråd

 

Första Hjälpen

Värktabletter
Plåster

PLAN 2

Elevexpeditionen

X

X

 

X

Systemgruppen

X

 

X

PLAN 4

Sekretariatet

X

X

X

PLAN 5

Vid toaletterna

X

 

X

PLAN 6

IP Lab sekretariatet

X

X

X

CID sekretariatet

X

X

X

SYSTEMGRUPPEN

Osquars Backe 14, plan 4

X

   

KTH-Noc

Drottning Kristinas väg 37B, skrivarrummet.

X

   

Cvap

Fisktorpsvägen 15, sekretariatet

X

X

X

 

forts. CVAP seminarium

ABSTRACT

Recently robots have been launched as tour-guides in museums, as lawnmowers, as in-home vacuum cleaners, and as remotely operated machines in so-called distant, dangerous and dirty applications. While the methods to endow robots with a degree of autonomy has been a strong research focus, the methods for human-machine control has not been given as much attention. As autonomous robots become more ubiquitous, the methods we use to communicate task specification to them become more crucial. This thesis presents a methodology and a system for the supervisory collaborative control of a remote semi-autonomous mobile robot. The presentation centers around three main aspects of the work and offers a description of the system and the motivations behind the design. The supervisory system for human specification of robot tasks is based on a Collaborative Virtual Environment (CVE) which provides an effective framework for scalable robot autonomy, interaction and environment visualization. The system affords the specification of deictic commands to the semi-autonomou robot via the spatial CVE interface. Spatial commands can be specified in a manner that takes into account some specific everyday notions of collaborative task activity. Environment visualization of the remote environment is accomplished by combining the virtual model of the remote environment with video from the robot camera. Finally the system underwent a study with users that explored design and interaction issues within the context of performing a remote search task. Examples of study issues center on the presentation of the CVE, understanding robot competence, presence, control and interaction. One goal of the system presented in the thesis is to provide a direction in human-machine interaction from a form of direct control to an instance of human-machine collaboration.----- The thesis is written in English.

To obtain a copy in advance please send an email to Kristian@sics.se with a post address. Kristian Simsarian is a student at KTH/NADA/CVAP and a researcher at The Swedish Institute of Computer Science (SICS) Interactive Collaborative Environments Lab.

 
 

Conference - focused on prediction, synergetics and its applications

Dear Lady, Dear Sir,

We would like offer to you one scientific event. Let me invite You and Yours colleagues to took a part on the third international conference focused on prediction, synergetics and its applications which is held during 2.10.2000 - 3.10.2000 at Faculty of technology in the South-East Moravian city Zlín in Czech Republic.

Main reason of this conference is to connect people who are interested in prediction, synergetic and behavior of various dynamical systems from different points of view from different branches of science and industry.

More information about this event You can find on
WWW. http://ft3.zlin.vutbr.cz/Nostra/Nostra.htm


RIFO - Kontaktlänk mellan riksdag och forskare

Sällskapet Riksdagsmän och Forskares (RIFO) sekretariat har vänt sig till Stockholms Universitet och bett oss uppmuntra yngre, disputerade forskare att söka medlemskap. Medlem i RIFO blir man som riksdagsledamot eller som aktiv forskare - för att bli invald som forskare krävs vanligen en avslutad forskarutbildning. Beslut om medlemskap fattas av RIFOs styrelse.

Den som är intresserad av att ansöka om medlemskap kan för ytterligare information och anmälningsblankett vända sig till undertecknad.

Vänliga hälsningar

Agneta Stålhandske
Office for International and Corporate Relations
Stockholm University
106 91 Stockholm Tel: +46-8-16 22 95
Sweden Fax: +46-8-16 17 57
Visiting address:Södra huset, B 840, Frescati
Agneta.Stalhandske@internat.su.se
http://www.internat.su.se

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

tors. 16 mars kl. 15.00 Cas/Cvap seminar: Solutions and Ambiguities of the Structure and Motion Problem for 1D Retinal Vision
Kalle strm Matematiska institutionen, LTH. In BB4
fre. 17 mars 9.15 Robert Ramberg från DSV kommer till IPLab och håller ett seminarium med titeln Lärande i ett kognitionspsykologiskt perspektiv
Lokalen är seminarierum 4523, Lindstedtsv 5, plan 5
mån. 20 mars kl. 15.15-16.15 Institutionskollegium, sal D2
tors. 30 mars kl. 13.00 Kristian Simsarian disputerar i Sal E2, Lindstedtsvägen 3, Entréplanet.Avhandlingens titel är "Toward Human-Robot Collaboration"

 

Veckans Citat: "It is easier to fight for one's principles than to live up to them. --

Alfred Adler