Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 8 · 2 mars 2000 · Årgång 30       

NADA

Seminar

Speaker: Massimo Vergassola, CNRS, Nice
Title: Fronts in scalar turbulence
Time & place: Tuesday March 7 at 15.15 in the seminar room at PDC (NADA)

Abstract:
A major property of scalar fields, such as e.g. temperature or pollutant concentration, transported by turbulent flows is the formation of fronts, where the scalar field varies abruptly across very short distances. Their mechanism of formation will be discussed, together with the consequences for the persistance of anisotropies and the intermittency of the scalar field


Exjobbspresentation

Måndag den 6/3 kl 15.15 presenterar Moji Kelani, Master-elev från -98, sitt exjobb i Tekniska Beräkningar: 3D Visualization of Neural Network Simulation
i sal E52.

Lennart Edsberg

 

CID seminarium

"En introduktion till OpenGL"
Gustav Taxén, CID
Datum: 8 mars 2000
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Seminarierum 4523 (5tr), CID, KTH, Lindstedtsvägen 5.

Sammanfattning
OpenGL är ett grafikbibliotek som idag är det mest använda biblioteket vid implementation av industriella 3D-applikationer. Seminariet kommer att innehålla en översikt över OpenGLs funktionalitet och ge exempel på hur den kan tillämpas.

För mer info http://www.opengl.org/.

CID, KTH, Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till Stora Gården). Seminarierum 4523, 5tr. Vägbeskrivning och P-info, se karta:
http://cid.nada.kth.se/sv/karta.html
Tid: 8 mars, 14.00-15.00.
Ingen föranmälan är nödvändig.
Seminariet är kostnadsfritt.


Populärföreläsning: Automatisk textsamman-fattning dess historik och framtid

Onsdag 15 mars kl 17.15-18 i sal E3
Hercules Dalianis, Tekn. dr.

Tekniken att automatiskt sammanfatta texter med hjälp av dator, dvs stoppa in en text i datorn och få ut en sammfattning av denna har en nästan lika gammal historia som datorn. Människans dröm har varit att låta en maskin översätta mellan olika språk eller att låta en maskin tolka en mänsklig text och därefter dra nya slutsatser från texten.

Detta har visat sig mycket svårt att göra. Idag med Internet kan vi dock använda en del av dessa tekniker. Låta en dator ta ut nyckelord för att beskriva en text eller låta en dator skapa en ny kortare text från den ursprungliga, kategorisera texter i olika grupper. Vi ser en del av dessa ny-gamla tekniker i sökmotorer och mer tillämpningar kommer att dyka upp. Textsammanfattning för WAP-mobiltelefoner och omvärldsbevakning, Business Intelligence.

Inga förkunskaper i datalogi krävs för att förstå föreläsningen.

 

 
 

E-sektionens FONDER

Härmed ledigförklaras stipendium ur
JOHN OCH KARIN ENGBLOMS STIPENDIEFOND
Dnr 930-260-00

Fonden skall möjliggöra studieresor inom telekommunikationsområdet till USA för civilingenjörer, som är utbildade vid KTH. Fonden är i första hand avsedd för den som bedriver eller avser att bedriva forskarstudier. Utlandsvistelsen bör omfatta minst sex (6) månader. Stipendiets storlek beror på behov av kostnadstäckning och vistelsens längd. Till ansökan skall bifogas yttrande från huvudhandledaren.
Ansökan skall sändas till KTH, Registrator, 100 44 Stockholm, senast den 31 mars 2000. Ange dnr 930-260-00
CIV ING ANDERS MALMES FOND
Dnr 930-261-00
Fonden skall lämna bidrag till studerande inom utbildningslinjen för elektroteknik (företrädesvis starkström) som vill göra praktiktjänstgöring utomlands – främst i England, Tyskland och Frankrike (ej USA). Även examensarbete kan komma ifråga.
Till ansökan skall bifogas:
- betygsutdrag
- intyg från handledare om examensarbete
- intyg från praktikplatsen
- uppgift om andra stipendier som sökts för samma ändamål

Ansökan skall sändas till KTH, Registrator, 100 44 Stockholm, senast den 31 mars 2000. Ange dnr 930-261-00
Närmare upplysningar kan erhållas av Lena Svensson, tel 790 7018 och Inger Larsson, tel 790 8173 eller högskolans registrator, tel 790 7015.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Kalendarium

mån 6 mars

kl. 15.15

 

Exjobbspresentation: 3D Visualization of Neural Network Simulation
i sal E52, Moji Kelani.

ons. 8 mars.

kl. 15.15

 

kl.14.00-15.00

Exjobbsseminarier i datalogi: Clara Gustafsson, Linnéa Löfstedt, och Fredrik Widlert. Rum 4523

CID seminarium: "En introduktion till OpenGL", Gustav Taxén, CID, Seminarierum 4523 (5tr), CID, KTH, Lindstedtsvägen 5

ons. 15 mars kl. 17.15-18.00 Automatisk textsamman-fattning dess historik och framtid sal E3: Hercules Dalianis, Tekn. dr.
mån 20 mars kl. 15.15-16.15 Institutionskollegium, sal D2
mån 13 mars kl. 15.15-16.30 Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år?", rum 1537

 

 

Veckans Citat: "Mediocrity knows nothing higher than itself, but talent instantly recognizes genius.

Sir Arthur Conan Doyle