Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 7 · 24 februari 2000 · Årgång 30       

NADA

CID i Pressen!

KomHEM är en fullskalig experimentlägenhet med syfte att undersöka möjligheterna att skapa ett intelligent hem. Med hjälp av bl.a. tekniker såsom videomedierad kommunikation, sensorer och röststyrning skapas en hemmiljö där det är möjligt att separera sfärer för kommunikation, distansarbete från hemmet och sociala sammanhang Bostaden, späckad med annorlunda tekniska lösningar och smarta möbler, är uppbyggd i Telias huvudkontor i Farsta i södra Stockholm. På ytan är det en liten, futuristiskt och inredd trerummare med kombinerat sov- och arbetsrum, kök och vardagsrum. Ett "showroom" som samtidigt är ett laboratorium. En experimentverkstad för ny teknik i bostaden - och för ett nytt sätt att använda hemmet. Det kommunikativa hemmet.

Projektet bedrivs i samarbete mellan CID, Centrum för användarorienterad IT-design vid KTH och Interaktiva Institutet. Initiativtagare och samarbetspartner är Telia SLab, som bidrar med både pengar, engagemang och teknisk kompetens. Projektet få även stöd av en rad privata företag.

Läs mer på DN:s hemsida.
http://www.dn.se/DNet/dyn/Crosslink.dyn/d,310/a,110107/f,smart.html


Seminarium idag: Jon Tegnér!

Doktorandseminarium: Jon Tegnér "Pulsdetonationsmotorn; experimentella och numeriska undersökningar"rum 1537 kl.15.00

Exjobbsseminarier i datalogi idag!

Sociala situationer finns och bör påverka gränssnitten i framtidens mobila terminaler
Torsdagen den 24 februari 2000 kl 15.15 i rum 4523
Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5
Martin Franzén, E93
Arbetet är utfört vid Telia Research AB
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Per Cederberg

Bengt Ström, F94
En modell av minne i hjärnbarken med hyperkolumner och en Bayesiansk inlärningsregel
Arbetet är utfört vid Sans, Nada
Handledare: Anders Sandberg och examinator: Anders Lansner
Opponent:Karin Schildknecht

Mikael Broms, D94
Utformning av menyer och knappar för pekskärmar. En utvärdering av delar av ett marint ledningssystem
Arbetet är utfört vid Celsius Tech Systems
Handledare: Kerstin Frenckner och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Joel Bryneilsson

Johanna Magnusson, D95
Användbarhet i handlarapplikationer - en utvärdering av användbarheten och möjligheten till en sammanslagning av två applikationer för börshandel Arbetet är utfört vid OM Technology
Handledare: Kristina Groth och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Vesna Vujovi

 

Examensarbete i Numerisk Analys idag!

Torsdag den 24/2 kl 16.15 presenterar Master-studenten Michel Benoit sitt examensarbete i Numerisk Analys "Modelling and Parallelisation of a Neural Network Simulator". Presentationenäger rum i sal D32.

Lennart Edsberg


Exjobbsseminarium i datalogi

Onsdagen den 8 mars 2000 kl 15.15 i rum 4523
Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5

Clara Gustafsson, D95
Serverlogik och kommunikation mellan Gis-tillämpning och databas
Arbetet är utfört vid Digpro AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg

Linnéa Löfstedt, D95
Realisering av en klient i ett geografiskt informationssystem byggt på den
integrerade modellen.
Arbetet är utfört vid Digpro AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg

Fredrik Widlert, D94
Oracle8iSpatial -- motorn i framtidens geografiska informationssystem
Arbetet är utfört vid Digpro AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg

Kerstin F


Ämneskonferens i datalogi och numerisk analys 5-7 juni

Den 5-7 juni i år blir det ämneskonferens i Uppsala. Arrangörerna jobbar med att göra ett intressant program och vill gärna ha in idéer. Har du någon aktivitet eller idé som ni vill berätta om på konferensen? Har du någon fråga som ni vill diskutera med kollegor?

Hör av dig till Kerstin

Kerstin F

CALL FOR PAPERS!

NordiCHI 2000
Design versus Design

The First Nordic Conference on Computer-Human Interaction 23-25 October 2000, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

NordiCHI 2000

The conference is organised by STIMDI (the Swedish Interdisciplinary Interest group for Human Computer Interaction) in co-operation with HCI organisations from the other Nordic countries. The conference is supported through grants from the ACM SIGCHI.

The Scandinavian tradition has made a great impact on the development of co-operative and user centred design, based on the traditions of a close co-operation between developers and users. Scandinavia has also made a significant contribution in driving the design of mobile devices through Nokia and Ericsson. Scandinavian design is a well-known style in the design of furniture and interiors. Despite the existence of several excellent conferences within the area of HCI we see the need for a discussion forum with a Nordic perspective. Therefore we invite researchers and practitioners from all the Nordic countries as well as the rest of the world to submit and participate in the making of a more usable future.

We encourage submissions within a wide range of HCI topics, especially focusing upon:
-Co-operative design
-User-centred design
-Scandinavian system development philosophy
-Current research on HCI in the Nordic countries
-Usability and Accessibility
-Information technology in everyday life -Social and psychosocial effects of IT use
-Art and communication
-Ubiquitous computing and mobile devices
-Visualisation

LANGUAGE

Papers should be written in English, however, we encourage the authors to add an abstract in their native Nordic language. All presentations will be held in English.

IMPORTANT DATES

April 31, 2000
Deadline for submission of papers (max 10 pages)

August 1, 2000 Deadline for submission of short papers (1-2 pages) Deadline for submission of posters and demonstrations/videos

August 15, 2000 Notification of acceptance for papers

August 30, 2000 Notification of acceptance for short papers, posters, and demonstrations/videos

SUBMISSION AND SUBMISSION CATEGORIES

Papers describing research or design cases should be of 4-10 pages.

Short papers describing late breaking results or organisational overviews should be of 1-2 pages. Industrial submissions are very much appreciated.

Posters and demonstrations/videos will be displayed during the conference. We especially welcome interactive posters.

In case you would want to arrange a workshop or host a tutorial in connection with the conference please get in contact with the conference administration (NordiCHI@stimdi.se) as soon as possible.

Papers must be submitted in electronic format (pdf) and should follow the NordiCHI publications template, which will be available from the NordiCHI Website. The proceedings will only be published electronically on a CD and on the conference web site. We encourage submissions of an interactive nature, since this can be easily reproduced on a CD. However, the format should then include the player for the specific application. Supported software environments are MacOS and Windows.

GENERAL CHAIR
Jan Gulliksen Uppsala University and Royal Institute of Technology

CO-CHAIR
Ann Lantz Royal Institute of Technology

PROGRAMME COMMITTEE

SWEDEN
Kerstin Severinson Eklundh, Royal Institute of Technology Gunilla Bradley, Mid Sweden University Pelle Ehn, Malm University Nils-Erik Gustafsson, Ericsson Utvecklings AB Kristina Hk, Swedish Institute for Computer Science Jonas Lwgren, Interactive Animation Studio Yngve Sundblad, Royal Institute of Technology Yvonne Waern, University of Linkping

http://www.stimdi.se/konf/nordichi2000/
Queries can be sent by email to: NordiCHI@stimdi.se
Submissions can be sent by email to: submitNordiCHI@stimdi.se

 

 
 
Ny plats för Institutionskollegiet

Vi har bytt lokal för institutionskollegiet den 20 mars till D2

Hälsn

Birgit


Webbplatsutvärdering

T.o.m den 29 februari kan Du som återkommer till vår webbplats lämna synpunkter.
Hjälp oss att utvärdera webbplatsen genom att klicka på WAMMI-knappen och fylla i formuläret (20 frågor).
CID:s svenska webbplats - http://www.nada.kth.se/cid


Last chance to give us feedback on our Web site

29 February is the last chance for You who return frequently to our Website to give your opinions.
Please press the WAMMI button and fill in the questionnaire (20 questions) and help us to evaluate our site.
CID´s English Web site - http://www.nada.kth.se/cid/index-en.htm

Mvh/Best regards

Michael Ortman

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N

 

Kalendarium

tor. 24 feb

kl. 15.00

 

kl 15.15

 

16.15

 

Doktorandseminarium: Jon Tegnér "Pulsdetonationsmotorn; experimentella och numeriska undersökningar"rum 1537

Exjobbsseminarier i datalogi: Martin Franzén, Bengt Ström, Mikael Broms och Johanna Magnusson, i rum 4523

Michel Benoit presenterar sitt examensarbete i Numerisk Analys "Modelling and Parallelisation of a Neural Network Simulator". Presentationen äger rum i sal D32.

ons. 8 mars. kl. 15.15 Exjobbsseminarier i datalogi: Clara Gustafsson, Linnéa Löfstedt, och Fredrik Widlert. Rum 4523
mån 13 mars kl. 15.15-16.30 Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år?", rum 1537
mån 20 mars kl. 15.15-16.15 Institutionskollegium, sal D2

 

 

Veckans Citat: "The world is full of willing people, some willing to work, the rest willing to let them "

Robert Frost