Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 6 · 17 februari 2000 · Årgång 30       

NADA
Stipendier
från
telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektronisk forskning

förklaras härmed till ansökan lediga

Ericsson är ett av världens ledande företag inom telekommunikation och för-svarselektronik, med ca 100 000 medarbetare, verksamhet i mer än 130 län-der och en omsättning 1999 av ca 215 miljarder kronor.

Ericsson satsar en avsevärd del av sin omsättning på forskning och utveck-ling. Koncernen bedriver egen forskning inom vissa nyckelområden, t ex radiosystem, optik, halvledarteknik, mikrovågsteknik och datalogi, men är beroende av forskningsresultat inom ett betydligt bredare område. Ericsson har därför ett omfattande samarbete med universitet och högskolor.

Ericssons forskningsstiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forsk-ning genom att ge stipendier åt forskare och åt studerande för civilingenjörs-examen, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, i vid bemärkelse, som är av intresse för bolagets verksamhet.

Till styrelsens förfogande för utdelning som stipendier i år står ca 1 Mkr. Förra året delades 30 stipendier ut, ungefär hälften för forskningsvistelser utom-lands, de övriga för konferensdeltagande, examensarbeten m m. Beloppen varierade mellan 10 kkr och 150 kkr.

Ev frågor besvaras av Bengt Gällmo, Bengt.Gallmo@gotland.mail.telia.com, tel 0498 – 21 97 97. Skriftliga ansökningar skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 31 mars under adress
L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning
c/o Bengt Gällmo
Broväg 2A
621 41 VISBY
I ansökan, som görs i fri form (det finns ingen blankett), skall anges ända-målet med det sökta stipendiet, det sökta beloppet, den sökandes meriter och vad som i övrigt kan stödja ansökan.
Stockholm 2000-02-01
Stiftelsens styrelse

SEMINAR IN AUTOMATIC CONTROL

AT S3, KTH
TIME 10.15 - 12.00
DATE Thursday, February 17, 2000
VENUE Seminarroom, Osquldas väg 10, floor 6
SPEAKER Axel Bring, Brisdata TITLE IDA SE, A Modern Simulation Environment for Continuous Systems

Hej allihopa,

Mitt namn är Tomas Melin och jag har precis börjat jobba på PDC. Jag ska arbeta med EU-projekt som heter ENSCube. Målet med ENSCube är att utreda möjligeterna till att fördela stordatorresurser till små och medelstora företag. Jag är gammal KTH student vid farkostteknik inriktning flygteknik.

Mitt examensarbete, gjort på inst.f.flygteknik, handlade om lösning av potentialströmning kring flygplan mha virvelgittermetoden. När jag sitter, sitter jag i PDC rummet på plan 4, precis brevid postfacken.Om man vill nå mig på annat sätt finns jag på: melin@pdc.kth.se eller 7212 Jag tycker det är roligt att få börja jobba här och vi kommer helt säkert att ses i korridorerna.

Med Vänlig Hälsning

Tomas Melin

Postdoc and PhD positions

Several temporary positions, both doctoral and post-doctoral, are now available within a new EU research training network called MINGLE (Multiresolution in Geometric Modelling). These positions will normally be between 6 months and two years in duration and will provide an excellent opportunity to gain research experience abroad. The main objective of the project is to train young Europeanresearchers, both in mathematics and computer science, in various aspects of multiresolution in geometric modelling. Relevant research topics include: hierarchical decomposition of triangulations, generation of smooth surfaces from irregular triangle meshes, thinning, decimation, compression of meshes, remeshing, wavelets, application of multiresolution representations to computer graphics, and data structures and algorithms for storage and manipulation. MINGLE will run from 2000 to 2003 and involves research teams from the following nine partners:
SINTEF Applied Mathematics, Norway
Contact: Michael Floater mif@math.sintef.no
Tel Aviv University, Israel Contact: Nira Dyn niradyn@math.tau.ac.il
Munich University of Technology, Germany
Contact: Armin Iske iske@mathematik.tu-muenchen.de
Technion, Israel
Contact: Craig Gotsman gotsman@virtue3d.com
Max Planck Institute, Saarbrucken, Germany
Contact: Hans-Peter Seidel hpseidel@mpi-sb.mpg.de
Joseph Fourier University, Grenoble, France
Contact: George-Pierre Bonneau Georges-Pierre.Bonneau@imag.fr
University of Cambridge, UK
Contact: Neil Dodgson nad@cl.cam.ac.uk
University of Genova, Italy
Contact: Leila De Floriani deflo@disi.unige.it
Systems in Motion AS, Norway
Contact: Paal-Robert Engnaes preng@sim.no
Further details are available on the webpage http://www.oslo.sintef.no/mingle/
(especially concerning the eligibility rules). If you consider making an application, please contact the partner or partners you are interested in. Women are especially encouraged to apply. For general enquiries about MINGLE, please contact the coordinating partner via Michael Floater (mif@math.sintef.no) or Ewald Quak (ewq@math.sintef.no).

Ny sekreterare på plan 4
Måndagen den 21 februari börjar Ann-Sofie Ljunggren som sekretarare på plan 4. Ann-Sofie har fått arbetet efter Bibbi. Några exempel på hennes arbetsuppgifter är att handha det praktiska kring tentamina, bistå lärare och studenter i masterprogrammet och personaladministration.

Ann-Sofie kommer att presentera sig mer i någon av de kommande numren av Numero.
Vi önskar henne välkommen till oss på Nada

Eva-Lena

 

Seminar: Robust Computer Vision:
Object Recognition, Applications and Future Research

The following seminar will be held February 17 in BB4 (Fiskartorpsvägen
15A)at 15.30:
Robust Computer Vision: Object Recognition, Applications and Future Research
Bernt Schiele
Assistant professor Computer Science Department
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
http://www.vision.ethz.ch/schiele/My talk has two parts - roughly separated in past and future work:

1. The first part reviews work in robust object recognition based on the statistical representation of objects with applications in wearable computing and early word acquisition.
2. The second part is entitled "perceptual computing and computer vision" and aims to give an overview of my future research at ETH

2. Perceptual Computing and Computer Vision
http://www.vision.ethz.ch/pccv/
http://www.vision.ethz.ch/schiele/
Perceptual Computing and Computer Vision is the name I have given my research group at ETH. I want to motivate the importance of integration of multi-sensor information in order to obtain more robust computer vision algorithms which can be used in more realistic scenarios then present algorithms. In particular I want to point out the importance of machine learning for more robust computer vision.

The application areas we want to look into are the field of human-computer interaction, smart interactive environment, wearable computing and content-based image retrieval.

Abstract

1. Robust Object Recognition and Applications

During the last few years, there has been a growing interest in object recognition techniques directly based on images, each corresponding to a particular appearance of the object. Representations of objects, which use only information of images are called "appearance based" models. The interest in such representation schemes is due to their robustness, speed and success in recognizing objects.

We propose a framework for the statistical representation of the appearances of 3D objects. The representation consists of a probability density function over a set of robust local shape descriptors which can be extracted reliably from images. The object representation is therefore learned automatically from sample images. Multidimensional receptive field histograms are introduced for the approximation of the probability density function. A main result of our work is that such a representation scheme based on local object descriptors provides a reliable means for object representation and recognition.

Different recognition algorithms are proposed and experimentally evaluated. The first recognition algorithm by histogram matching can be seen as a generalization of the color indexing scheme of Swain and Ballard. The second recognition algorithm calculates probabilities for the presence of objects only based on multidimensional receptive field histograms. The most remarkable property of the algorithm is that it relies on neither correspondence nor figure ground segmentation. Experiments show that this algorithm is capable of recognizing 100 objects in cluttered scenes. The third recognition algorithm incorporates several viewpoints in an active recognition framework in order to solve ambiguities inherent in single view recognition schemes.

We also propose visual classes as a general framework for appearance based object classification. Classification has been proven difficult for arbitrary objects due to instabilities of invariant representations. The proposed concepts for extraction, representation and recognition of visual classes provide a general framework for object classification.

From an abstract point of view, our work aims to push the limits of the appearance based paradigm without using neither figure ground segmentation nor correspondence. The active object recognition method allows the consistent recognition of objects in 3D and therefore overcomes the limits of single view recognition. The appearance based classification framework based on the concept of visual classes will serve for future research.

 
 

Seminarium idag!

Tid: 17/2, kl 15 Plats: rum 4523 Talare: Malin Siklosi Titel: "Numerical existence proofs for solutions to boundary value problems for ODE."


Sociala situationer finns och bör påverka gränssnitten i framtidens mobila terminaler

Torsdagen den 24 februari 2000 kl 15.15 i rum 4523
Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5
Martin Franzén, E93
Arbetet är utfört vid Telia Research AB
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Bengt Ström, F94
En modell av minne i hjärnbarken med hyperkolumner och en Bayesiansk inlärningsregel
Arbetet är utfört vid Sans, Nada
Handledare: Anders Sandberg och examinator: Anders Lansner
Opponent: Mikael Broms, D94

Utformning av menyer och knappar för pekskärmar. En utvärdering av delar av ett marint ledningssystem
Arbetet är utfört vid Celsius Tech Systems
Handledare: Kerstin Frenckner och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Johanna Magnusson, D95
Användbarhet i handlarapplikationer ö en utvärdering av användbarheten och möjligheten till en sammanslagning av två applikationer för börshandel Arbetet är utfört vid OM Technology
Handledare: Kristina Groth och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Vesna Vujovi

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

tor. 17 feb

kl. 15

kl.10.15-12.00

 

kl. 15.30

Doktorandseminarium: Malin Siklosi "Numerical existence proofs for solutions to boundary value problems for ODE." rum: 4523

SEMINAR IN AUTOMATIC CONTROL, AT S3, KTH, VENUE Seminarroom, Osquldas väg 10, floor 6

Seminarium: Robust Computer Vision: Object Recognition, Applications and Future Research, Bernt Schiele

tor. 24 feb kl. 15 Doktorandseminarium: Jon Tegnér "Pulsdetonationsmotorn; experimentella och numeriska undersškningar"rum 1537
mån 13 mars kl. 15.15-16.30 Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år?", rum 1537
mån 20 mars kl. 15.15-16.15 Institutionskollegium, sal E3

 

Veckans Citat: "Never do today what can be put off till tomorrow"

Mathew Brown