Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 4 · 3  februari 2000 · Årgång 30       

NADA

Information om ändring i Personuppgiftslagen

Fr.o.m. 2000-01-01 ändrades Personuppgiftslagen. Detta med avseende på förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land (33 §). Ändringen innebär att förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land, dvs ett land utanför EU och EES "mjukas upp". Inte minst med anledning av att frågan debatterats i massmedier är det viktigt att känna till denna förändring. När det gäller personuppgifter på Internet gäller fortfarande den information jag tidigare lämnat, dvs att det krävs ett informerat samtycke i detta fall. Om ni vill veta mer om denna lagändring så går det förutom att läsa bifogad lagtext bra att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Pontus Värmhed

Bilaga. PUL med ändring
P.S Här följer dessutom länk till den blankett för anmälan av personuppgifter som finns blankettarkivet.

http://web.kth.se/kthdoc/Blankettarkivet/html_sid/jursid/juridik.html


Vilrum och duschrum i trapphusen

Ett flertal gånger har vi haft påhälsningar av obehöriga personer i våra vilrum och duschrum i trapphuset plan 6, Lindstedtsvägen 3 och 5.

Det är KTH som ansvarar för dessa utrymmen men institutionen har nyttjanderätt. Under en period var vilrummet på Lindstedsvägen 5 av misstag låst av KTH. Dörren är nu upplåst. Dessutom har låskolvarna bytts i dörrarna till trapphuset till en "hängkolv" vilket innebär att när du stänger dörren går den automatiskt i lås. Du som är anställd har en nyckel som passar till detta lås.

Vi hoppas att på detta sätt få bort besök av obehöriga personer och minska skadegörelser. Du kan hjälpa till genom att försäkra dig om att dörren är stängd när du lämnar lokalen.

Eva-Lena

Öppet Hus på CID idag!

Torsdag 3 februari kl 13.15 - 19.00
Lindstedtsvägen 5, till höger i valvet till Stora Gården, KTH Föreläsningssal D3: entreplanet (plan 3)
CID: högst upp (plan 6)

Program 13.15-15 i sal D3 informerar vi om CID i form av föredrag
Prof. Yngve Sundblad, NADA, KTH, CID:s föreståndare: CID allmänt och Digitala världar

Univ.lekt. Bo Westerlund, Konstfack och CID: Interaktiva lärmiljöer

Prof. Ingvar Sjöberg, Interaktiva Institutet och CID: Smarta ting och miljöer för konst och vardagsliv

Fil.Dr. Ann Lantz, CID, NADA, KTH: Användarorientering

15 Fika på CID

Från 15 Öppet Hus på CID

Från 17.30 Buffet på CID

Mer information om oss hittar du på webben: cid.nada.kth.se
För att underlätta vår planering får du gärna anmäla dig genom att svara på detta datorbrev.

VÄLKOMMEN! önskar alla vi på CID

 

Exjobbsseminarium i datalogi!

Onsdagen den 9 februari 2000 kl 15.15 i rum 4523 Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5 Fredrik Dettner, D95

Att fånga en rörelse - hur vill statistiker på kommunerna visualisera i ett geografiskt informationssystem hur människor flyttar

Arbetet är utfört vid Decerno AB
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Per Strid, E88
Datorstödd bedömning av krigsspelsutfall för armén Arbetet är utfört vid Högkvarteret
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Lars Kjelldahl Opponent: Vesna Vujovic, D95
Design av ett webbaserat övervakningsverktyg för en klient-serverlösning
Arbetet är utfört vid Front Capital Systems Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Bengt Ström Opponenter

Vill du opponera på någon av ovanstående, så meddela mig att du vill opponera och vem du vill opponera på. Du kan ange flera namn men ge då en prioritetsordning. Först-till-kvarn-principen gäller, och det blir en opponent per presentatör.

Labbsalsbokning !

Den lärare som vill boka en labbsal skickar ett e-brev till adressen labbsalsbokning, som går till Staffan och Kerstin.

Kerstin


PSCI-administrationen har bytt lokal!

Psci:s administration har flyttat från rum 1531 på plan 5 till rum 4525 på samma plan. Kom gärna förbi och hälsa på.

Gunilla och Harald

 

 
 

Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år?

Måndag 13 mars 2000 kl 15.15-16.30 rum 1537

Kommer vi att ha föreläsningar som nu? Anses de antika, eller har de fått en ökad roll som komplement till mer egenverksamhet? Kommer vi att ha övningar som nu? Eller har de ersatts av egenarbete och frågestunder/elektroniska diskussionsgrupper/e-brev till läraren? Kommer vi att ha labbar och redovisningar i labbsal som nu? Ger den handledning vi nu ger studenterna fel signaler eller är den viktig för att de ska lära sig bra metoder? Kommer studenterna att jobba mera vid datorn hemma?

Hur vi undervisar spelar roll för vilka lokaler vi behöver. Bengt Lindberg ger en kort inledning och sedan diskuterar vi.


Stipendier!

 

Våren 2000 utdelar Kungl. Vetenskapsakademien stipendier och anslag bl a från stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond, samt inom ämnena astronomi, rymdvetenskap, fysik, geovetenskap, geografi, kemi och matematik

Sök före den 31 mars! Utdelningen under våren 2000 kommer att publiceras i början av juni. Mer information på

http://www.kva.se/sve/pg/stipendier/var/index.asp

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Caroline Kronvall presenterar sitt examensarbete

Fredag den 11/2 kl 13.15 presenterar Caroline Kronvall sitt examensarbete i Numerisk Analys, 20p.

Arbetet har gjorts på ARTEMA AB och har titeln "Optimal realtidslösning av olinjära ekvationssystem för koncentrationsbestämning av anestesigaser". Presentationen äger rum i seminarierum 4523.

Lennart Edsberg

 

Kalendarium

to. 3 feb. kl. 13-19 Öppet Hus på CID

ons. 9 feb

 

kl.13-16

kl. 15.15

Seminarium: Ped-IT - Att dela verktyg med studenterna - skärmdelningens etik och pedagogik, E2

Exjobbsseminarium: rum 4523. Fredrik Dettner "Att fånga en rörelse"

to. 10 feb.

kl. 9.30-11.30

"Maple 6 - Performance and Innovation" i sal E1

fre. 11 feb kl. 13.15 Caroline Kronvall:"Optimal realtidslösning av olinjära ekvationssystem för koncentrationsbestämning av anestesigaser" rum 4523
ons. 16 feb. kl.9-12 Seminarium: Ped-IT - Multimedia i praktiken, E2
mån 13 mars kl. 15.15-16.30 Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år?", rum1537
     

 

 

Veckans Citat: "The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts."

Bertrand Russell