Numero

Veckobladet om forskning, undervisning och
administration, m.m.

Nummer 3 · 27 januari 2000 · Årgång 30       

NADA

Individual Grant for the Advancement of Research Leaders (INGVAR Grants)

The objective of the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) in launching this new programme is to identify, support and promote younger scientists expected to become future scientific leaders in academic and industrial research.

A research leader - which will be an outcome of the programme - is a researcher of the highest scientific level also possessing leadership skills. The following areas, and inter- or cross-disciplinary combinations thereof, are open for applications: Life Sciences, Materials Science, Microelectronics, Information Technology, Production Engineering, Process Engineering, Applied Mathematics, Applied Physics, and Applied Chemistry. Twenty grants, each of SEK 10 million for a period of normally six years will be allocated. The grant is intended for innovative research at a Swedish university at the choice of the grantee, primarily for building up a research group, although part of the grant may be used for the recepient's own salary. Leadership training will be arranged, possibly in co-operation with Swedish industrial companies. The programme is open to younger scientists in Sweden as well as in other countries.

Applicants must have a PhD degree and appropriate post-doctoral experience. For Swedish applicants, experience from research abroad is a merit. In order to promote academic mobility, Swedish applicants are encouraged to locate their activities to a department/group different from the one where their PhD was earned.

For applicants from other countries, one of the supportive letters shall be written by a Swedish scientist.

Complete information at: www.stratresearch.se/
Application form: See www.stratresearch.se/fflblank.doc
Contact persons at SSF Overall questions Ingela Agrell, ingela.agrell@stratresearch.se

The pre-proposal shall be the Foundation at hand by Tuesday, 2 May
a) on paper in one original copy and 20 complete copies
b) electronically in rtf-format (only application form) to applications.ingvar@stratresearch.se

Pre-proposals must not be sent by telefax. Postal address: Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) Box 70483 SE-107 26 Stockholm, Sweden Preliminary time schedule June Selection of pre-proposals to be sent for international review July - August International reviews September Invitation to selected applicants to submit full proposals October Full proposals to SSF November - December Second international reviews January, 2001 Hearing with applicants March, 2001 Decision by the board of SSF

Tack!

Tackar allra hjärtligast för den överraskande uppvaktningen och den förnämliga presenten vid 75-årsdagen, som gladde mig mycket och fortsätter att glädja mig länge.

 

Germund


"Fråga Olle" på Radio Stockholm

Olle i etern

På tisdagsmorgnar i Radio Stockholm 93.8 (inte 103.3) kommer det fr o m nästa vecka att komma inslag där jag ger råd till allmänheten om hur man ska hantera epost. Vet inga tider.

Olle Bälter


SSF utlyser tjugo anslag på 10 miljoner vardera till yngre framstående forskare inom livsvetenskaper, materialvetenskap, mikroelektronik, informationsteknik, produktionsteknik, processteknik, tillämpad matematik, tillämpad fysik och tillämpad kemi.

För ytterligare information och ansökningsblankett se www.stratresearch.se.

Är du intresserad av människa-dator interaktion (MDI),...?

Är du intresserad av människa-dator interaktion (MDI), design av användargränssnitt, och allt annat som rör hur vi kan göra det lättare för människor att använda datorer? Nu startar West Sweden CHI (WS-CHI), på initiativ av Interaktiva Institutet, Viktoriainstitutet och Carlstedt Research and Technology! WS-CHI är en lokal avdelning av ACM SIGCHI, världens största intresseorganisation för HCI

(Human-Computer Interaction). SIGCHI är inte alls bara en grupp för forskare och akademiker (som det kan vara lätt att tro!) utan är öppet för alla som är intresserade av ämnet, t.ex. programmerare, designers, web-utvecklare, studenter, etc. Vi hoppas kunna hålla intressanta seminarier och informationsträffar ca. en gång i månaden, för att på sätt skapa en träffpunkt för MDI-intresserade i Västsverige.

Första mötet : Fredag 28/1, kl. 16.00, på Carlstedt Research and Technology (CRT), Stora Badhusgatan 18-20, Göteborg Information om WS-CHI, CHI-konferensen i Haag 1-6 april (hämta ett förhandsprogram!), med mera. Vi bjuder på tilltugg och lottar ut två stycken stiliga CHI 2000 T-shirts!

Maila gärna Christina von Dorrien, mailto:cristina@crt.se och tala om hur många som kommer.

En websida finns på: http://www.viktoria.informatik.gu.se/ws-chi/

Där finns kalendarium och allmän information om WS-CHI. Där står också hur man anmäler sig till vår mailinglista! Väl mött 28/1! -- - Lars Erik Holmquist


Fo.utbildningskursen.
Approximation, 5p.
börjar tisd. 00-02-01, kl. 13-15, rum 4523

Tid och plats för resten av kursen (2 ggr./veckan) ska bestämmas vid första mötet. Kom gärna med förslag - måndagen och tisdagen måste undvikas.

Välkomna

Germund Dahlquist

Call for Papers

ACM SIGCOMM 2000 Conference
August 28 - September 1, 2000 Grand Hotel, Stockholm, Sweden
http://www.acm.org/sigcomm/sigcomm2000
sigcomm2000-info@acm.org
Paper submission: January 28, 2000
Tutorial proposals: February 28, 2000
Paper acceptance: April 21, 2000

The SIGCOMM 2000 conference seeks papers describing significant research contributions to the field of computer and data communication networks. Authors are invited to submit full papers concerned with both theory and practice. Proposals for tutorials, information on student paper award eligibility and procedures, and nominations for the SIGCOMM Award are also sought at this time.

General Co-Chairs Per Gunningberg, Uppsala U., Sweden (perg@docs.uu.se) Steve Pink, Lulea U. Tech., Sweden (steve@cdt.luth.se)
Program Co-Chairs Christophe Diot, Sprint ATL, USA (cdiot@sprintlabs.com) Jim Kurose, U. Massachusetts, USA (kurose@cs.umass.edu)
Publicity Chair Joe Touch, USC/ISI, USA (touch@isi.edu, or sigcomm2000-info@acm.org)
Tutorials Chair Stephen Pink, Lulea U Tech., Sweden (steve@cdt.luth.se)


CF Liljevalch J:ors resestipendier

CF Liljevalch J:ors resestipendier för studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har utlysts. Sista dag för ansökan är den 17 februari 2000.

Utlysning och ansökningsblankett finns hos Karin Molin på plan 6. Ankn.# 6280

Graduate Course on Rewriting Logic

The starting date and the duration is still open. Those who are interested should contact me (mailto:noll@it.kth.se) as soon as possible such that we can set up an arrangement. Of course the detailed contents of the course are negotiable as well.

Outline of Rewriting Logic Course
Rewriting Logic (RL) is a logical framework developed by J. Meseguer. It is based on conditional term rewriting modulo equational theories. In this rather informal course we will concentrate on its application as a semantic framework for concurrency. To this aim we will discuss how to specify various models of distributed computations in RL, and we will have a look at concrete implementations of this approach.

Dr.Thomas Noll http://www.it.kth.se/~noll/
Department of Teleinformatics mailto:noll@it.kth.se
Royal Institute of Technology (KTH) Phone +46/8/752-1381
Electrum 204, S-16440 Kista, Sweden Fax +46/8/751-1793

 

VÅRTERMINEN 2000 - NY HÖGRE KURS

STOCHOLMS UNIVERSITET

MATEMATISKA INSTITUTIONEN

Huge Vägintegraler för matematiker

Vägintegraler är en samlande benämning på objekt vilka liknar Wienerintegraler, tillämpade på framför allt fysikaliska problem. Det viktigaste exemplet är Feynmans vägintegralformulering av kvantmeknaiken, vilket formellt kan ses som Wienerintegraler i imaginär tid. Kursens huvudmoment är att lära ut de formella räknescheman som har ställts upp för att räkna ut vägintegraler med kvadratisk Lagrangefunktion: direkt diskretisering, Fouriermetoder, zäta-funktionsmetoder. Syftet är dels att visa att de olika angreppssätten ger sammstämmiga resultat, dels att presentera tillämpningar på halvklassisk analys, Gutzwillerrs spårformel, osv.

Som kurslitteratur kommer jag att använda L. Shulman ``Techniques and Applications of Path Integration'' John Wiley 1996, ISBN: 0471166103, vilken finns på www.amazon.com.

Jag kommer också att använda material ur G. Parisi ``Statistical Field Theory'', Addison-Wesley 1988, samt artiklar av M. Gutzwiller och andra (utdelas). För en del tekniska resultat kan man se H. Kleinert ``Path integrals'' (World Scientific 1990): denna bok bör dock läsas med urskillning. Den klassiska referensen är R.~Feynman och A. Hibbs ``Quantum mechanics and Path integrals'', McGraw-Hill (1965).

Kursinnehåll:

  • Kort rekapitulation av klassisk mekanik och kvantmekanik
  • Feynmans vägintegralformulering av kvantmekaniken, härledning därifrån av klassisk mekanik.
  • Uträkning av vägintegralen med diskretisering i rummet, med cut-off i Fourier-rummet, med zeta-funktioner.
  • Tillämpningar, halvklassisk kvantisering, Gutzwillers kvantiseringsformel.

Föreäsnings-tiderna är preliminärt torsdagar kl.15-17, men kan ändras om kurs-deltagarna uttrycker intresse för detta. Kursen omfattar 5p. Examination kommer att ske meddelst inlämmningsuppgifter.

Kursstart: torsdagen den 17:de februari kl.15 i sal 11 på Matematiska institutionen (SU), hus 6/plan 1, Roslagsvägen 101 (Kräftriket), Stockholm.

Kursledare:Erik Aurell
Matematiska Institutionen (SU)

+46-8-16 45 34 alt. +46-8-790 77 84
eaurell@matematik.su.se

 

 
 

IT-rådet inbjuder till två seminarier i Ped-IT-serien:

Ped-IT - Att dela verktyg med studenterna - skärmdelningens etik och pedagogik
Datum: 2000-02-09
Tid: 13.00-16
Sista anmälningsdag: 2000-02-07
Plats: Lärostudion, E2

Tim Caudery, lektor i engelska vid Aarhus universitet, kommer att berätta om sina erfarenheter av undervisning med hjälp av IT. Det handlar främst om hur han använder verktyg för att dela skärm, tangentbord och mus med studenterna. Praktiska övningar ingår.

Ped-IT - Multimedia i praktiken
Datum: 2000-02-16
Tid: 9.00-12
Sista anmälningsdag: 2000-02-14
Plats: Lärostudion, E2

Kort introduktion till olika filformat för bild, ljud och video. Kort sammanställning av olika multimediaprogram och deras för- och nackdelar. Sedan följer några timmars praktiska övningar under handledning i programmet Macromedia Authorware. När dessa timmar har gått, så har deltagarna gjort en egen liten multimediapresentation inom sitt eget ämne, för att sedan kunna gå vidare på egen hand.
Handledare: Jan DegerfŠlt, universitetsadjunkt, Institutionen för omvårdnad, Lunds universitet och Magnus Tagesson, IT-pedagogisk konsult, Stockholms universitet.

Anmälan och mer information finns på Ped-IT:s sidor, http://www.pu.su.se/ped-it/

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.16 på tisdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

tis. 1 feb. kl. 13-15 fo-utbildningskursen. Approx. 5p. Rum 4523
to. 3 feb. kl. 13-19 Öppet Hus på CID
ons. 9 feb

kl.13-16

Seminarium: Ped-IT - Att dela verktyg med studenterna - skärmdelningens etik och pedagogik, E2

to. 10 feb.

kl. 9.30-11.30

"Maple 6 - Performance and Innovation" i sal E1

ons. 16 feb. kl.9-12 Seminarium: Ped-IT - Multimedia i praktiken, E2
fre 28 feb. kl. 16 WS-CHI-möte, CRT, Göteborg

 

Veckans Citat: "If the facts don't fit the theory, change the facts"

Albert Einstein