Numero 35
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

29 nov. 1999
Årgång 29

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Ala 50!

Detta inträffar på måndag (6 dec.) och jag tänkte med anledning därav bjuda på kaffe och tårta i fikarummet på plan 4, kl. 15. Välkomna!

Anders L.


Doktorandseminarium

På torsdag (2 dec.) kl 16 i rum 1537.

Numerical investigation of the interaction between the large and the small scale of the three-dimensional incompressible Navier-Stokes Equations

Jacob Yström


Kalendarium

må.
29 nov.
13.15-15

IPLabseminarium: Etiska frågor i informationssamhället, Göran Collste, Linköpings Universitet; rum 4523.

15-17 Institutionskollegium
on.
1 dec.
16.15

Exjobbsseminarium i datalogi, i rum 4523.

to.
2 dec.
16

Doktorandseminarium: Numerical investigation of the interaction between the large and the small scale of the three-dimensional incompressible Navier-Stokes Equations, Jacob Yström; rum 1537.

må.
6 dec.
15

Anders L. 50, kaffe och tårta i fikarummet på plan 4.

on.
8 dec.
15.00

TCS-seminarium: Svensk grammatikkontroll med både statistiska och lingvistiska metoder, Johan Carlberger och Viggo Kann; rum 1537.

to.
9 dec.
13.00 Bibbi bjuder på tårta, plan 4.

Exjobbsseminarium i datalogi

På onsdag (1 dec.) kl 16.15 i rum 4523.

Maria Bonde, T92

Kunskapsöverföring och kompetensutveckling i en deistribuerad expertgrupp med hjälp av intranät.
Arbetet är utfört vid IPLab, Nada
Handledare: Ann Lantz och examinator: Kerstin S-Eklundh
Opponent: Anders Jonsson

Jonas Boquist, F95

Dokument för samarbete: en fallstudie av datoranvändningen i tre organisationer
Arbetet är utfört vid IPLab, Nada
Handledare och examinator: Kerstin S-Eklundh
Opponent: Peter Lönnebring

Kerstin Frenckner


Arbetstider under
veckorna 51-52 och 1

  • 20-22/12, är vanliga arbetsdagar, 8 tim/dag
  • 23/12, 4 timmar 27-30/12 är vanliga arbetsdagar, 8 tim/dag
  • 3-4/1, är vanliga arbetsdagar, 8 tim/dag
  • 5/1, 4 timmar
  • 7/1, är inarbetad

Eva-Lena


Docentföreläsning om musikinstrument

Nästa fredag (10 dec.) kl 13.15 - 14.00 i sal D1.

Hur man uppfinner ett musikinstrument

Sten Ternström, tal, musik och hörsel

Hur skulle det perfekta musikinstrumentet vara beskaffat? Varför skrivs det nästan inga konserter för synt och orkester. De mest framgångsrika instrumenten har särskilda egenskaper som både tilltalar hörselsinnet och ger musikern lagom mycket kontroll över tonen. En jämförande analys av akustiska instrument och syntar ger intressanta uppslag till hur nya instrument skulle kunna konstrueras för olika musikaliska tillämpningar.


TCS-seminarium

Näst onsdag (8 dec.) kl 15.00 i rum 1537.

Svensk grammatikkontroll med både statistiska och lingvistiska metoder

Johan Carlberger och Viggo Kann, Nada, KTH.

Om man ska få datorn att hitta grammatikfel i svenska texter så räcker det inte med att mata in Svenska Akademiens nya grammatik. Nej, bäst resultat har vi faktiskt fått genom att avstå från att göra en fullständig grammatisk analys av varje mening och istället uttnyttja ett par icke-lingvistiska metoder.

Först ska varje ord i texten taggas, det vill säga märkas med ordklass och böjningsform. Detta gör vi med statistiska metoder och en Markovmodell. 97% av orden får rätt tagg och hela 91% av orden som inte finns i lexikonet taggas rätt.

Sedan matchas en stor uppsättning granskningsregler mot den taggade texten, och ut kommer en lista med hittade grammatikfel och andra språkfel.

I seminariet kommer vi att beskriva hur taggningen och regelmatchningen kan göras effektivt.


Vaktmästarfunktionen

En arbetsgrupp har under en tid arbetat med att finna förbättringar i arbetssätt och organisation för vår vaktmästerifunktion. I arbetsgruppen har Christer, Mikael P., Staffan och undertecknad ingått. Vi känner oss rätt nöjda med arbetet och vill nu ge dig en kort inblick i vad det handlar om.

Rutiner och arbetsinstruktioner har skrivits och dessa skall nu gälla från 1 december. Från det datumet kommer rutinerna att finnas tillgängliga på Nadas interna webbsida under rubriken Servicefunktioner för Nadaanställda. Rutiner som beskrivs är:

  • skrivare, fax, kopiator
  • returmaterial
  • begäran om tjänster från vaktmästeriet
  • post och pakethantering
  • kopiering

Några saker om innehållet vill jag nämna redan nu.

Kopiering sker nu på plan 2. Beställningar skall göras på den blankett som finns för ändamålet. Blanketter finns i kopieringsfacket på plan 4 och vid kopiatorn på plan 2. Den ska fyllas i för varje beställning. Blanketten har uppdaterats och vi kommer att delge dig då beställningen är klar eller om det blir förändringar i den leveranstidpunkt du önskat.

Posthanteringen har även förändrats något. Sista tid för inlämning av utgående post på plan 4 är nu ändrat från 14.00 till 15.00. Har du fått ett postpaket så kommer du att få ett meddelande om var du kan hämta det. Vad gäller godshantering så ska större leveranser ske enligt överenskommelse direkt till beställaren.

Pappers- och tonerpåfyllning kommer att ske tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag.

Vaktis ärendehantering. När du har begärt en tjänst av vaktis kommer du att få en bekräftelse på beställningen och en tid då ärendet kan bli utfört.

Övrigt. För att minska sårbarheten har vi förtydligat vad vi gör om vaktmästare är sjuk/ledig.

Du bör alltid fundera om du kan göra mindre göromål själv som t.ex. att byta lampor. Utbytta lampor skall du slänga i soprummet Osquars Backe 2. Batterier lämnar du i en speciell tunna på KTH-posten. Kartonger lämnar du i soprummet på plan 2. Möbler som du vill ha flyttade skall du komma överens med vaktmästaren om.

Vår ambition är att få en så bra vaktmästerifunktion som möjligt och genom dessa rutiner och instruktioner ge dig den service du förväntar dig. Vi tar gärna emot dina synpunkter allt i syfte att förbättra oss.

Eva-Lena