Numero 34
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

24 nov. 1999
Årgång 29

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

on.
24 nov.
15.00

TCS-seminarium: Fourier and Abel in cooperation, Lars Engebretsen, Nada; rum 4523.

fr.
26 nov.
9.15-11

IPLabseminarium: Mänsklig interaktion med en rörlig robot: metafor, gränssnitt och fysisk design, Kerstin Severinson Eklundh, Helge Hüttenrauch, Anders Green och Erik Espmark; seminarierum 1625.

13.00-14 Exjobbspresentation, rum1537.
må.
29 nov.
13.15-15

IPLabseminarium: Etiska frågor i informationssamhället, Göran Collste, Linköpings Universitet; rum 4523.

15-17 Institutionskollegium
to.
9 dec.
13.00 Bibbi bjuder på tårta, plan 4.

TCS-seminarium

Idag onsdag (24 nov.) kl 15.00 i rum 4523.

Fourier and Abel in cooperation

Lars Engebretsen, Nada, KTH

Sammanfattning: In his work on the stationary heat distribution in a unit disc, Fourier introduced the method of expressing functions as series involving trigonometric functions. In Fourier's case, the functions were functions from the unit circle in R² to C, but the concept can be generalized. In this talk, we show that the approach can also be used for functions in the space L²(G), i.e., the space of functions from some finite Abelian group G to C.


Tårtkalas!

Torsdag den 9:e dec är det min sista arbetsdag på Nada så då tänkte jag bjuda på tårta kl. 13.00 på plan 4.

Hjärtligt välkomna.

Bibbi


Exjobbspresentationer, numme

Three Master Thesis in Scientific Computing are presented Fri, Nov 26th, 13 (sharp) - 14.30 in room 1537:

  1. Olga Syrowattchenko, Masterstudent-98, "Creeping waves on NURBS"
  2. Do Quang Minh, Masterstudent-98, "Parallelized lattize-Boltzmann modeling of bubble dynamics"
  3. Natalia Nikonova, Masterstudent-98, "Scientific Computing with Java"

Lennart Edsberg


Debatt om arbetsmarknad och utbildning

Inbjudan till en debatt om Arbetsmarknaden och den högre utbildningen torsdagen den 2 december kl 16.00 - 19.00 i SAFs Hörsal, ALMEGA-huset, Blasieholmsgatan 5.

Arrangörer: SAF Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet

Är det möjligt för den högre utbildningen att vara så flexibel och öppen för anpassning till yrkeslivet att studenterna upplever utbildningen som intressant, adekvat och matnyttig? Hur kan utbildningen anpassas till nya krav på arbetsmarknaden utan att man gör avkall på en fullgod teoretisk grund? Genom omvärldskontakter kan institutionerna få möjlighet att sätta in teori och kunskap i verkligheten. Det upplevs av många som stimulerande men det ställer krav.

Debattinlägg:

  • Samspelet mellan företag och högskola/universitet - nyckelfråga i en kunskapsekonomi Jan Edgren, SAF, professor på Luleå tekniska universitet
  • Vår utbildning och vår kontakt med näringslivet och arbetsmarknaden studenter från KTH och SU
  • Utbildning för samhällets behov Mats Hanson, bitr. professor och dekanus Maskin- och Materialteknik, KTH
  • Vad kan universitetets grundforskning och studenter erbjuda näringslivet? Leif Isaksson, professor i mikrobiologi Stockholms universitet
  • Verklighetens metodologier - eller teori på verkstadsgolvet Magnus Billström, jur kand, VD Sprinklerhuset

Debatten avslutas med en enklare förtäring vid 18-tiden.

Anmälan

Senast fredagen den 26 november 1999 till britt.backlund@saf.se eller Marianne.lindahl@saf.se

Bioinformatik i Gothenburg

...söker:

6 PhD Positions

We are looking for undergraduate students in biology/medicine or mathematics/computer science/statistics who are interested in interdisciplinary research projects in bioinformatics.

Assistant Professor in Computer Science

We are looking for a person with a PhD in computer science. A documented interest in bioinformatics is a strong merit, but not an absolute requirement.

Dead-line for applications 1 December 1999 Planned start of projects 1 January 2000.

For more information: <www.md.chalmers.se/Stat/Bioinfo>.


IPLabseminarium

På fredag (26 nov.), kl 9.15-11, seminarierum 1625.

Mänsklig interaktion med en rörlig robot: metafor, gränssnitt och fysisk design

Kerstin Severinson Eklundh, Helge Hüttenrauch, Anders Green och Erik Espmark

Inom ett projekt stött av AMS pågår utveckling av en mobil fetch-and-carry- robot som ska utgöra stöd för en funktionshindrad persons arbete i kontorsmiljö. Projektet är ett led i ett pågående samarbete mellan IPLab och CAS (Centrum för autonoma system). Seminariet kommer att behandla problemen kring utformning av gränssnittet mellan användaren och roboten. Hit hör val av modaliteter, dialogens struktur samt användarens behov av återkoppling i olika lägen. Vi kommer också att beröra vilka metaforer som är tillämpbara för interaktionen människa-robot, samt hur den yttre designen kan spegla metaforen samt möjliggöra användning i en dynamisk miljö.


EU-projektansökare får hjälp

Torsdagen 9 december 1999 är det Öppet hus hos EU/FoU-rådet. I samband med IST-programmets andra ansökningsomgång, med deadline 17 januari 2000, får projektansökare kostnadsfri hjälp och råd med sin ansökan. Det är främst de projektansökare som just är i färd med att skriva sin ansökan som är den främsta målgruppen.

Plats: EU/FoU-rådet, Lokal Linné, Regeringsgatan 56, 103 87 Stockholm 08-454 64 50.

Program 9 december

09.00 Inledning Henrik Gidlöf, EU/FoU-rådet
09.30 Hur bör en ansökan se ut? Anthony Marinidis, Utvärderare i IST-programmet
10.30 Kostnadsberäkningar Monica Hjertman, EU/FoU-rådet
11.30 Lunch
12.30 CRAFT-ansökningar, Britt-Marie Tygård, EU/FoU-rådet
13.00 Så fick vi vår ansökan till IST-programmet godkänd. Jenny Olsson, IVL.
14.00 Slutsatser från första ansökningsomgången? Karl-Einar Sjödin, Nutek

Anmäl dig senast 7 december med e-post till Henrik Gidlöf, EU/FoU-rådet, <henrik@eufou.se>. Lämna namn, organisation, e-postadress och telefon. Ange gärna vilka programpunkter som speciellt intresserar dig och vilka frågeställningar du tycker är viktigast


IPLabseminarium

På måndag (29 nov.) kl 13.15-15 i rum 4523.

Etiska frågor i informationssamhället

Göran Collste, Linköpings Universitet

Hur påverkas sjukvården av den nya informationsteknologin? Vilka etiska frågor aktualiseras av beslutsstöd och Internet? Vad betyder personlig integritet i datasamhället? Detta är några frågor som behandlas i föredraget.

Göran Collste är föreståndare för Centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet och har bl a gett ut boken Etik i datasamhället och redigerat antologin Ethics and Information Technology.


Ut KTH-ekot

Populärvetenskapens vecka

Nu är det åter dags för POPULÄRVETENSKAPENS VECKA 21-27 NOVEMBER 1999. Universitet, högskolor, forskningsråd, museer, bibliotek, bildningsförbund, kommuner, sjukhus med flera 120 arrangörer presenterar hundratals intressanta populärvetenskapliga aktiviteter under veckan. Veckan genomförs i år på rekordmånga femtio orter från Abisko i norr till Ystad i söder. Här kan du söka igenom hela programmet - per ort och per dag <http://www.frn.se/popvet.html>. Populärvetenskapens Vecka är en nationell kampanj, som anordnas på initiativ av Forskningsrådsnämnden.

Matematikcentrum får tre miljoner kronor

Nationellt Resurscentrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra olika studier för att utveckla ämnet matematik och undervisningen i det. I uppdraget ingår också att utarbeta program för kompetensutveckling för lärare i matematik. För detta ändamål har regeringen anslagit tre miljoner kronor. Attitydundersökningar har visat att många elever är intresserade av matematik, men flertalet av eleverna tycker att matematiken är tråkig. En utredning om högskolestudenters förkunskaper i matematik överlämnades av Högskoleverket till regeringen i mars 1999. Den pekar på behovet av att uppmärksamma ett antal områden som berör matematikundervisningen både i ungdomsskolan och på högskolan.


Allmänhandledningen, plan 4

Allmänhandledningen i "glasburen" är glest besatt de närmaste fyra veckorna. Det beror på att de flesta handledarna går kurser som tar mycket tid i anspråk. Normalt jobbar 7 personer regelbundet som allmänhandledare. Den här perioden är antalet blott tre. I december planeras handledningen fungera som vanligt (dvs. vardagar 11-13 och 17-20).

Handledningens webbsida: <www.nada.kth.se/handledning/handledare4/>

Krister Persson (cello)