Numero 33
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

16 nov. 1999
Årgång 29

Nyhetstorka

Ett Numeronummer uteblev p.g.a. nyhetstorka. (Det fanns bara två notiser och de var inte brådskande).

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Schemat våren 2000

Schemat för våren 2000 är klart och finns på <http://www2.admin.kth.se/
cgi-bin/utb/schema/schemavt
>.

Kerstin F.

Kalendarium

ti.
16 nov.
15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.

to.
18 nov.
13.00-15

Föreläsning om hjärnstress, informationsstress, arbetsstress, prof. em. Lennart Levi, psykosocial miljömedicin, KI; sal F2.

fr.
19 nov.
9.15

IPLab-seminarium: Gränssnitt med tal - forskning vid CTT/TMH, Rolf Carlson och Björn Granström; rum 1625.

må.
22 nov.
14-16.30 Brandövning.
fr.
26 nov.
13.00-14

Exjobbspresentation, rum1537.

må.
29 nov.
15-17 Institutionskollegium

Studentexpeditionen och
Delfi byter mottagningstider
för studenter på måndag!

Delfi och studentexpeditionen är normalt öppen för anställda under kontorstid. Använd passerkortet om dörren är låst. Det är dock inte alltid någon där som kan hjälpa till, t.ex. vid lunchtid.

Fr.o.m. måndag (22 nov.) gäller följande öppettider för studentmottagningen:

Förmiddagar alla vardagar 9.45–11.30
Eftermiddagar måndag–torsdag 12.45–14.15


Exjobbsseminarium

Idag tisdag (16 nov.) kl 15.15 i rum 4523.

Erik Forslin, D93: ROMM-routing. Routingsimuleringar grundade på finita elementproblem. Arbetet är utfört vid University of Houston, department of Computer Science. Handledare: Fredrik Hedman, examinator: Johan Håstad. Opponent: ?.

Henrik Tåqvist, F94: Robot med fetch-and-carry-funktionalitet för mänskligt stöd – ett navigationssystem och ett beteende för personföljning. Arbetet är utfört vid IPLab och Cas, Nada. Handledare: Henrik Christensen; examinator: Kerstin S-Eklundh. Opponent: David Lindholm.

Mikael Thorsson, D95: Automatisk konvertering från fixbreddstypsnitt till typsnitt av variabel bredd. Arbetet är utfört vid Travel Soft. Handledare: Viggo Kann, examinator Stefan Arnborg. Opponent: Erik Donnér .

Kerstin F.


Är nallen farlig?

Huruvida idogt mobiltelefonanvändande är farligt (eller ger "biologisk påverkan", som forskarna uttrycker det) är en livligt debatterad fråga.

Via Ingrid fick red. några länkar till information i frågan:

I <http://abcnews.go.com/onair/
2020/2020_991020cellphones.html
> säger en forskare att ”We’ve moved into an area where we now have some direct evidence of possible harm from cellular phones.” medan en branschrepresentant hävdar att ”There is a preponderance of evidence that there is not a linkage between the use of wireless phones and health effects” (preponderance betyder 'överskott').

På Föreningen för el- och bildskärmsskadades webbplats <http://www.feb.se> finns bl.a. en lång lista frågor och svar i ämnet. <http://www.powerwatch.org.uk> verkar tillhöra FEB:s motsvarighet i England.

<http://www.investo.de/EWAVEPur.htm>, slutligen, visar att somliga är snabba att hitta sätt att tjäna pengar på folks oro. Man marknadsför en ”wave purifier” som påstås ”ändra de farliga vågorna till ofarliga vågor”. Den kan användas för att motverka farlighet hos nallar, rakapparater, bildskärmar etc. men är också bra att lägga på instrumentbrädan i bilen och (”can keep driver fresh”) och intill blomvaser (”keeps your flowers livley”)!


Exjobbspresentation

Two Master Thesis in Scientific Computing are presented Fri, Nov 26th, 13 (sharp) - 14 in room 1537:

  • Olga Syrowattchenko, Masterstudent-98, Creeping waves on NURBS
  • Do Quang Minh, Masterstudent-98, Parallelized lattize-Boltzmann modeling of bubble dynamics

Lennart Edsberg


NFR-tjänster

NFR ledigkungör elva anställningar inom olika ämnesområden, t.ex. komplex flervariabelanalys och matematisk logik. Se <http://www.nfr.se/
content/nyheter/maj-1999/fotjanster.htm
>.


IPLab-seminarium

På fredag (19 nov.) kl. 9.15 i rum 1625.

Gränssnitt med tal - forskning vid CTT/TMH

Rolf Carlson och Björn Granström

I vårt seminarium kommer vi att berätta om forskningen vid Centrum för talteknologi, CTT, som finns på Institutionen för tal, musik och hörsel, TMH, KTH. På CTTs hemsida <http://www.speech.kth.se/ctt> finns det översiktlig information om arbetet vid CTT. Seminariet startar


Föreläsning om hjärnstress, informationsstress, arbetsstress

På torsdag (18 nov.) kl 13.00-15 i sal F2.

Som en del i KTHs centrala samverkansgrupps må bra-satsning (i samarbete med Previa och KTH-hallen) håller prof. em. Lennart Levi, psykosocial miljömedicin, KI, en föreläsning om vad som utlöser stress och våra möjligheter att själva förhindra skadlig påverkan. Kan kunskap och livsstil hjälpa oss att hantera stressen i vår arbets- och studiesituation?

Ingen föranmälan. Frågor besvaras av Mona Siverrtsson <monasiv@admin.kth.se>.


EU/FoU-rådets elektroniska nyhetsbrev

...kan läsas på webbadressen <www.eufou.se/nyhetsbrev/>. Det senaste brevet har rubrikerna:

  • Informationsdag om Livskvalitet och förvaltning av levande resurser 3 dec.
  • Informationsdag om Informationssamhället 11 nov.
  • Seminarium om Konkurrenskraftig och uthållig tillväxt 2 dec (nyckelområdet Innovativa Produkter, processer och organisation samt materialdelen).
  • Informationsdag om Morgondagens stad och kulturarvet 18 nov.

(Samtliga arrangemang i Stockholm.)


Seminarier med
pedagogisk anknytning

Tips ur SUs PU-blad:

Handledarforum: En paneldebatt med erfarna forskarhandledare som delar med sig av forskarhandledningens problem. Information och anmälan: <www.pu.su.se/forskhand/>. 3 december kl 10.00-12, Bergsmannen, Aula Magna.

Textgranskningsworkshop: Hur gör man när man läser och granskar vetenskapliga texter? Vi diskuterar och jämför erfarenheter från exempel och situationer. Information och anmälan: <www.pu.su.se/asc/>. 6 december kl 13.00-16, Polstjärnan, Aula Magna.

Dialog i undervisningen: Ett seminarium kring konsten att lyssna, fråga och svara. Hur, varför och vid vilka tillfällen är det fruktbart att ha en dialog med sina studenter? Information och anmälan: <www.pu.su.se/case/>. 14 december kl 9.00-12, Polstjärnan, Aula Magna.


Resebidrag ur Wallenbergsstiftelsens jubileumsfond

...kan sökas av "främst yngre forskare vid Stockholms universitet, i första hand för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning". Se <http://www.sb.su.se/stipendier/
Wallenberginstruktion.html
>.