Numero 31
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

25 okt. 1999
Årgång 29

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

 

Kalendarium

on. 20 okt.-må. 25 okt.   Studentexpeditionen flyttar.
ti. 26
okt.
10.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.

11.00

CAS-seminarium: Agricultural Robotics and Mobile Robot Navigation, Albert-Jan Baerveldt, Ola Bengtsson and Björn Strand. Centre for Computer System Architecture Halmstad University; rum A325, Brinellvagen 83.

13.15-14.30

SANS-seminarium: Modeling of cellular processes Stimulus-secretion coupling in pancreatic beta-cells, Jeanette Hellgren-Kotaleski och Pål Westermark, rum 1537.

15.15 Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.
on
27 okt.
15.00

TCS-seminarium: Bayes Rules!, Stefan Arnborg, Nada; rum 1537.

fr.
29 okt.
13-14 Exjobbspresentation i numeriska metoder, seminarierum 1537.

Doktorandseminarium

På torsdag (28 okt.) kl 15 i rum 4523

Stability of scalar shock waves i several space dimensions

Gunilla Kreiss


SANS-seminarium

Imorgon tisdag (26 okt.) kl 13.15-14.30, rum 1537.

Modeling of cellular processes Stimulus-secretion coupling in pancreatic beta-cells

Jeanette Hellgren-Kotaleski och Pål Westermark

Cellular function is at any moment both implemented by and controlled by the intracellular network of chemical reactions, cell signaling and the interactions on the gene level. Over the last decade there have been tremendous advances with quantitative experimental techniques in cell physiology, signal transduction as well as concerning gene expression and biosequences. Given the complexity of the intracellular processes, detailed mechanisms where also the dynamics is taken into account can be understood only by computational modeling, using fairly realistic molecular-level models, which integrate the network of relevant intracellular reactions with cellular and organelle geometry, diffusion of second messengers, distribution of elements of signaling pathways etc.

The present seminar will focus on computational modeling of the intracellular biochemical machinery controlling stimulus-secretion coupling in insulin producing beta-cells in the pancreas. This in a field in which enough detailed knowledge of the cell's molecular mechanisms is beginning to make it possible to mathematically model the events underlying oscillations in both the cell membrane potential as well as calcium levels, the latter which correlate with insulin secretion.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner


CAS-seminarium

Imorgon tisdag (26 okt.) kl 11.00, rum A325, Brinellvagen 83.

Agricultural Robotics and Mobile Robot Navigation

Presented by Albert-Jan Baerveldt, Ola Bengtsson and Björn Strand. Centre for Computer System Architecture Halmstad University

This seminar presents two ongoing robotics research projects at Halmstad University: agricultural robotics and mobile robot navigation. The idea of applying robotics technology in agriculture is rather new. It is expected that in the 21st century, autonomous robot systems will be developed which can see the difference between crop plants, weeds and soil and guide itself along crop rows automatically. Our project deals with a vision-guided autonomous mobile robot for mechanical weed control. Two vision systems have been developed for this robot: one for following a row of crops and one to distinguish between weed and the crops (in our case sugar beet plants).

The second project deals with navigation for indoor mobile robots. First we present a method for localisation in changing environments by matching laser range scans. The method is very robust to changes in the environment and works well both in rectilinear, office like, environments as well as non-rectilinear, industri like, environments. Second a vision system for object verification and localisation based on local features will be presented. Such a system is very usefull for landmark recognition. (Both the laser-navigation and the object verification system have been presented at Eurobot 99, in Zurich, September 1999)

IPLab-seminarium

På fredag (29 okt.) kl 9.15, seminarierum 4523.

Etnografi-inspirerad studie av flygledning på Kastrup

Maria Normark

Jag kommer att berätta om mina erfarenheter från en femton månader lång studie av teknikstött samarbete från flygledningscentret på Kastrup (Köpenhamns flygplats). Jag kallar det teknikstött och inte datorstött eftersom tekniken som används idag är förvånansvärt gammalmodig, flera av redskapen som används är trettio år eller äldre. Detta beroende på det enorma kravet på säkerhet, alla metoder och redskap måste vara pålitliga för att flygledarna ska kunna utföra sitt jobb.

Just nu är dock flygledning inne i ett spännande skede där många länder börjar datorisera sina system. Vi gick in i det här projektet i syfte att försöka titta på vilka redskap som är viktiga för samarbetet idag och vad de har för egenskaper. Ni som forskar inom CSCW området känner förmodligen till flygledningsstudien från Lancaster universitet. Deras erfarenheter har varit intressanta för oss eftersom vi kom fram till ett lite annorlunda resultat. Jag kommer alltså att berätta om vår studie: vad jag anser vara kriterier som formar flygledararbetet och hur samarbetet fungerar idag samt hur det understöds tekniskt.


Exjobbsseminarium i datalogi

Imorgon tisdag (26 okt.) kl 10.15 i rum 4523

Mikael Jansson, D87

Datorbaserad undervisning om harmoniska, odämpade svängningar, 12 poäng
Arbetet är utfört vid Institutionen för mekanik, KTH
Handledare och examinator: Kerstin S-Eklundh
Opponent: Martin Franzén

Caroline Silfverryd, D93

Utvärdering av valutahandlares användargränssnitt
Handledare och examinator: Kerstin S-Eklundh
Opponent: Nelson Alvarado

Daniel Johansson, D96

Integration mellan en personlig digital assistent (PDA) och ett Knowledge Management System ­ en studie i modern applikationsutveckling
Arbetet är utfört vid Razorfish AB
Handledare: Henrik Eriksson, examinator Stefan Arnborg
Opponent: Mattias Ekstrand

Mattias Ekstrand, D96

Utveckling av tjänster för elektronisk handel ­ nya möjligheter med Wireless Application Protocol
Arbetet är utfört vid Icon Medialab
Handledare: Henrik Eriksson, examinator Stefan Arnborg
Opponent: Mikael Thorsson


Exjobbsseminarium i datalogi

Imorgon tisdag (26 okt.) kl 15.15 i rum 4523

Carl Ljungman, E94

Ett system för autonom navigering av en mobil robot i ett kontorslandskap
Arbetet är utfört vid Cas, Nada
Handledare: Henrik Christensen, examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Daniel Johansson

Erik Bäckman, F94

Stereomatchning baserad på lokala bildstrukturer
Arbetet är utfört vid INRIA i Grenoble, Frankrike
Handledare: Henrik Christensen, examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Klas Flodqvist

Stefan Lundgren, E93

Bildfusion ­ utvärdering av bildfusionsmetoder för spaning
Arbetet är utfört vid Ericsson Saab Avionics AB
Handledare och examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Erik Ehrling