Numero 30
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

19 okt. 1999
Årgång 29

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Exjobbspresentation i numeriska metoder

Nästa fredag (29 okt.) kl 13-14 i seminarierum 1537 presenteras tre examensarbeten i numeriska metoder:

  • Irina Loginova, masterstudent i SciComp: Phase-filed simulation of non-isothermal binary alloy solidification.
  • Martin Weimarck, F-89: Object-oriented skeleton program for adaptive unstructured grid generation on two-dimensional manifolds.
  • Erik Engquist, SciComp-97: A System for Steering and Visualization of a Finite-Difference Code Using the Globus Implementation of a Computational Grid.

Lennart Edsberg

Kalendarium

on. 20 okt.-må. 25 okt.   Studentexpeditionen flyttar.
fr.
22 okt.
9.15 IPLab-seminarium: Dokument för samarbete: en fallstudie av datoranvändningen i tre organisationer, Jonas Boquist; seminarierum 4523.
on
27 okt.
15.00

TCS-seminarium: Bayes Rules!, Stefan Arnborg, Nada; rum 1537.

fr.
29 okt.
13-14 Exjobbspresentation i numeriska metoder, seminarierum 1537.

Studentexpeditionen flyttar

Den 20-25 oktober är Nadas studentexpedition stängd pga. flytt. Från tisdagen den 26 oktober gäller följande:

  • Nadas studentexpedition ligger på Osquars backe 2, plan 2.
  • Öppettider: måndag-fredag 9.30-11.15 och måndag-torsdag 12.30-14.15
  • Tfn: 08-790 8077

Staffan R.


Vill du ha en halv miljon?

Så mycket pengar delas ut av Venture Cup till oss på högskolan som kläcker en affärsidé. Anders Flodström, McKinsey och DN ligger bakom tävlingen och många av oss på Nada borde delta. Jag tänker själv göra det, och jag har bett Venture Cups representant att komma hit och förklara hur man ska göra.

Vi träffas (osäker tidsuppgift, konfirmera med Henrik/Red.) på måndag 25 okt kl 15.00 i seminarierum 1537. All information kan hämtas på <http://www.venturecup.org/ost/>.

Henrik Eriksson


CAS söker folk

Under rubriken Are you “above average”? Are you looking for a family to join? Do you want to do world class research? utlyser CAS 3-4 platser.

Se länk på sidan
<www.admin.kth.se/info/tjanster/>.

IPLab-seminarium

På fredag (22 okt.) kl.9.15, seminarierum 4523.

Dokument för samarbete: en
fallstudie av datoranvändningen
i tre organisationer

Jonas Boquist

Sammanfattning

I organisationer finns ofta något dokument som är centralt av ett eller annat skäl. Jag har studerat samarbete och samarbetsprocesser kring ett eller flera fokusdokument i tre olika organisationer. Studien är bedriven som en fallstudie med tre fall.

De studerade organisationerna valdes ut för att vara olika i syfte att få bredd i undersökningen (ett systemutvecklingsföretag, ett kansli i riksdagen och ett internetföretag). Det visade sig dock under arbetes gång att de dokument organisationernas företrädare föreslog som studieobjekt alla hade karaktär av att handla om koordinering, i två av fallen om resursplanering av personal.

Hur organisationerna hanterar delning och spridning av sina koordineringsdokument samt hur dokumentens livscyklar är inblandade i det dagliga arbetet i organisationerna kommer att redovisas under seminariet.

Studien har utförts som ett examensarbete vid IPLab, Nada, KTH.


Ej EIT

Efter KTHs omorganisation existerar inte delfakultet EIT. Se igenom och ändra eventuell hänvisning till delfakultet EIT. Det kan gälla texter, informationsmaterial och framför allt den webbaserade officiella hemsidans rubrik. Nu finns inte denna organisatoriska mellannivå för institutionerna. Däremot är utbildningen organiserad under utbildningsnämnder och Nadas forskarutbildning hör till DEF. I grundutbildningen riktar vi oss till alla utbildningsnämnder på KTH-Valhallavägen. Mer om KTHs omorganisation hittar du på webbplatsen <http://web.kth.se/organisation/>.

Ingrid

Tillägg: De officiella sidhuvudbilderna i <http://www.nada.kth.se/kth/bilder/> där det stod "EIT" under "Nada" ute till höger har nu ändrats.

Peter Sv.

 

System för svar på
frågor ställda i naturligt språk

Ett "frågesystem" (FAQ) om HTML har utvecklats vid Data- och Systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet/KTH:

<http://dsv.su.se/html>

Ställ dina frågor på vanlig engelska, t ex "How can I make a link to another page?" eller "What is the difference between a Java applet and a Java application?".

Det underliggande CGI-programmet analyserar din fråga och letar fram ett lämpligt svar åt dig, om något sådant existerar i databasen.

För närvarande finns det mer än 60 olika frågor om HTML som du kan få svar på. Varje svar innehåller även rikligt med länkar till sidor på nätet med mer information om det du frågade om.

På webbsidan finns det en länk till ett frågeformulär om detta system, som jag skulle bli mycket tacksam om du ville ägna några minuter åt.

Om du har frågor om HTML och är trött på alla sökmotorer där du måste ange olika nyckelord sammanbundna med boolska operatorer eller plustecken kan du nu alltså ställa dina frågor på vanlig engelska.

Själv heter jag Kristoffer Larsson och deltar med detta frågesystem i ett forskningsprojekt om automatiskt besvarande av frågor (automated FAQ answering).

Hoppas du finner webbsidan användbar!

Vänliga hälsningar,
Kristoffer Larsson


 

Höststart för Lunchseminarier

På torsdag (21 okt.) kl 11.00 - 13.00, Hyllan, restaurang Quantum, Osquldas väg 4.

Ingenjörsutbildningen med kvinnliga ögon - hur ser den ut och vad kunde den vara?

Minna Salminen-Karlsson från Linköpings Universitet ger sin syn och inbjuder till en diskussion. Minna är fil.dr. i pedagogik, hon har bland annat studerat förändringen av datateknisk civilingenjörsutbildning och i NyIng-projektet arbetat med genusfrågan.

Lunch serveras i samband med seminariet.

Anmälan till KTHs växel ank. 10 senast den 18/10 För ytterligare information kontakta Björn Marklund <bjornm@admin.kth.se>, tel. 790 7986.

Bo Wahlberg


TCS-seminarium

Nästa onsdag (27 okt.) klockan 15:00 i rum 1537.

Bayes Rules!

Stefan Arnborg, Nada, KTH (arbete med Gunnar Sjödin, SICS).

Sammanfattning: Aristoteles beskrev induktionsproblemet - att generalisera från observationer - och erkände Sokrates som den som identifierade problemet. Det har varit centralt på olika sätt under hela filosofins historia. Bayes och Laplace kvantifierade osäkerheten i induktion med sannolikheter i Bayesiansk tolkning. Idag ser vi en ökande mängd 'intelligenta' datorbaserade system som gör observationer och försöker tolka dem, och Bayes har fått konkurrens av flera alternativa metoder. Därför är grundvalarna för induktion och inferens fortfarande högaktuella.

Cox (Am Jour of Phys., 1946) försökte visa att Bayesianism är oundviklig om man vill räkna konsistent med osäker information. Iden är att alla rimliga alternativa osäkerhetsmått kan skalas om så att de omskalade osäkerheterna kombineras med multiplikation, som sannolikheter för oberoende storheter. Hans arbete har prisats och kritiserats i omgångar sedan dess. Speciellt har hans antaganden att osäkerhet graderas i ett kontinuum och att osäkerheter måste kombineras med en två gånger differentierbar funktion kritiserats. Antagandena föranleddes av Cox bevismetod och har senare mildrats.

Vi har visat att det finns goda skäl att betrakta Bayesianism som oundviklig även i modeller med ett ändligt antal grader av osäkerhet, och med en oändlig men inte tät mängd osäkerheter. Några antaganden måste dock göras som inte förefaller helt oundvikliga. Dessa hänger samman med problemets natur och inte med den bevismetod som används, vilket framgår av motexempel. Vi kallar antagandena förfiningsbarhet, strikt monotonicitet och separerbarhet. För att bevisa våra satser använder vi dualitet och en utveckling av bevismetoder som använts av Janos Aczel för associativitetsekvationen. I de fall våra antaganden inte gäller kan man få olika varianter av possibilistisk logik och, som gränstagningsoperationer, icke-monoton logik.