Numero 28
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

4 okt. 1999
Årgång 29

Uteblivet Numeronummer

Ett Numeronummer har uteblivit p.g.a. sjukdom i red.

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NN-N.

Sukat nu på webben

Stockholms universitets telefonkatalog finns nu på webben: <http://www.sukat.su.se/>. Man kan söka på personnamn, institution, funktion (prefekt, studierektor osv.) eller titel, samt kombinationer av dessa.

Nada har endast med delar av personalen i Sukat (främst de som har en speciell funktion), med hänvisning till KTHs katalog för övrig personal.

Caroline,
Sukatadministratör för Nada


SU-stipendier

Studentbyrån vid SU upplyser om

  • Fonden Gustaf Björklunds minne
  • Kungl. och Hvitfeldtska Stiftelsen
  • Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Se vidare Numeropärmen 99:28-2 och

<http://www.sb.su.se/stipendier/>.


Kalendarium

to.
7 okt.
15.15

Doktorandseminarium: Once more about Newton's method: Highly nonlinear problems, Michael Hanke; rum 1537.

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.

fr.
15 okt.
10.00

Disputation: Multi-Scale Feature Tracking and Motion Estimation, Lars Bretzner; Kollegiesalen, KTH.

10.15

Licentiatseminarium: On the stability of viscous shock waves, Mattias Liefvendahl; sal D31.

må.
18 okt.
13.15 Lärarkursstart: Hur blir vi bättre på att bedöma studenternas texter?, Stina Hållsten; rum 4523.
9-12

PDC-seminarium med anledning
av 10 års-jubileet: 10 Years of Parallel Computing at KTH


Exjobbsseminarium i datalogi

På torsdag (7 oktober) kl 15.15 i rum 4523.

Andreas Ehrencrona, D95:
Bayesiska nätverk för produktrekommendationer och preferensmodellering
Arbetet är utfört vid Cyberconsult, Berlin
Handledare och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Caroline Silfverryd

Björn Larsson, F94:
Patientpositionering vid strålbehandling via ytregistrering baserat på en lokal Gaussisk olikhetsmetrik
Arbetet är utfört vid Karolinska institutet
Handledare och examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Erik Bäckman

Erik Ehrling:
Snabb parallell matrismultiplikation
Arbetet är utfört vid Department of computer science, Kings College, London
Handledare: Stefan Nilsson, examinator: Stefan Arnborg


Stipendier för utlandspraktik och för examensarbete

...utlyses av NFR, till forskningsanläggningarna CERN, ESO, ESRF, EMBL och JET. Se
<http://www.tta.se> och Numeropärmen 99:28-1.


Mässa: IT-Karriär '99

12-13 oktober, Norra Latin

Mer information och anmälan: <www.it-karriar.com>.


Licentiatseminarium

Fredagen den 15 okt. kl 10.15 i sal D31.

On the stability of viscous shock waves

Mattias Liefvendahl

Handledare: Univ. lektor Gunilla Kreiss, Nada, KTH. Granskare: Univ. lektor Gunnar Peters, Matematik, KTH

Abstract

Sufficient conditions for the stability of viscous shock wave solutions to systems of conservation laws are given. The perturbations are assumed to have zero mass and the problem is studied in one space dimension. The analysis applies to non-symmetric constant viscosity matrices and strong shocks. We use Laplace transform techniques and reduce the stability question to a spectral condition for the resolvent equation of the linearized problem.

The spectral condition can be verified analytically in simple cases. In general it must be investigated numerically. We suggest algorithms for this and present numerical results for the case of the Navier-Stokes equations with modified viscosity.


PDC-seminarium med anledning
av 10 års-jubileet

Måndagen den 18 oktober kl. 9-12.

10 Years of Parallel Computing at KTH

On October 18, from 9 a.m. to 12 noon, a seminar will be held to celebrate the ten-year anniversary of the Center for Parallel Computers at KTH.

The Connection Machine was a revolutionary massively parallel processor system manufactured by Thinking Machines Corporation. The acquisition and installation of the Connection Machine in the autumn of 1989 led to the formation of the Center for Parallel Computers, PDC.

This autumn is also the five-year anniversary of the installation of the first IBM SP system at PDC.

The seminar will give a retrospective of the last ten years of parallel computing in general and at PDC in particular. It will also describe the plans for the future of PDC.

An invitation and detailed program will be distributed shortly. For more information on these activities, please contact <pdc-staff@pdc.kth.se>.

See <http://www.pdc.kth.se/news/events/>.

Loket ersätts

Den stora Kodak-kopiatorn på plan 4 tas ur drift från den 11 oktober (vecka 41). Den ersätts av de två nya Canon-kopiatorerna, digitalkopiatorn 605 och högvolymkopiatorn 9200, på plan 2. Kopieringsjobb lämnas antingen i ett (nytt) postfack för detta på plan 4 eller i en korg utanför Christer W:s rum på plan 2.

Digitalkopiatorn är tillgänglig för Nadas anställda medan högvolymkopiatorn inte är inte allmänt tillgänglig utan sköts i huvudsak av Christer W. Canon demonstrerar digitalkopiatorn den 8 oktober

Fredagen den 8 oktober kl. 11-14 kommer en instruktör från Canon att finnas på plats på plan 2 och visa hur man använder digitalkopiatorn. Kort instruktion kommer att sättas upp och en handbok finns.

Staffan R.


Seminarieserie om datorstött lärande

IT-rådet vid Stockholms universitet inbjuder lärare och administratörer vid Stockholms universitet till Ped-IT, i mån av plats är även anställda vid andra högskolor välkomna.

Ped-IT är en seminarieserie om datorstött lärande med diskussioner om IT-pedagogik, teknik och förhållningssätt m m. blandat med praktiska övningar i datorsal.

Start eftermiddagen den 20 oktober. Mer information, program och anmälan finns på Ped-ITs webbsidor på <http://www.pu.su.se/ped-it/>.

Magnus Tagesson, IT-pedagogisk konsult
Katarina J Jonson, projektsamordnare,
Enheten för pedagogisk utveckling


Euroscience

Euroscience, som bildades i Strasbourg 1997, är en paneuropeisk organisation som vill vara ett gemensamt informationsforum och stöd för forskare, studenter och andra vetenskapligt intresserade i Europa. Runt om i Europa har flera lokalsektioner bildats som arrangerar föreläsningsserier, vetenskapskaféer och möten med politiker och företagsledare.

Den 5 oktober kl 17 - 19 är du välkommen till ett konstituerande möte för att bilda en lokal Eurosciencesektion i Mellansverige. Värd är Stockholms akademiska forum, <http://www.academicforum.edu.stockholm.se>, vid "Plattan" Sergels torg. Anmäl dig till <anne-louise@academicforum.edu.stockholm.se>, fax 08-674 7776 Tfn 08-674 7771.

Mer information på <http://www.euroscience.org> eller kontakta Sveriges representant <Carl.J.Sundberg@fyfa.ki.se> vid institutionen för fysiologi och farmakologi på KI.

Ur KTH-ekot

Doktorandseminarium

På torsdag (7 okt.) kl 15, rum 1537.

Once more about Newton's method: Highly nonlinear problems

Michael Hanke


Lars Bretzner disputerar

Nästa fredag (15 okt.) kl 10.00 i Kollegiesalen, administrationsbyggnaden, KTH.

Multi-Scale Feature Tracking and Motion Estimation

Avhandlingen försvaras på engelska. Opponent: Dr. Michael Black Xerox Palo Alto Research Center.

This thesis studies the problems of feature tracking and motion estimation and presents an application of these concepts to human-computer interaction. The presentation is divided into three parts.

The first part addresses feature tracking in a multi-scale context. Features in an image appear at different scales, and these scales can be expected to change over time due to the size variations that occur when objects move relative to the camera. A scheme for feature tracking is presented, which incorporates a mechanism for automatic scale selection and it is argued that such a mechanism is necessary to handle size variations over time. Experiments demonstrate how the proposed scheme is robust to size variations in situations where a traditional fixed scale tracker fails. This leads to extended feature trajectories, which are valuable for motion and structure estimation.

It is also shown how an object representation suitable for tracking can be built in a conceptually simple way as a multi-scale feature hierarchy with qualitative relations between features at different scales. Experiments illustrate the capability of the proposed hierarchy to handle occlusions and semi-rigid objects.

The second part of the thesis develops a geometric framework for computing estimates of 3D structure and motion from sparse feature correspondences in monocular sequences. A tool is presented, called the centered affine trifocal tensor, for motion estimation from three affine views. Moreover, a factorization approach is developed which simultaneously handles point and line correspondences in multiple affine views. Experiments show the influence of several factors on the accuracy of the structure and motion estimates, including noise in the feature localization, perspective effects and the number of feature correspondences. This motion estimation framework is also applied to feature correspondences obtained from the abovementioned feature tracker.

The last part integrates the functionalities from the first two parts into a pre-prototype system which explores new principles for human-computer interaction. The idea is to transfer 3D orientation to a computer using no other equipment than the operator's hand.


Nytt avtal (ALFA)

KTH har fr.o.m. den 1 oktober ett nytt lokalt allmänt löne- och förmånsavtal som till stora dela ersätter det centrala ALFA.

Det nya avtalet finns tillgängligt via webben. Gå till KTH:s webbplats och klicka på: Administration och service, KTH-handboken, KTH-HANDBOK IV, KTHs lokala löne- och anställningsavtal (avsnitt 5.1).

Jaaa, det var väl bra...

eller

Hur blir vi bättre på att bedöma studenternas texter?

Våra studenter förväntas när de är klara på KTH att kunna falla in i ett professionellt skrivande. Förbereder vi dem på bästa sätt?

För att man ska utvecklas som skribent krävs träning både i att läsa och skriva texter. Man behöver också handledning i form av t ex en lärare som ger relevant och utvecklande kritik på det man presterar. Det kan gå till på flera sätt.

Ett sätt är att ha en kurs i skriftlig presentation, där studenterna får öva sig att skriva i olika genrer och situationer som är relevanta för dem i deras kommande yrkesliv. Ett annat sätt är att förbättra samtliga lärares kunskaper i textbedömning och textdiskussioner, så att en kontinuerlig utveckling kan ske, inte bara under en isolerad kommunikationskurs.

En kurs för lärare kan förhoppningsvis, förutom att höja varje lärares kompetens, öppna för nya arbetsformer, där tid för textdiskussion och mer aktivt skrivande finns med som ett naturligt inslag. Den kan också inbjuda till en diskussion kring vilken slags kommunikatör en ingenjör är. Vad skrivs och för vem? Hur går det till?

Syftet med denna kurs är att varje deltagare, efter kursen, mer aktivt ska kunna presentera krav och förväntningar på skriftliga redovisningar, kunna bedöma texterna utifrån genre, syfte och mottagaranpassning och kunna leverera synpunkterna (muntligt eller skriftligt) till studenterna, dels i form av en helhetsbedömning av texten, dels med löpande kommentarer på textens olika delar.

Kursen tar tre tretimmarspass i anspråk. Varje tillfälle består av föreläsning, diskussion och kortare övningar i att bedöma texter och att formulera sig muntligt och skriftligt kring texterna. Vi kommer också att ha tid för normdiskussioner och prat kring konkreta språkfrågor.

Kursen hålls av Stina Hållsten som är examinerad språkkonsult i svenska med erfarenhet av att utbilda såväl studenter som yrkesverksamma vuxna i skrivande och muntlig presentation. Hon har varit på Nada i ett år, och före det på Avdelningen för teknikinformation på Mälardalens högskola i cirka fem år.

Tid: eftermiddagarna 18, 19 och 21 oktober klockan 13.15-16.00, totalt 9 timmar. Anmäl dig till Stina (stina@nada.kth.se) om du är intresserad, även om du inte kan komma just ovanstående tider. Om intresset är stort men tiderna dåliga kan kursen komma att flyttas till senare under läsåret.

Studierektorerna och Stina


Lena Svensson flyttar

Den 1 oktober lämnar jag Kansli EIT för att börja på Rekryteringskansliet där jag skall handlägga lärartillsättningar, docenterärenden, adjungerade professor m m. Jag finns i administrationsbyggnaden och mitt nya telefonnummer är 790 7018. Alla oavslutade tillsättningsärenden kommer jag att ta med mig och fortsätta handläggningen i den nya organisationen. Tills vidare går det bra att använda min gamla e-postadresss.

Barbro Graner från TFY kommer att ta hand om forskarutbildningsfrågor (examina, anmälningsblanketter, behörighetsprövning, studieplaner m m). Hon kommer att finnas på tel 790 8494 tre dagar i veckan (må, ons, fre).

Lena Svensson

Minnesanteckningar från Institutionskollegiet den 30/8 1999

Ingrid Melinder hälsade alla välkomna till höstens institutionskollegium.

  • Därefter skedde en presentation av nyanställda på institutionen, nämligen:
  • Gunilla Appelquist, sekreterare för NA-gruppen, Sans och PSCI
  • Anders Green, HMI doktorand på IPLab
  • Anders Ambrén administrativt ansvarig på CITU.

Utvecklingsplan

Nada håller på att ta fram sin femåriga utvecklingsplan. Ett utkast beräknas bli klart under hösten. Utvecklingsplanen har stor betydelse då den kommer att ligga till grund för tilldelningen av fakultetsmedel.

För att kunna göra en så heltäckande utvecklingsplan som möjligt har det startats flera arbetsgrupper.

En grupp för grundutbildningen där Bengt Lindberg ordf., Ingrid Melinder, Stefan Nilsson, och Yngve Sundblad ingår.

Utvecklingen av forskning och centra formuleras av föreståndare och professorer. Professorerna träffas regelbundet under året.

Studierektor informerar

Studierektor Bengt Lindberg informerade lärarna om Nadas kursledarpärm som nås via Nadas interna hemsidor.

Aktuella frågor är bl a:

Arkivering av tentor. Ett original av tentan skall alltid ges till institutionssekreteraren som sedan arkiverar tentan

Datalagen. Man får inte lägga upp resultat på webben som innehåller namn utan att alla skriftligt har godkänt detta.

Examination/fusk. Formulering i kurs- och laborations information av vad som är tillåtet respektive otillåtet (fusk) vid alternativ examination t ex obligatoriska laborationer. Flera fall av grov kopiering av programkod har skett i år. För att förebygga och lättare bevisa fusk skall en tydlig information finnas i kursöversikten till alla kurser som har alternativ examination.

Våningsvakter. Här beskrivs vilket ansvar som våningsvakten har.

Det har bildats en grupp – BLAD - vars uppgift är att ta fram förslag om förändring av lärarbemanningssystemet för forskning och utbildning. I denna ingår: Örjan Ekeberg, Linda Kann, Viggo Kann ordf., Gunilla Kreiss, Bengt Lindberg och Ingrid Melinder.

Lärartjänster

Nada avser att utlysa två professurer. En i Tillämpad Datalogi och en i Tillämpad Numerisk Analys och upp till sex lektorat. Ett lektorat i Människa-datorinteraktion, MDI, ett lektorat i Datalogi med inriktning mot Internetteknik och minst två lektorat i Datalogi.

Datorer

Datorsalar i framtiden. En grupp har bildats för att titta på den framtida datormiljön. I den ingår: Ragnar Andersson, Stefan Arnborg, Anders Hillbo ordf., Viggo Kann och Ingrid Melinder.

Ragnar Andersson informerade att inför år 2000 finns bl.a en överbelastningsrisk (datorpost m.m.) så datorerna kommer att stängas av vid nyår enligt Rektors beslut. Närmare information kommer längre fram.

Ragnar berättade också om uppgraderingen av terminalsalarna och en stor server och att systemgruppen arbetar intensivt med att få AFS att fungera bättre.

IM berättade att SUN har donerat 20 st Sun Ultra arbetsstationer till Nada. Under hösten kommer en invigning av en SUN terminalsal ske.

Vaktis

Nada har köpt in 2 st Canon kopiatorer som har placerats på plan 2. Den ena kopiatorn är en fåmanskopiator som främst kommer att skötas av Christer Westerholm.

Den andra kopiatorn är en digital kopiator som bl a kommer att kunna styras från en dator stationerad brevid kopiatorn.

Ombyggnaden av lokalerna på plan 2 dit studerandeexpeditionen skall flytta har blivit fördröjd och sista leverans av material kommer att ske under oktober månad.

KTHs nya organisation

Viktiga förändringar i KTHs organisation är att delfakulteterna kommer att avskaffas fr o m den 1 oktober 1999.

Verksamheten skall organiseras efter grundutbildningsprogram och forskarutbildningsämnen som grupperas i utbildningsområden. Det kommer att inrättas utbildningsnämnder fr o m den 1 oktober 1999.

Nada kommer att tillhöra DEF- datateknik, elektronik och teknisk fysik med ansvar för programmen D, E och F samt närliggande forskarutbildningsämnen.

Programansvarig för D-programmet blir Stefan Arnborg och för E-programmet Stefan Östlund. Det bildas en särskild nämnd för IT-utbildningen i Kista.

Institutionskollegiet avslutades med förfriskningar samt invigning av en permanent fotoutställning över datorernas utveckling i Nadas lokaler. Utställningen har arrangerats av Hans Riesel.

Vid pennan
Birgit Ekberg-Eriksson