Numero 25
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

6 sept. 1999
Årgång 29

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Stipendier

Kungl. Vetenskapsakademien har förändrat ansökningsförfarandet. för stipendier och anslag: Söks på ämnesområde två ggr per år - höst och vår - med sista ansökningsdatum 30 sept. 1999 och 31 mars 2000. Se vidare <http:www.kva.se>.

Forskarutbyten, post doc-stipendier och anslag för projektsamarbeten berörs inte av förändringen - ansökningsperioderna är som tidigare.   

Kalendarium

ti-on.
7-8 sept.
  Introduktionskurs i D-salsanvändning (se notis).
fr.
10 sept.
9.15 IPLab-seminarium: Multimodality and Language - Scenes from a Summer School, Helge Hüttenrauch och Anders Green; rum 4523.
må.
4 okt.
15.15-16.00

Docentföreläsning i numerisk analys, Johan Helsing; sal E3.


IPLab-seminarium

På fredag (10 sept.) rum 4523.

Multimodality and Language - Scenes from a Summer School

Helge Hüttenrauch och Anders Green

We will report from the 7th European Summer School on Multimodality in Languages and Speech Systems (MiLaSS'99) which was held in Stockholm July 12-23rd, students and researchers met for two intensive weeks to learn more about and to discuss recent research efforts.

We will give a brief overview of the lectures on some selected topics (e.g 'audiovisual speech perception', 'talking heads', 'speech and gesture', 'taxonomy of multimodal communication', 'multimodal humanoid systems').

Invited Speakers included Dominic W. Massaro, David McNeill, Elisabeth Andre, Kristinn Thorisson, Jens Allwood, Alistair Edwards, Paul Mc Kevitt, and Niels Ole Bernsen.


Fulbright-stipendier

Den 15 september är sista ansökningsdag för Fulbrightkommissionens stipendier för studier och forskning i USA efter en svensk högskoleexamen. Stipendierna gäller läsåret 2000/01 och de sökande måste vara svenska medborgare och vara färdiga med sin examen senast vårterminen 2000. Information och ansökningshandlingar kan fås på tel 08-24 85 81 eller via internet: <http://www.usis.usemb.se/Fulbright>.

Ur KTH-ekot


PDC annual conference

15-17 december, PDC, KTH

Simulation and Visualization on the Grid

Call for papers (extended deadline)

The Center for Parallel Computers (PDC) invites you to the annual December conference on parallel and high-performance computing. This year's theme, "Simulation and Visualization on the Grid," marks the importance of simulation, visualization, and the broad array of networked resources available today in high-performance computing.

Extended abstracts due: October 1, 1999.

More information: <http://www.pdc.kth.se/conference/1999/>


Ny upplaga av
Pohl: Grunderna i NUMERISKA METODER

Läroboken säljs inte längre i bokhandeln. Den nya upplagan säljs från NADAs expedition och kostar 100 kr. Vissa textändringar finns. Främst kan nämnas att begreppet regelbundenhet har fått större uppmärksamhet och att richardsonextrapolation har dragit sig tillbaka ytterligare.

Peter Pohl


Jobbtips: Standard Chartered bank IT employment opportunities

Standard Chartered bank are interested in recruiting recent graduates with an IT or Maths related degree to join their graduate training programme. Applicants should have work authorisation for Europe or Eastern Europe and be keen on pursuing a rewarding career in IT with one of the world's leading international banks.

Interested candidates should send their CV (including A Level and GSCE grades) and a cover letter quoting reference 093099EK to Elle Knightley at EMDS Consulting Limited, Caroline House, 55-57 High Holborn, London WC1V 6DX Telephone:+44(0)207 421 2405 or email: elle@emds.co.uk

The deadline for applications is Friday 17 September.

Moira Anderson
University Liaison Manager

       

Introduktionskurs i D-salsanvändning

Vi kommer nu att börja genomföra en gammal plan - att berätta hur man använder de föreläsningssalar som vi på CITU har utrustat med eller i vissa fall organiserat utrustningen av.

Vi börjar med föreläsningssalarna D1, D2 & D3. Om tid och teknik medger så visar vi också D41.

När det gäller sal E1 så kommer den att byggas om så att styrningen blir mer lättförståelig och projektionen fungerande. Vi återkommer angående E1 när den är klar.

Vi kommer i denna första omgång att samla 5 grupper om 5-6 personer (små grupper så alla hinner prova). I fortsättningen kommer vi att ordna introduktioner efter behov - förmodligen minst en gång i månaden.

Första 5 tillfällena är:

Fredag 3/9 13.15-15.00 med start i D3
Tisdag 7/9 11.15-13.00 med start i D1
Tisdag 7/9 16.15-18.00 med start i D1
Onsdag 8/9 13.15-15.00 med start i D1
Onsdag 8/9 15.15-17.00 med start i D2

Det vi tar upp om inte annat önskas är

 • Styrning av funktionerna i salen
 • Användning av de lokala datorerna
 • Mikrofoner, vad finns och hur gör man
 • Belysningen
 • Att koppla in egen dator
 • Hur kontona fungerar
 • Felanmälan
 • Hur får man hjälp

Därefter reaktioner och tidigare erfarenheter: Deltagarna berättar.

Fortsättningskurser för den mer avancerad användaren kommer, vid ett senare tillfälle, bland annat att handla om:

 • Serverbaserad undervisning
 • Videokonferens
 • Att spela in en lektion
 • Datorkonferens
 • Elever på avstånd
 • Att köra en föreställning

Anmälan ska ske till <boka@citu.kth.se> eller telefon 790 9696. Vi kommer att begränsa antalet personer vid varje träff så ange gärna alternativ.

Mats Erixon
Patrik Rydberg


sid 3 spalt 1

a

a

a

a

a

sid 3 spalt 2