Numero 24
Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

27 augusti 1999
Årgång 29

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredags­förmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Institutionskollegium

Måndag den 30/8 kl. 14.15 precis, sal E3.


DN-artikel om Yngves forskning

"Det var en gång en igelkott . . ." är titeln på en artikeln i DN:s IT-bilaga om EU-projektet Kidstory. Se <http://www.dn.se/DNet/articles/
87500-87599/87517/kidstory2.html
>.


Kalendarium

fr.
27 aug.
8.15-10.00 Synundersökning (se artikel)
må.
30 aug.
14.15-16 Institutionskollegium, sal E3 med efterföljande invigning av en permanent fotoutställning.
ti.
31 aug.
8.15-16.00 Synundersökning och arbetsplatsbesök (se artikel)

Ann är åter studievägledare för doktorander

Doktorander och handledare ska nu vända sig till mig och inte till Caroline Nordquist eller till Fredrik Bergholm!

Under drygt 1,5 år har Caroline och Fredrik tillsammans haft hand om studievägledning för doktorander på Nada.

Fredrik har skött rådgivning till blivande och aktiva doktorander samt viss administration av doktorandkurser. Caroline har ansvarat för Ladok för Nadas forskarstuderande, både vid SU och KTH.

Jag har nu återfått alla dessa uppgifter.

Ann Bengtson


Har du tv-inslagsidéer?

Vetenskapsprogrammet Nova i Sveriges television, TV2, som sänds varannan måndag kl 20.00 söker intressanta och bildmässiga uppslag för ev. produktion. Kontakta mig för ytterligare upplysningar

Olle Blomqvist <olleb@admin.kth.se>


Avtalspensionen

Statligt anställda har förutom den nya allmänna pensionen rätt till avtals/tjänstepension enligt PA-91. På <www.spv.se> kan man läsa mer om den senare, och beräkna den egna pensionen.

Ur PA-nytt


EWOMP'99 – First European
Workshop on OpenMP

September 30-October 1, 1999, Lund University

OpenMP has recently emerged as an industry standard interface for shared memory programming of parallel computer applications. With OpenMP, it is now possible to write applications with a shared memory programming model, portable to a wide range of parallel computers.

More information: <http://www.it.lth.se/ewomp99>

(Förmedlat av
Mats Brorsson
<Matsbror@it.lth.se>.)


Arbetsgrupp utreder
humanistiskt KTH-institution

Rektor har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att skapa en institution med tyngdpunk i humanistiska ämnen vid KTH. Vad som bl.a. diskuterats är att samla ämnesområdena språk, didaktik samt teknik- och vetenskapshistoria i en gemensam institution.

Ur rektorsbeslut


Stipendier: Sverige-Amerikastiftelsen

Sverige-Amerikastiftelsen utlyser 2000/01 års stipendier för forskarstudier och mastersstudier i USA och Kanada. Ämnesvalet är fritt och sista ansökningsdag är 15 september. Mer information om villkor och ansökningsförfarande får man per tel 08-611 46 11 eller 611 46 44. Man kan också gå in på stiftelsens hemsida: <http://www.sweamfo.se>.

Olle Blomqvist


Kursstart: IT och etik, 5 poäng (HMI754)

Kursledare: Iordanis Kavathatzopoulos, <iordanis@hci.uu.se>. Första mötet blir den 20 september kl. 10.15 in rum 1635, plan 6, Lindstedsv 3, KTH.

Kursen kommer att gå på måndagar. Kursen har två mål:

  • Att öka den etiska uppmärksamheten
  • Att utveckla förmågan att hantera etiska problem.