Numero
23

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

23 augusti 1999
Årgång
29

Terminsstart

God ny termin!

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

E-post till studentexpeditionen

Nu har vi en ny adress till expeditionen som går direkt till oss båda. Dit kan alla e-brev angående studenter, kurser och studieresultat skickas. Adressen lyder:<exp@nada.kth.se>

Berit och Jenny


Kalendarium

fr.
27 aug.
8.15-10.00 Synundersökning (se artikel)
må.
30 aug.
14.15-16 Institutionskollegium, sal E3 med efterföljande invigning av en permanent fotoutställning.
ti.
31 aug.
8.15-16.00 Synundersökning och arbetsplatsbesök (se artikel)

Välkommen tillbaka

Jag hoppas att alla har haft en härlig och avkopplande ledighet. För de flesta har vädrets makter stått oss bi. Ledigheten med sol och värme har förhoppningsvis gett oss kraft och energi att ta itu med höstens aktiviteter.

Min höst kommer att fyllas med att bl a fortsätta att se över olika administrativa rutiner. De som känns mest aktuellt är att se över rutinen när brandlarmet går. Onsdagens händelse att larmet gick och det visade sig att det var på Mekanik som något hade hänt. Idag vet jag inte orsaken men kommer att undersöka detta. Det som var mest oroväckande är att flera personer inte tar larmet på allvar och sitter kvar och arbetar. Det är i och för sig hedersvärt men ett brandlarm ska alltid tas på allvar.

Under våren har vi tagit fram en ny introduktionsmapp för institutionen. Vi har även under juni haft den första introduktionsträffen för 18 nyanställda. Vi kommer att erbjuda doktorander en liknande träff under hösten. Det känns mycket härligt att detta arbete har kommit så här lång. Det är viktigt att vi tar hand om våra nyanställda på ett bra sätt. Introduktionen kan vara avgörande för hur den fortsatta anställningen blir.

Institutionen kommer att utarbeta en ny arbetsmiljöplan under hösten vilket jag återkommer om vid senare tillfälle.

Detta var några exempel på höstens aktiviteter.

Eva-Lena


Institutionskollegium

Måndag den 30/8 kl. 14.15 precis, sal E3.

På programmet står

 • presentation av nyanställda
 • Nadas framtida utvecklin
 • studierektor informerar
 • översyn av resurser och lärarbemanning
 • nytt på datorsidan
 • nya kopiatorer
 • nytt om lokaler
 • annat som händer på Nada och KTH

Efter kollegiet inbjuds vi till invigning av en permanent fotoutställning över datorernas utveckling i Nadas lokaler med förfriskningar. Utställningen har arrangerats av docent Hans Riesel, lektor em.

Ingrid

Synundersökning och översyn av datatarbetsplatser

En ny föreskrift från arbetarskyddsstyrelsen gäller från den 1 april om bildskärms-arbete. De nya reglerna innebär större ansvar för arbetsgivaren. Bl a ska anställda som normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm erbjudas synundersökning. Dessutom ställer föreskriften större krav på arbetsplatsens utformning.

Previa har därför fått KTHs uppdrag att erbjuda institutionerna resurser för att se över dataarbetsplatser och undersöka synen hos personalen.

Nada har förmånen att vara den första institutionen för att få besök av Previa för att göra synundersökning samt bedöma din arbetsplats ergonomiskt. Synundersökningen kommer att genomföras som en screening för att avgöra eventuella behov av synkorrektion med remiss till optiker.

Synbesvär vid bildskärmsarbete kan vara orsakade av brytningsfel eller ålderdomsseende, men även belysningsförhållanden som reflexer, otillräcklig belysning och bländning kan bidra till besvären. Synbesvär kan även genom dåliga arbetsställningar orsaka belastningsbesvär och vice versa.

Om du är osäker på om detta omfattar dig kan du fundera på följande frågor:

 • Har du ögonbesvär vid eller efter arbete vid bildskärm?
 • Besväras du av huvudvärk eller trötthetskänsla i samband med bildskärmsarbete?
 • Har du besvär från nacke eller axlar vid bildskärmsarbete?
 • Har du passerat 40 år?

Om du är intresserad av synundersökning och/eller arbetsplatsbesök anmäl detta till mig. Tidsåtgången för synundersökning tar ca 10-15 min och genomförs av sköterska. Skyddsingenjören och sjukgymnast tittar på arbetplatsens utformning, reflexer och ljusförhållanden i ditt arbetsrum m m.

Synundersökningen kommer att ske nu på fredag den 27 aug. mellan kl 08.15-10.00. samt den 31/8 mellan kl 8.15-16.00. Arbetsplatsbesök kommer att ske den 31/8 mellan kl 8.15-16.00.

Anmäl dig via e-post till <ela@nada.kth.se>. Ange önskemål om dag och tidpunkt samt om du önskar både arbetsplatsbesök och synundersökning.

Jag ger en bekräftelse om dag, tidpunkt och plats efter din anmälan.

Eva-Lena


Pedagogisk kurs

Didaktikenheten kör som vanligt pedagogiska kurser för nya och gamla lärare i höst - en omgång i period 1 och en i period 2. Kursen går tisdagar 16-19 samt måndag 18 oktober hela dagen. Är du intresserad av att delta eller har någon assistent som är det så hör av dig till mig.

Kerstin


Minimässa på KTH om IT för äldre

Socialdepartementet anordnar en mässa (fritt inträde) på KTH på fredag (27 aug.) om projekt och teknik som kan förbättra de äldres livskvalitet. (Vidare uppgifter saknas - kontakta informationsavdelningen.)


xxx

 

*

*

*

*

*

*