Numero
21 b

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

14 juni 1999
Årgång
29

Slut!

Numero återkommer preliminärt fredagen den 20 augusti.

Red. tillönskar alla läsare en varm sommar!

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Tillägg om Delfi

Förutom vad som skrevs om Delfis sommaröppettider i förra Numero (10-12 mellan 14 juni-13 augusti) kan tilläggas att lokalerna på bottenplanet byggs om under sommaren, vilket kan påverka bl.a. tillgången till resursrummet.


Kalendarium

må.
21 juni

13-15

Javakurs för lärare, Stefan Nilsson, lektion 1, seminarierum 1537.

on.
23 juni

13-15

Javakurs för lärare, Stefan Nilsson, lektion 2, seminarierum 1537.

Nadas studierektorer

På Nada är studierektorsfunktionen uppdelad på många personer. På sidan <http://www.nada.kth.se/externt/studierektor/> (finns länk vid "Undervisning:" i verksamhetstabellen på ingångssidan) kan du se vem du ska kontakta beroende på vilket ditt ärende är. Om du ändå är osäker på vem du ska kontakta kan du skriva brev till <studierektor@nada.kth.se>.

Bengt Lindberg


Dags att lämna in
tidsredovisning till studierektorn!

Vi har tagit över den del av Kalles arbete som avser bokföring av lärares arbetstid.

Visst arbete bokför vi med schabloner (till exempel undervisning inklusive förberedelsetid, kursadministration och tillverkning av tentor); visst arbete ska kursledarna ha rapporterat löpande under året (till exempel rättning av tentor och datorhandledning).

Övrigt arbete inom grundutbildningen måste varje lärare rapportera tid för själv (till exempel kursutveckling, rättning av hemtal, administration av redovisningar efter kursens slut och handledning av exjobb; se detaljerade regler i kursledarpärmen). Det är dessa tidrapporter för läsåret 1998/1999 som vi nu vill ha in.

Lärare som redan har rapporterat något till Kalle eller oss behöver förstås inte rapportera samma sak igen. När vi efter läsårets slut har sammanställt arbetstiden får varje lärare en kopia på hans eller hennes bokföring.

Viggo och Linda Kann


Fönsterputs under sommaren!

Någon gång under sommaren blir det fönsterputs, så vi hoppas att ni plockar undan på era fönsterbänkar och framför, så att fönsterna är tillgängliga, innan ni går på semester. Där det inte är undanplockat blir det ingen putsning. Lappar kommer att sättas upp om när det blir.

Bibbi


Kortkurs i Java för lärare och handledare som inte kan Java

Missade du Stefan Nilssons kortkurs i Java förra månaden? Veckan före midsommar ger han den igen. Första lektionen är måndag den 21 juni 13-15 och andra och sista lektionen är onsdag den 23 juni 13-15. Platsen är seminarierum 1537. Kursen är avsedd för den som inte kan Java alls.

Viggo och Linda Kann


Kunskap från högskolan - Motor för tillväxten

Teknikbrostiftelsen i Stockholm inbjuder till en konferens om betydelsen av högskolans kunskap och kompetens i tillväxtprocessen.

Tid: Torsdagen den 17 juni 1999, kl 08.30 - 17.30
Plats: Konsertsalen, Nybrokajen 11, Stockholm

Medverkar gör bl a Mona Sahlin, Per-Ola Eriksson och Anders Flodström. Moderator är Maria Borelius.

Syftet med konferensen är att inspirera till insatser för ökat utnyttjande av högskoleresurser i samarbete med företagen. Konferensen avslutas med skärgårdskryssning, mat och dryck ombord på Dixie Queen.

Anmälan görs till Stockholm Convention Bureau med referens "TBSS konferens" tel 08-736 15 00, fax 08-34 84 41, e-post: stocon@stocon.se.

Konferens och middag under skärgårdskryssning, kostnad: 800 kr exkl moms. Endast konferensen, kostnad 500 exkl moms.

Ur KTH-ekot


Ny sekreterare på PSCI/NA

Hej,
jag heter Gunilla Appelquist och är ny sekreterare på PSCI. Jag kommer att arbeta deltid och sitter i rum 1531.

Närmast kommer jag från Sveriges Television, där jag har arbetat som sekreterare sedan 1990. Här på NADA kommer jag att arbeta med projekten inom PSCI och NA-gruppen. Kom gärna förbit och säg hej.

Gunilla Appelquist,
tel 7899,
e-post <gunilla@nada.kth.se>