Numero
20

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

8 juni 1999
Årgång
29

Näst sista

Detta är näst sista Numeronumret för vårterminen.

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Delfi sommaröppet

Delfi har i år öppet två timmar per dag under sommaren: 14 juni-13 augusti är det öppet kl. 10-12.

Övrig tid kan lärare och studenter som behöver hjälp skicka e-post till <system@nada.kth.se>.

För riktigt akuta ärenden finns även systemgruppens journummer (se Nadas telefonlista).

Systemgruppen


Kalendarium

on.
9 juni

10.15-11.45

SANS-seminarium: VLSI for Intelligent Signal Processing, Dan Hammerstrom; sal 4523.

to.
10 juni

10.00

Licentiatseminarium: Simulation of Consolidation Processes by Eulerian Two-Fluid Models, Katarina Gustavsson, C2M2, Nada; sal D31.

13.30

CID-öppet hus

14.00-15

Numerikseminarium: High-Resolution Schemes for Computational Electromagnetics, prof. Joseph J. S. Shang; seminarierum 1537.

CID-öppet-hus på torsdag
(10 juni) från 13.30

Sal D1, Lindstedtsvägen 17, 3 tr, ingång från stora gården.

Program

13.30 Irene McWilliam, Philips Corporate Design, Eindhoven, och CIDs vetenskapliga råd: The Evolution of the Interface: 2D - 6D

This presentation describes the evolution of the interface from a design point- of-view, starting with man-machine interaction and then focussing on the new emergent paradigm of "ambient intelligence": the ubiquitous presence of responsive, sensory, distributed networks, which can be used to support people, their social contacts, and their activities in context.

14.15 Tom Rodden, Dept. Computing, Lancaster University och SICS: The end of the Interface

This presentation will consider what the existing trends in computing and their implication for human computer interaction with a focus on where we may see future research on interaction take us. The talk will consideron the emergence of a distributive interactive infrastructure and the ways in which that infrastructure can be considered as requiring us to leave the exiting notion of the Human Computer Interface behind to allow us to focus a richer view of interaction.

Från 15: Öppet hus med demonstrationer på ett tiotal "stationer" och förfriskningar på CID, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Från 17: Buffé

Yngve Sundblad, föreståndare för CID,
Centrum för användarorienterad IT, KTH


Flyttat

Det pedagogiska seminariet den 7 juni flyttas till i höst.

Kerstin F.

IEEE- och IEE-publikationer
i fulltext via nätet

Genom ett avtal som KTHB tillsammans med ett tiotal andra nordiska bibliotek ingått med informationsförmedlingsföretaget IHS Nordic har anställda och studerande på KTH via nätet tillgång till IEL, the IEEE/IEE Electronic Library.

IEL innehåller över 500 000 tidskriftsartiklar, konferensföredrag och standarder i fulltext (inkl bilder), publicerade av The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och The Institution of Electrical Engineers (IEE) sedan 1988. Databasen växer med ca 25 000 sidor per månad. Innehållet i IEL är av hög kvalitet och centralt för forskare och studerande inom bl a fysik, elektroteknik, elektronik och datateknik.

Du hittar IEL på adressen <http://iel.ihs.com/>. Ta gärna också en titt på KTHBs hemsida, <http://www.lib.kth.se/> Där finns bl a många intressanta referatdatabaser (du känner väl redan till INSPEC?) och tidskrifter i fulltext vid sidan av IEL.

För vidare information, kontakta Åke Nord, Ämnessökning IDC, KTHB. Tel: 08-790 8970, e-post: <ake@lib.kth.se>.


Numerikseminarium

På torsdag (10 juni) kl. 14.00-15, seminarierum 1537, Nada. Obs: Ingen akademisk kvart/no academic 15 min.

High-Resolution Schemes for Computational Electromagnetics

Joseph J. S. Shang Professor of Aerospace Engineering Wright-Patterson AirForce Base, Ohio, USA.


Stöd till miljöforskning

Naturvårdsverket inbjuder till ansökan om projektmedel för miljöforskning fr.o.m. år 2000. Se <http://www.environ.se/forskning/>.


Förslag till KTHs
utvecklingsplan 1999

(dnr 930-589-99, doss 13)

Ett förslag till utvecklingsplan för KTH har nu utarbetats och kommer att diskuteras vid ett seminarium med universitetsstyrelsen den 16 juni. Planeringsförutsättningarna är att utvecklingsplanen skall fastställas av styrelsen under hösten 1999.

Sedan jag tillträdde som rektor i november 1998 har jag i skilda sammanhang inom KTH försökt ge min syn på KTHs framtida verksamhet. Utvecklingsplanen är ett dokument som berör samtliga KTH-anställda och studenter och det är viktigt att alla ges möjlighet att lämna synpunkter - på helheten, på delarna och på vad som saknas. Förslaget till ny utvecklingsplan finns därför tillgängligt för samtliga inom KTH och kan hämtas under adress <http://www.admin.kth.se/info/utvecklingsplan/ 1999/prel_utvplan.pdf>.

Länk finns också från Administration & service samt Aktuell på KTHs hemsida.

Eventuella synpunkter på utvecklingsplanen önskar jag så snart som möjligt, lämpligen via e-post, ställd till Rektor, under e-postadress: <rektor@kth.se>.

Med vänliga hälsningar
Anders Flodström

Tillägg: Har du synpunkter kan du ge dessa till Ingrid som kan sammanställa något från Nada, eller skicka synpunkterna direkt.

Utvecklingsplanen är på 23 sidor och där står bl.a. att KTH ska attrahera de bästa studenterna, lärarna och forskarna inom verksamhetsområdet, där talas om KTH som elituniversitet och om att informationsteknik och KTH Kista är en av fyra särskilt prioriterade satsningar. Där finns också etappmål om andel kvinnor, antal utexaminerade, andel studenter med utlandsstudier etc.

Kerstin F.


*

*

*

*

*

*

*

*