Numero
18

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

25 maj 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Anslagsutbetalningar

Energimyndgiheten har inkommit med skrivelse om anslagsutbetalningar för 1999. Se <http://www.admin.kth.se/UF/uve/utskick/>.


IVF-fond, teknik och etik

IVF ger anslag eller stipendier för att främja frågeställningar som berör teknik och etik. Ansökan senast 4 juni.


Kalendarium

to.
27 maj

15.00

Licentiatseminarium: An Adaptive Finite Difference Method for the Simulation of Combustible Flows, Patrik Skogqvist, C2M2, Nada; sal E32.

fr.
28 maj

10.15

CVAP-seminarium: View based visual servoing using epipolar geometr, Dennis Tell; sal BB2, Fiskartorpsvägen 15A.

fr.
4 juni

10.00

Licentiatseminarium: Long-Time Behavior of Solutions to the Burgers Equation with Random Initial Conditions, Sergei Simdyankin, PDC, Nada; sal E3.

15.15-16.15

TCS-seminarium: Nisan-Wigderson Generators and Trevisan Extractors, Johan Håstad, Nada; rum 1537.

ti.
8 juni

10.00

Licentiatseminarium: A Visual Programming Language for the Analysis of Uncertain Spatial Data, Johannes Keukelaar; sal E2.

to.
10 juni

10.00

Licentiatseminarium: Simulation of Consolidation Processes by Eulerian Two-Fluid Models, Katarina Gustavsson, C2M2, Nada; sal D31.

Till minne av Roswitha Graham

Roswitha Graham somnade stilla in den 14 april efter en tids sjukdom. En mycket ljus och finstämd begravning ägde rum den 6 maj.

Vi minns med stor uppskattning Roswithas livskraft och saknar henne som en naturlig samtalspartner. Vi fick ta del av hennes kompetens inom god typografi och trycksaksproduktion på hela KTH men framförallt på Nada.

Det var Roswitha som bistod oss när vi gjorde vår jubileumsskrift och senare våra årsrapporter. Vi minns med den glädje och glöd hon ansvarade för att vår skrift "Datorer i fokus - Informationsteknologi i människans tjänst" blev till. I det arbetet fick vi lära oss många viktiga aspekter som är av betydelse för att ett material ska bli bra. Det är med glädje och viss stolthet som vi fortfarande sprider denna skrift.

Vi kommer att sakna Roswithas hängivna engagemang. Tillsammans med många andra vänner på Nada, framför vi vårt varma deltagande till Peter, Patrik och Andreas.

Yngve Sundblad, Ingrid Melinder


Licentiatseminarium

På torsdag (27 maj) kl 15.00 i sal E32.

An Adaptive Finite Difference Method for the Simulation of Combustible Flows

Patrik Skogqvist, C2M2, Nada

In this work a numerical method based on an adaptive mesh refinement method is developed and studied for the computation of detonation and deflagration waves. The dynamic of these waves is modelled by the reactive Naiver-Stokes or the inviscid reactive Euler equations. The spatial discretisation of the convective term is done by a second order upwind scheme and the discretisation of the viscous te rm is done by centred finite difference approximations of second order, the integration in tim e is done by a second order Runge-Kutta scheme.

The adaptation is done by overlaping Cartesian grid patches with different resol utions and is based on an estimation of the local error. The local error is estimated by a Richardson type of estimator or by a local residual.

We first study the error for a scalar model problem and give some bounds of the global error in terms of the local residual. For smooth solution a rigorous analysis is done to verify these bounds, and the extension to systems a nd shock calculations is disused.

Numerical experiment with the method is done for both detonation and deflagratio n waves. For detonation waves we first study the grid convergence of the inviscid reactiv e Euler equations. We also study the dependencies of different combination of parameters and the performance of the adaptive method.

For deflagration waves we study the time evolution for the reactive Navier-Stoke s equation, describing a deflagration wave which undergoes a transition to a detonation wave . We also study the dependencies of different resolutions for such computations. Some numerical experiments indicates that these waves are unstable in a sense re garding the location of the front.


Licentiatseminarium

Nästa fredag (4 juni) kl 10.00 i sal E3.

Long-Time Behavior of Solutions to the Burgers Equation with Random Initial Conditions

Sergei Simdyankin, PDC, Nada

In this work numerical experiments were performed in order to test an asymptotic analytical theory of solution of the one-dimensional Burgers equation with random initial conditions in te limit of vanishing viscosity. To test the theoretical predictions, a hig resolution numerical procedure was developed and implemented on a massively parallel supercomputer with distributed memory, IBM SP-2. Different methods for computing numerical solutions and effects of discretization on the solution were discussed.


CVAP-seminarier

På fredag (28 maj) kl. 10.15, sal BB2, Fiskartorpsvägen 15A.

View based visual servoing using epipolar geometry

Dennis Tell

Visual servoing can be used for navigating a robot to a desired position. By establishing point correspondences between an image taken from the desired position and an image taken from the current position, the epipolar geometry relating the two views can be recovered and the direction of translation for the robot can be computed.

We present a potentially robust method for visual servoing based on automatic extraction of point correspondences and a voting scheme. Using partially view invariant relations computed from line segment pairs, a large set of point correspondences are established. Every point correspondence is used to vote on the location of the epipolar point in the current view of the robot. By selecting the epipolar point with the highest number of votes, the direction of translation for the robot can be computed provided that some camera parameters are known.

The algorithm has been implemented on a Nomad200 robot for the case of pure translation between views.


TCS-seminarier

Del 2: nästa fredag (4 juni) kl 15.15-16.15, rum 1537. (Del 1 ägde rum i fredags, 21 maj.)

Nisan-Wigderson Generators and Trevisan Extractors

Johan Håstad, Nada

Almost 10 years ago Nisan and Wigderson created a pseudorandom generator by a completely new construction. While previous generators were based on assumptions implying the existence of various one-way functions (i.e., functions that were easy to compute but hard to invert) the NW-generator only relied on the existence of a function that could not be computed approximately much faster than it be computed exactly. This generator has since been a key tool in the research program to lessen the assumptions needed to prove that BPP has nontrivial simulations.

When trying to create a random string in practice one usually fails slightly in that the resulting string is somewhat random but is picked from a distribution far from the uniform. To remedy this situation one can use an algorithm called an extractor which, with the help of a few extra truly random bits, transforms a long somewhat random string to a shorter string with the uniform distribution. During 1998, Trevisan showed how to use the NW-generator in an information setting to construct very efficient extractors. The construction has later been refined along the same lines by Vadhan but we will present Trevisan's original construction.

Part 1 of this talk presents the NW-generator and part 2 the Trevisan extractor. We will define all basic concepts needed.


Informatören informerar!

Jag har presenterat mig vid ett par tidigare tillfällen, bl a på institutionskollegiet i januari, men inte i egenskap av den nya rollen jag successivt arbetar mig in i.

Inom ett par månader kommer jag att på heltid att arbeta som informatör här på Nada. Denna befattning kan för många låta lika obekant som begreppet numerisk analys låter för mig. Jag har således ingen teknisk bakgrund, utan journalistisk. En informatör arbetar dock, inte helt oväntat, med information av olika slag. Allt ifrån hantering av webbsidor till "progress reports" och "newsletters" kan hamna under mitt område. Jag utexaminerades från California State University, Fresno i augusti 1998, med en "Bachelor's degree" i Mass Communication and Journalism. Hör gärna av Er vid eventuella funderingar.

Rickard Buch
tel 8662, e-post <buch@nada.kth.se>


Kyoung-Sook Moon presenterar sig

Hello, everyone! My name is Kyoung-Sook but you can call me Moon.

I'm a new PhD student at C2M2, Nada. I've started my work since April, 1999 at PSCI in GEMS (General ElectroMagnetic Solver) project with the help of my supervisor, Anders Szepessy. You can visit my homepage <http:// www.nada.kth.se/~moon/>, email <moon@nada.kth.se> or call to 6635.

I'm very glad to study here at KTH and particularly to know many nice people.

Kyoung-Sook Moon


Esbjörn Eriksson presenterar sig

Mitt namn är Esbjörn Eriksson och jag är ny HMI-doktorand här på Nada sedan den 1:a maj.

Min bakgrund är civilingenjör E från Lund där jag också arbetat två år som projektledare/konsult för ett produktutvecklingsbolag.

Under mina doktorandstudier kommer jag att vara knuten till Interaktiva Institutet inom bl.a. Smarta ting och miljöer-projektet. Andra intressen är bl.a. idégenerering, industridesign, perception, innovationsprocesser, rollerblades, windsurfing plus en hel massa andra saker som ni kan få reda på om ni kommer bort till Smarta Ting-studion på plan 6 och säger hej.

Esbjörn <esbjorne@nada.kth.se>


Notiser från Mat-Nat fakultet på SU

För en tid sedan upphörde Notiserna att distribueras i pappersform. De finns nu enbart på Su-webben, på fakultetens hemsidor under rubriken "Aktuellt" på <http://www.su.se/MATNATFAK>.

Johan Björkman, informatör

Licentiatseminarium

Tisdag om två veckor (8 juni) kl 10.00 i sal E2.

A Visual Programming Language for the Analysis of Uncertain Spatial Data

Johannes Keukelaar, TCS, Nada

Granskare är Prof. Gennaro Costagliola, Dipartimento di Matematica ed Informatica Universitā di Salerno.

Abstract

In this thesis, a visual programming language is designed with the analysis of uncertain spatial data in mind, using a modification of the dataflow paradigm. The modification replaces cyclic graphs, often used to implement iteration, with nested graphs, which may also be used for other purposes. This approach improves readability of the programs and also improves scalability.

After some discussion about different representations for uncertain spatial data, a novel approach is chosen, based on rough sets. Some results on the accuracy assessment of such data are given, and an experiment is performed with it to prove the usability of this approach.


Rektor Janne Carlssons stiftelse för akademiskt ledarskap

Inbjudan att lämna förslag till mottagare ett stipendium som utdelas av Rektor Janne Carlssons Stiftelse för akademiskt ledarskap för att stimulera personer verksamma inom den akademiska världen att utveckla sitt ledarskap.

Stipendiet kan utdelas till en eller flera personer som föregående år har gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap, speciellt genom att utveckla samarbetsformer inom högskolevärlden och mellan denna och samhälle/näringsliv i Sverige. Årets stipendium, max 50 000 kronor per mottagare, delas ut vid KTHs högtidliga Promotion och Installation i Stockholms stadshus den 12 november

Du inbjuds härmed att lämna namnförslag med tydlig motivering på lämpliga mottagare till stipendiet. Förslagen som bör ha inkommit till KTHs registrator senast 31 augusti 1999, skall ställas till KTH, Registrator, 100 44 Stockholm. Märk förslaget med Dnr 930-543-99 Doss 33

Upplysningar lämnas av rektor Anders Flodström, tel 08 790 7001, och finansdirektör Petter Gréen, 08 790 7078.

En särskild nämnd bestående av sex ledamöter; ordförande i universitetsstyrelsen och rektor vid Kungl Tekniska Högskolan, Lunds universitet resp. Umeå universitet, kommer att utse mottagare till stipendiet.

Stiftelsen Rektor Janne Carlssons Stiftelse för akademiskt ledarskap grundades 1998. Den tillkom för att hedra professor Janne Carlsson, rektor under elva år vid KTH 1988 - 1998, och hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv. I år utdelas stipendiet för första gången.

Ur KTH-ekot

Licentiatseminarium

Torsdag om två veckor (10 juni) kl 10.00 i sal D31.

Simulation of Consolidation Processes by Eulerian Two-Fluid Models

Katarina Gustavsson, C2M2, Nada

The objective of this work is to study a model of a gravity and shear induced consolidation process of a dense, occulated suspension.

The suspension is modeled as a two-constituent mixture of a uid and solid particles by an Eulerian two-phase uid model. Both phases are described as incompressible continuous media coupled through an interaction force between the phases.

Constitutive relations for the stresses and the interaction forces in the mixture are fitted to experimental data. The shear-thinning is modeled by a non-constant viscosity that depends on the volume fraction of particles and on the shear rate of the flow. Since the concentration of particles in the mixture is high, irreversible inter-particle forces are also included in the model.

A numerical solver for one and two dimensional problems is designed using finite difference methods both in time and space. To investigate the influence of shear and viscosity on the process a number of simulations are performed.

In the 1D case, the suspension is confined in a closed box and consolidates due to a constant gravity eld directed toward the bottom. Conclusions from mathematical analysis are verified by calculations and shows that the size of the viscosity is important for the time scale of the problem. We also show that our results in 1D are consistent with other work done on this subject.

To study the influence of shear and viscosity on the consolidation speed 2D simulations are performed. Shear is induced on the suspension by a movement of the bottom wall with a constant speed. Experiments show that the movement does influence the consolidation rate but the observed differences in the numerical experiments were small.


Jobba i Bergen?

Department of Informatics, University of Bergen, announces 2 ph.d. positions in any area of computer science, including programming theory, with application deadline May 29 1999. You also need to have completed your master's degree by this date to be eligible for the position. See <http://www.ii.uib.no/gen/stilling.html> for more information about the position and application procedure. We also expect one more ph.d. position to be announced later this summer. It will be announced on the same WWW page.

We also have a project with a post doc. position available for immediate appointment. The project is about using advanced programming theory for programming parallel, numerical programs. The position is well suited for people with a background in programming or in numerics. No knowledge of parallel programming is required, but a working knowledge of C++ is preferred. A ph.d. is required for the post doc. position.

Magne Haveraaen

Undervisa i Eritrea?

Jag är koordinator för ett samarbetsprojekt mellan Uppsala Universitet och University of Asmara i Eritrea. Syftet med projektet är att få i gång en fungerande Naturvetenskaplig fakultet i Eritrea. Ett av de medel som används är att skicka ner svenska universitetslärare till Asmara för tjänstgöring i en eller flera terminer. Behovet av lärare i datologi är utomordentligt stort. Vi skulle behöva en dylik person till höstterminen. Det är därför jag vänder mig till er. Är det någon vid er institution som vill anta den utmaning det innebär att undervisa vid Asmarauniverstietet i höst?

Vad det i första hand gäller är att tillsammans med två "teaching assistants", deltaga i relativt basala kurser såsom kunskaper om datorns funktion och enkel programmering (förmodligen i Basic). Samtidigt bör man vara med och utveckla kurser för framtiden.

Alla intresserade kan kontakta mig för ytterligare information.

Staffan Wiktelius
tel 018-471 75 87
<Staffan.Wiktelius@isp.uu.se>


Licentiatseminarium, KTH-IT

På torsdag (27 maj) kl. 13.00 i sal C1, KTH, Electrum, Kista.

Towards Polymorphic Type Inference with Elemental Function Overloading

Claes Thornberg, Department of Teleinformatics, KTH

Granskare är dr. Thomas Hallgren, Department of Computer Science Chalmers.


Disputation, DSV

Näst onsdag (2 juni) kl. 13.00 i hörsal F1, Electrum, Kistagången 16, hiss A, plan 7 på institutionen för Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet/KTH.

Dynamick Aspects and Semantic Enrichment in Schema Comparison

Sari Hakkarainen

Opponent är professor Hannu Kangassalo från University of Tampere, Finland.

En sammanfattning finns att läsa på webben: <http://www.dsv.su.se/seminars/disp.html>.


 

*

*

*