Numero
16

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

3 maj 1999
Årgång
29

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Prefekten är bortrest

Prefekten är bortrest under tiden 29 april-4 maj. Under den tiden är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt.

Ingrid


Guglielmo Lacorata

During the time period of May 1-31 I will have a visit from Guglielmo Lacorata (Aquila, Italy). Guglielmo has visited NADA before, most recently last October. He will be working on data analysis and modelling of wind field data from a number of balloon experiments. Guglielmo will be in my office (SANS corridor).

Erik Aurell

Kalendarium

må.
3 maj
14.15-15.15

Seminarium i beräkningsbiologi: Searching for epistatic effects in the UM HET lifespan database, Phil Hanlon, University of Michigan, Ann Arbor; seminarierum 1537.

ti.
4 maj
15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523

fr.
7 maj
9.15-10.00

IPLab/HMI-seminarium: Vart ska du gå lilla robot?, Lars Oestreicher, seminarierum 1537.

må.
10 maj

 

13.00- 15

Seminarium om akademiskt skrivande: Gamla och nya arbetsformer, sal B 487, SU.

15.15

Pedagogiskt seminarium: Användning av IT i undervisningen, Hans Åkesson, Björn Eiderbäck m.fl.; rum 4523.

on.
12 maj
10.00-12

Vart tar våra studenter vägen?, seminarium om nittiotalets studenter, Kvalitetsgruppen i Pedogogiska rådet, SU; seminarierum 5, Aula Magna.


Skivminneshaveri

En disk på AFS-serverdatorn Home1 gick sönder i torsdags eftermiddag. Under natten till fredagen återskapades disken från en säkerhetskopia som togs föregående helg, och under fredag eftermiddag återställdes filer från senare kopior.

För några användare uppstod problem med filer som ändrades under fredagen. Dessa får senare idag ett e-brev med vidare besked.

Skriv till <system@nada.kth.se> om du behöver mer hjälp.

Systemgruppen


Kurser i svenska/Swedish language courses

Information om sommarens och nästa läsårs språkkurser för svenska och utländska teknologer, Masters-studenter och doktorander kan man läsa på webbadressen <http://www.ket.kth.se/avdelningar/SD/TMS>.

Information concerning this summers and future courses for Swedish and foreign students, Masters students and postgraduate students can be found on the web address <http://www.ket.kth.se/avdelningar/SD/TMS>.


 

IT-universitetet i Kista

Jag och en massa andra var och lyssnade när rektor informerade tisdag 20 april om KTH:s planer på ett IT-universitet i Kista. Han (eller snarare hans hjälpredor) delade ut en Masterplan för IT-universitetet i Kista. Jag vet inte var man får tag i den. Följande är ett subjektivt urval av vad rektor sade:

 • KTH är (eller ska bli eller hur det nu var) ett elituniversitet. KTH ska ha intag till årskurs ett och årskurs tre av civilingenjörsutbildning. Till årskurs tre kan vi vänta oss speciellt duktiga studenter som studerat sina två första år vid annan högskola.
 • KTH ska speciellt satsa på årskurs 3-5 och forskarutbildning. Där har vi en unik bredd.
 • KTH:s verksamhet vid regionala högskolor kommer att försvinna, t.ex. de två första åren av civilingenjörsutbildningen vid Mälardalens högskola.
 • De campus KTH har i Stockholmsområdet kommer att stärkas. I Haninge och Södertälje ska forskningsplattform byggas upp. KTH ska ha samarbete med Södertörns högskola och med Karolinska institutet i Huddinge.
 • För IT-universitetet i Kista planeras en ny civilinjenjörsutbildning som startar med 150 platser hösten 2000. Inom tre år beräknas intaget vara 300 studenter/år. Utbildningen finns med på universitetsstyrelsens agenda för i vår.
 • Viss verksamhet kommer att flyttas ut från KTH Campus till Kista - främst delar av fysiken - för att stärka grundläggande delar i fysik.
 • Vissa professurer kommer att dubbleras (finnas både på KTH Campus och i Kista) och vissa kommer att nyinrättas i Kista.
 • Det ska byggas ett stort campus i Kista (idrottsplatsen) inklusive studentbostäder. Det ska också bli en teknikpark för nyföretagande och småföretag som komplement till de storföretag som finns i Kista.
 • Vidareutbildning inom IT-området ska byggas ut till motsvarande 400 helårsstudenter plus lika mycket uppdragsutbildning.
 • Alla kurser i Kista ska tas fram som webbinteraktiva (enligt Björn-Pehrsson-modell).
 • Verksamheten i Kista ska fås delfakultetsställning och vara en egen administrativ enhet. Rektor tror dock inte att KTH om 10-15 år kommer att vara två högskolor.
 • Det finns en utredning om förnyelse av D- och E-programmen.
 • KTH kommer att organiseras om med en Central fakultetsnämnd och programansvariga. De programansvariga beställer kurser från institutionerna.
 • KTH räknar med få del av de nya utbildningsplatser som regeringen lovat. KTH sparar också platser på att dra in verksamheten vid regionala högskolor. Rektor sade inget om hur stor eventuell neddragning på befintliga program skulle bli.
 • Snart ska hälften av alla KTH-studenter plugga minst sex månader utomlands.

Kerstin F.


Exjobbsseminarium i datalogi

I morgon tisdag (4 maj) kl 15.15 i rum 4523.

Anders Hallberg, D92, 20 poäng: Visualisering och manipulering av genreklassificerade sökresultat. Arbetet är utfört vid Telia Research. Handledare: Kerstin Frenckner, examinator Kerstin Severinson-Eklundh, ppponent Stefan Cronert.

Gösta Forsum och Jakob Ehn, D94, 20 poäng: Ett CASE-verktyg för utveckling av konceptuella scheman för databasen X-spider. Arbetet är utfört vid Osiris Data AS. Handledare och examinator: Stefan Arnborg. Opponenter: Sten Hubendick (framförallt Göstas arbete) och Dan Orrestig (framförallt Jakobs arbete).

Kerstin F


Anders Green presenterar sig

Jag är nyantagen som HMI-doktorand på IPLab. Mitt forskningsintresse är interaktion med hjälp av naturligt språk mellan naturliga och artificiella autonoma agenter (människa-robot-prat).

För 28 år sedan föddes jag. När jag var ungefär ett år fick jag min första tand, vid två års ålder så /- - -/ och slutligen, för sju år sedan började jag läsa datalingvistik vid Göteborgs universitet. Mitt exjobb, som blev klart för två år sedan, handlade om att automatiskt finna valensramar för svenska verb. Under tiden gick jag dessutom ett år på journalisthögskolan vid Göteborgs universitet. Under 1998 jobbade jag som programmerare på ett EU-projekt, där vi gjorde automatisk flerspråkig generering av platsannonser.

Min telefon har slutsiffrorna 9156, e-postadressen är <green@nada.kth.se> och jag finns oftast i rum 1644 på plan 6.

Programmering: Prolog, Java, Perl, C/C++
Editor: Emacs
Ordbehandling: LaTeX
Fritid: vadå?
Hobby: närdå? Fiske och foto vore kul.

Anders


Vart tar våra studenter vägen?

Kvalitetsgruppen i Pedogogiska rådet, SU, inbjuder till seminarium om nittiotalets studenter.

Nästa onsdag (12 maj) kl 10.00-12, seminarierum 5, Aula Magna.

Anmälan senast 10 maj, via Internet: <http://www.pu.su.se/kvalitet>.


 

IPLab/HMI-seminarium

På fredag (7 maj) kl. 9.15-10.00, seminarierum 1537.

Vart ska du gå lilla robot?

Lars Oestreicher

Vad kännetecknar människans interaktion med maskiner? Hur vill människor att en personlig hjälpreda skall bete sig när den kommer in i hushållsarbetet? Vid Interaktions- och presentationslaboratoriet på NADA vid KTH i Stockholm studerar vi interaktionen mellan människa och robot. Vi har främst inriktat oss på intelligenta autonoma servicerobotar som understöd i hushållsarbetet eller hemmet i allmänhet.

Bland forskningsområdena återfinns olika aspekter inom kommunikation och interaktion med flera modaliteter (gester + tal, eller grafiska representationer). Dessutom undersöker vi hur man skall kunna beskriva de arbetsuppgifter som roboten ges, på ett sådant sätt att roboten utför arbetet på människans villkor och på ett säkert sätt.

Hur skall man kunna beskriva alldagliga uppgifter som att duka ett bord, att plocka upp leksaker från golvet, m.m. så att roboten kan utföra jobbet på ett bra sätt?

Intressanta frågeställningar uppstår dessutom i skärningspunkterna mellan de olika områdena. Vilken är relationen mellan uppgiften och interaktionen mellan robot och människa? Hur mycket förväntar sig en användare att roboten klarar, om den kan interagera med talat språk? Hur skall man uppnå en naturlig dialog (vad nu det är för något) med en robot?

Under seminariet presenteras några av dessa frågeställningar mer i detalj, och dessutom diskuteras möjliga lösningar och metoder för detta.

Ann Lantz


Seminarium om akademiskt skrivande

Gamla och nya arbetsformer

Nästa måndag (10 maj) kl 13.00 - 15 i sal B 487.

Enheten för pedagogisk utveckling, Stockholms universitet.

Akademiska studier beskrivs numera inte sällan som en form av insocialisering i en viss typ av tänkande och kultur. I denna läroprocess spelar antagligen studenternas arbetsmiljö i vid mening en inte oväsentlig roll, och då blir till exempel frågan om arbetsformer viktig. Med andra ord: vad kan vi göra på detta område för att underlätta, öka eller påskynda studenternas insocialisering i den akademiska kulturen och dess sätt att tänka och skriva?

Mer information kan nås från webbsidan <http://www.pu.su.se/asc/>.


*

*

*

*

*

*