Numero
15

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

23 april 1999
Årgång
29

Nummerschabbel

I somliga länder hoppar man över nr 13 av vidskeplighetsskäl - t.ex. våning 13 i skyskrapor. Numerored. har nu visat sin brist på vidskeplighet genom att utge två Numero med nr 13! Vi har dock överseende med om noggranna Numeroarkiverare ändrar benumringen av 19 april-numret till 14.

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Konferens

Automated Software Engineering

ASE'99 14th IEEE International Conference

October 12 - 15, 1999

Cocoa Beach, Florida, USA

http://sigart.acm.org/Conferences/ase/

Electronic Abstracts Due: May 1, 1999
Paper Submission Deadline: May 10, 1999


Kalendarium

fr.
23 april

15.15-16.15

TCS-seminarium: Extraction of Optimally Unbiased Bits from a Biased Source, Mats Näslund, rum 1537.

to.
29 april

9.00-15.00

Fyllnadsval till Nadas institutionsstyrelse

15.15

Seminarium i datalogi: Kontextberoende referenser, Kjell Lindqvist; rum 4523.

fr.
30 april

9.15

IPLab/HMI-seminarium: Interaktiv simulering och visualisering, Kai-Mikael Jää-Aro; rum 1537.

13.00

CAS-seminarium: Robot Technology Improving Human Lifestyle, Erwin Prassler, FAW Universität, Ulm, Germany, rum S3,
Osquldasvägen 10, 6 tr.

må.
3 maj
14.15-15.15

Seminarium i beräkningsbiologi: Searching for epistatic effects in the UM HET lifespan database, Phil Hanlon, University of Michigan, Ann Arbor; seminarierum 1537.

må.
10 maj

15.15

Pedagogiskt seminarium: Användning av IT i undervisningen, Hans Åkesson, Björn Eiderbäck m.fl.; rum 4523.


Webbserverändringarna

Ändringarna i tekniken bakom Nadas officiella webbplats (www.nada.kth.se) är nu genomförda. Du som skapar webbinformation bör känna till följande:

  • En lista över innehållet i en katalog i webbhierarkin visas inte längre automatisk av servern om en fil index.html saknas. För att det ska ske måste det finnas en fil .htaccess innehållande en rad "Options +Indexes".
  • Man inte längre göra symboliska fillänkar hursomhelst i webbhierarkin. För sådana gäller att själva länken och den fil länken pekar på måste ha samma ägare. Kommandot "ls -ld filspec." visar länkens ägare, medan "ls -ldL länkfilspec" visar ägaren på den fil länken pekar på. Ändring av filers ägarskap kan bara göras av systemgruppen, så om sådana länkar behöver skapas (eller om ägarskap på befintliga ska ändras) måste systemgruppen kontaktas.

Skicka frågor och rapporter till <system@nada.kth.se>.

Systemgruppen


Informationssökning för lärare

KTHs Bibiliotek inbjuder KTHs lärare till en kostnadsfri minikurs i Datorbaserad Informationssökning.

Du är välkommen oavsett ditt egna ämnesområde och oavsett eventuella förkunskaper.

Teorin för informationssökning i vetenskapliga databaser är inte speciellt svår, men i de praktiska tillämpningarna finns det gott om fallgropar.

I den här lilla kursen ger vi en översikt över teorin och gott om utrymme för egna övningar. Ta gärna med sökuppgifter inom det egna ämnet.

Antalet platser är begränsat och först till kvarn…

Tid: Två halvdagar 27 och 28 maj. Exakta klockslag för just dig meddelas när vi bekräftar din anmälan. Det kan bli antingen 08.30-12.00 eller 13.00-16.30, samma period båda dagarna.

Plats: Sal Duplex Lindstedtsv 5 (i "valvet") plan 4.

Mer information finner du på kursens webbsida <http://www.lib.kth.se/idc/lararkurs99.html> du kan även anmäla dig via den sidan.

Frågor besvaras av mig på 08-790 89 57 eller <md@.lib.kth.se>.


Nominerade representanter
till fyllnadsvalet

Till dags datum har följande fem personer nominerats och accepterat att vara representant för lärare och forskare i Institutionsstyrelsens fyllnadsval den 29 april:

Magnus Andersson
Ninni Carlsund
Johan Helsing
Jens Lagergren
Per Öster

Valberedningen föreslår Magnus Andersson som sin kandidat.

Röstning sker i rum 1420 hos Birgit Ekberg-Eriksson från kl. 09.00 t o m 15.00. Eventuella poströster skall vara mig tillhanda senast torsdag den 29 april kl. 15.00.

Birgit Ekberg-Eriksson


 

IPLab/HMI-seminarium

Fredagen den 30 april, kl.9.15, rum 1537.

Interaktiv simulering och visualisering

Kai-Mikael Jää-Aro

Numeriska beräkningar för vetenskapliga problem tar ofta lång tid och genererar stora mängder data. Det tar därmed lång tid från det att man initierat beräkningen till att man kun utvärdera resultatet av det. Med ökande datorkraft börjar det nu bli möjligt att utföra beräkningar med interaktiva reaktionstider. Vi har utvecklat ett grafiskt gränssnitt som låter oss styra och se resultatet av molekyldynamiksimuleringar i "realtid", så att parametrar kan justeras interaktivt.

Ann Lantz


Seminarium i Kista

Nästa onsdag (5 maj) kl 13.00, rum C1, Electrum, Kista.

Towards an applied mathematics for computer systems engineering

Jeremy Gunawardena, Basic Research Institute in the Mathematical Sciences Hewlett-Packard Laboratories Bristol, U. K.

Abstract: If you go up to a conventional engineer---someone who designs bridges or aeroplanes---and ask her what mathematical theorems she uses as part of the design process, you will certainly get a long list. If you go up to a computer systems engineer---someone who designs microprocessors or computer games---and ask him the same question, you are more likely to get an uncomprehending stare. This discrepancy is all the more paradoxical because computation is inherently more mathematical than, say, flying.

In the first part of this lecture, I will sketch some ideas which shed light on this paradox. The bad news is that mathematics may be fundamentally incapable of answering the most interesting questions. The good news is that there are, nevertheless, questions which mathematicians can, in principle, answer but they draw upon areas of mathematics---dynamical systems, statistical mechanics, probability theory---far from the current preoccupations with logic and semantics. In the second part of the lecture I will illustrate this by showing how questions of timing analysis in discrete event systems (such as digital circuits) have opened up a new area of research in the dynamics of nonexpansive mappings. In this work, a classical mathematical problem, on the existence of fixed points for nonexpansive mappings, has been illuminated by questions arising in computer engineering.

 

The talk will be followed by a discussion from 15.00 to 16.00. Discussants will include Joachim Parrow, Teleinformatics, Stefan Arnborg, NADA and Karl Meinke, NADA.


Seminarium i beräkningsbiologi

Nästa måndag (3 maj) kl 14.15-15.15, seminarierum 1537.

Searching for epistatic effects in the UM HET lifespan database

Phil Hanlon, University of Michigan, Ann Arbor

The UM HET lifespan dataset contains genetic and phenotypic information for a sample of 220 mice that result from a cross of (BALB x C57BL)F1 females and (C3H x DBA)F1 males. The phenotypes measured for this dataset include various kinds of quantitative traits that are related to aging.

In this talk we will present a computational approach to identification of epistatic effects that contribute to the quantitative traits measured in this dataset. We will begin with a discussion of our conceptual model of epistasis, then talk about our algorithmic approach and lastly give computational results.

Kimmo Eriksson


Pedagogiskt seminarium

Måndag 10 maj 1999 kl 15.15 16.30, rum 4523.

Användning av IT i undervisningen

Diskussionen koncentreras kring användning av IT för kommunikation lärare/student och student/student men även användning av inspelade föreläsningar för att titta på senare tas upp. Hans Åkesson som jobbar på didaktikenheten och har mångårig erfarenhet av IT i undervisningen och enligt min syn sunda åsikter i frågan inleder tillsammans med Björn Eiderbäck som har färska erfarenheter av att hålla en kurs i Distanskonsortiets regi.

Kerstin F.


CAS-seminarium

Nästa fredag (30 april) kl. 13.00, rum S3,
Osquldasvägen 10, 6 tr.

Robot Technology Improving Human Lifestyle

Erwin Prassler, FAW Universität, Ulm, Germany

The presentation gives a survey of a number of robot systems whose primary goal is to assist humans in everyday tasks. We start with a description of a robotic wheelchair MAid, whose general task is the transportation of people with severely impaired motion skills such as paraplegia or multiple sclerosis. One of MAids functions is deliberative locomotion in rapidly changing large-scale environments, for example, shopping malls, entry halls of theaters, concourses of airports or railway stations. MAid's performance was tested in the central station of Ulm during rush-hour, and in the exhibition halls of the Hannover Fair'98, the biggest industrial fair worldwide. The transportation of patients in hospitals is the task of a second system, AutoBed, which a self-propelled, autonomous hospital bed. AutoBed's motion skills are more focused on the navigation in narrow environments. AutoBed is capable, for example, of entering an elevator with a clearance between the system and the elevator of less than 5 cm.

A service which has a less social but more commercial aspect is provided by the systems RoadSweeper and AutoCleaner. Both systems are cleaning robots, however, at different scales in terms of costs, hardware design, sensor equipment and functionality. RoadSweeper is an outdoor cleaning robot (manufactured by Kaercher GmbH) which supposed to autonomously clean the parking space of supermarkets or airports. While RoadSweeper is a heavy and expensive vehicle equipped with a sophisticated navigation system, Autocleaner has the size and weight of a vacuum cleaner, uses a rather simple minimalistic navigation system and costs less than $1000. AutoCleaner is a wet cleaner primarily designed for the use in private households but also in public buildings such as banks or museums. It cleans floor coverings such as parquet, tiled floors, stone and marble floors.