Numero
14

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

19 april 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


Se på TV2 den 28 april
kl 20.00!

”Skuggornas Härskare”, en VR-saga producerad av Samara Braga med musik komponerad av Ralph Lundsten kommer att sändas i SVT2, onsdagen den 28 april kl 20.00. Samara Braga är konstnär och använder sig av modern VR-teknik som uttrycksform.

”Skuggornas härskare” har skapats tillsammans med 100-tals barn, som genom sina teckningar vill berätta för oss vuxna hur de ser på världen. Samara har använt dessa bilder i sin 25 minuter långa TV-saga. Jag rekommenderar er att se den. Samara arbetar sedan många år på KTH, nu senast på Cid i samarbete med både PDC och Citu. Ni kan läsa mer om Samara och hennes arbete dels i DN.IT den 15/4-99, dels i KTH-nytt 3/99. Vi lyckönskar Samara till denna film.

Ingrid


Kalendarium

on.
21 april

15.15

Exjobbsseminarium, sal 4523.

to.
22 april

14.00-16.00

Arbetsmiljöföreläsning: Förebygga-Förbättra-Förändra; rum 1625.

fr.
23 april

15.15-16.15

TCS-seminarium: Extraction of Optimally Unbiased Bits from a Biased Source, Mats Näslund, rum 1537.

to.
29 april

 

Fyllnadsval till Nadas institutionsstyrelse

15.15

Seminarium i datalogi: Kontextberoende referenser, Kjell Lindqvist; rum 4523.


Exjobbsseminarium

På onsdag (21 april) kl 15.15 i 4523.

Steinar Dahl, E93, 20 poäng: Dynamiska hypertextreferenser i ett www-baserat distansutbildningssystem. Arbetet är utfört vid Partitu. Handledare Staffan Romberger, examinator Lars Kjelldahl, opponent Gösta Forsum.

Rickard Sandström, D94, 20 poäng: Säkerhetsinfrastrukturer baserade på asymetrisk kryptografi ett ramverk för att ta fram kravspecifikationer. Arbetet är utfört vid Ellemtel. Handledare Rand Waltzman, examinator Stefan Arnborg, opponenter Douglas Wikström, Dan Orrestig.

Kerstin F.


Webbserverändringar

Som förvarnats om i Sysnews (kommandot "sysnews" i Nadas Unix-miljö) kommer tekniken bakom Nadas officiella webbplats (www.nada.kth.se) att förbättras. Följande sker denna vecka:

  • Serverdator byts (datorn web --> datorn w1).
  • Operativsystemet är nytt (SunOS 5.5.1 --> 5.6).
  • Webbserverprogram byts (Apache 1.1.2 --> 1.3.4).
  • En del av webbdokumenten kommer att ligga på lokalt skivminne istället för i AFS.

Operativsystembytet kan innebära att enstaka program som webbservern kör (cgi-bin) kan sluta att fungera. Viktiga program i http://www.nada.kth.se/cgi-bin bör verifieras att de fungerar. Berörda användare (gäller mest Nadaanställda) har fått ett e-brev om detta.

Skicka frågor och rapporter till <system@nada.kth.se>.

Systemgruppen


Lektorat i datalogi med
inriktnng mot bioinformatik

KTH söker en universitetslektor i datalogi med inriktning mot bioinformatik vid institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada).

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har beslutat finansiera ett centrum för bioinformatik som administreras av institutionen för biokemi vid Stockholms universitet. Anställningen som universitetslektor kommer under SSF-programmets löptid att vara placerad vid och finansieras av medel från centret. Efter SSF-programmets avslutande kommer universitetet att svara för den fortsatta finansieringen.

Nada söker en lektor i datalogi med inriktning mot bioinformatik med följande ämnesbeskrivning: Datalogi med inriktning mot algoritmer för Bioinformatik, d.v.s. algoritmer relevanta för studier av biomolekylära sekvensdata och sekvens-struktur-funktionssamband. Innehavaren skall bedriva forskning, doktorandhandledning och undervisning på doktorandnivå inom ämnesområdet. Senare kan även undervisning på grundnivå komma att ingå i uppgifterna.

Behörig är den som dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet.

Som särskild bedömningsgrund kommer skicklighet att leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med de omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete att beaktas. Innehavaren av anställningen skall kunna undervisa på svenska eller engelska.

Vid anställningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig kompetens, förmåga att bedriva självständig forskning och pedagogisk skicklighet. Viss vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet.

KTH välkomnar kvinnliga sökande, då flertalet universitetslektorer är män.

För information om tjänsten, kontakta universitetslektor Jens Lagergren, tfn 08-790 73 27, e-post: <jens@nada.kth.se>.

För information om ansökningsförfarande och om redovisning av vetenskapliga och pedagogiska meriter hänvisas till <http://www.eit.kth.se/tjanste.html> eller kontakta Lena Svensson, kansli EIT, tfn 08-790 84 94, e-post <lenas@eit.kth.se>. Information om anställnings- och löneförmåner lämnas av personaldirektör Jaak Berendson, tfn 08-790 7028, e-post <jaak@admin.kth se>.

Ansökan ställs till Kansli EIT, Kungliga Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm och ska ha inkommit senast 1999-05-24. Ange ref nr 200-104-99.

Ingrid Melinder


Anders Nilsson presenterar sig

Här är en kort, lite senkommen, presentation av mig.

Mitt namn är Anders Nilsson och jag började som programutvecklare på PSCI i februari där jag ska jobba i GEMS projektet (General Electromagnetic Solvers).

Jag diputerade '93 i teoretisk fysik i Lund. Därefter flyttade jag till Göteborg, där jag jobbade med utveckling av optimeringsprogram.

Jag finns på anknytning 6984 eller <anilsson@nada.kth.se>.

Anders Nilsson


Doktorandseminarium

På torsdag (22 april) kl 16, rum 4523.

Combining numerical and asymptotic methods for the 2D reduced wave equation

Stefan Hagdahl

A short introduction to J. B. Keller's Geometrical Theory of Diffraction (GTD) will be given. Also, very briefly it will be shown how Green's theorem can be used to set up an integral equation, which then may be solved by standard numerical methods. A suggestion of how integral equations may be combined with Geometrical Optics, and in it's extension GTD, will also be given. In the end some applications from the industry showing how a combination of a numerical and an asymptotic method can be used will be given.

Mattias Liefvendahl


Seminarium i datalogi

Nästa torsdag (29 april) kl 15:15 i rum 4523.

Kontextberoende referenser

Kjell Lindqvist, Nada

Referenser representeras traditionellt med en variabel som innehåller adressen till det objekt man vill referera till eller en adress som tolkas som att referensen inte refererar till något objekt för tillfället. Sammanhanget har ingen betydelse - semantiken är alltid densamma. Om man låter sammanhanget påverka referensens värde kommer referensen referera till olika objekt beroende på sammanhang. Sådana referenser kallas kontextberoende eller mängdvärda och är användbara i många sammanhang, t.ex. i komplexa lagringsstrukturer, hypertextsammanhang, multimediaapplikationer.

På detta seminarium utreder vi vad de är och hur de kan användas. (Resultat av arbete tillsammans med Serafim Dahl)

Stefan Arnborg

TCS-seminarium

På fredag (23 april) kl. 15.15-16.15, rum 1537.

Extraction of Optimally Unbiased Bits from a Biased Source

Mats Näslund, Ericsson Research. (Joint work with Alex Russell.)

Is it possible to make a "fair" (i.e. fifty-fifty) decision, only having access to an "unfair" coin, one that comes up 1 (or "heads") with probability p = (1+b)/2, b>0?

von Neumann gave a simple method to solve this problem if one is allowed to flip the coin (each time independently) as many times as one wishes: simply keep on flipping the coin until we have get ...10 or ...01 as consecutive outcomes. Output "1" in the first case and "0" otherwise. Just observe that these two events are equiprobable, regardless of what b is.

Although simple, this procedure is in some sense not "algorithmically attractive" since there is no absolute upper bound on the running time. We therefore ask: if we are allowed to flip the coin at most n times, how close (as a function of b and n) can we simulate a perfect coin? To this end, one often used method is to flip the coin n times and output the parity of the outcomes, i.e. "1" if we get an odd number of 1s, "0" otherwise. This will produce a 1-output with probability (1+b^n)/2, and will thus converge exponentially fast to a perfect coin. One perhaps surprising result of our study is that for almost all biases b, this procedure is far from optimal.

How well we can simulate a fair coin is also heavily dependent on the bias b. Depending on whether b is rational or irrational, algebraic or transcendental, we will show that some very interesting behavior can be observed. In fact, the study will lead us to some new results on multi-dimensional diophantine approximation and uniform distribution of sequences (mod 1).

Lars Engebretsen


Pengar: FRN-medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 2000

... ansöks om senast fredag 7 maj. Mer information i <http://www.frn.se/aktuellt.html>.


Två nya rapporter

Max Schejas rapport

Att bedriva forskarstudier. En empirisk belysning av doktoranders studiesituation på forskarutbildningen vid Institutionen för numerisk analys och datalogi

Denna rapport delas ut till alla deltagare på lärarinternatet. Alla som är intresserade av att få ett exemplar hittar den utanför mitt rum. Jag har tagit mig friheten att bara ta med delar av bilaga 2.

Tack till alla som svarat på enkäten och som deltagit i djupintervju. Utan ert engagemang hade vi inte fått så bra diskussiosmaterial. Det kommer på kort och lång sikt att leda till förbättringar.

Research at Nada 1995 to 1997

Nu är den klar - ett år senare än beräknat. Tack till alla som bidragit till det digra innehållet. Speciellt tack till Caroline som har lagt många sista händer innan det slutliga manuset blev klart. Tryckeriet strulade ändå till det på framsidan. Jag har nu ambitionen att nästa rapport för perioden 1998-1999 ska kunna tryckas redan under januari 2000. Tro't den som vill.

Ingrid Melinder


Schema

Schemaunderlag för vårterminen 2000 ska lämnas in till schemaläggningen senast 25 maj. Staffan kommer att distribuera "önskeblanketter" till berörda lärare. Schemat för hösten 1999 beräknas vara klart i slutet av april.

Kerstin F.


*

*

*

*

*

*