Numero
13

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

12 april 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


Tidningen BIT 1961-86 bortskänkes

Komplett uppsättning BIT 1961-86 bortskänkes! Fri leverans inom KTH! Först till kvarn ...

Kalle


Kalendarium

on.
14 april

14.00-15.00

CID-seminarium: Social interaktion för slumpens verkan, Anders Boqvist; rum 4523.

fr.
16 april

9.15-11.15

CAS-seminarium: Bayesian networks and influence diagrams, Finn Verner Jensen; OP-salen, Fiskartorpsvägen 15.

to.
22 april

14.00-16.00

Arbetsmiljöföreläsning: Förebygga-Förbättra-Förändra; rum 1625.

to.
29 april

 

Fyllnadsval till Nadas institutionsstyrelse


CIDs onsdagsseminarium

På onsdag (14 april) kl. 14.00-15.00, rum 4523.

Social interaktion för slumpens verkan

Anders Boqvist

Anders Boqvist är konstnär som ofta samarbetar med grupper av människor för att bl.a. uppnå slumpverkan i sin konst. Han tänker visa exempel från ett samarbete med allmänheten i Gävle inför deras 550-års jubileum samt från utställningen Vardagens Dramatik på Arbetets Museum i Norrköping.

Anette Arling


Arbetsmiljöföreläsningen

Nu är Elina tillbaka. Arbetsmiljöföreläsningen "Förebygga-Förbättra-Förändra" som bl a ger tips och ideer om hur du kan undvika besvär med exemplevis "musarm", nacke, rygg.

Föreläsningen kommer att genomföras torsdagen den 22 april kl 14.00-16.00 i rum 1625.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på anslagstavlorna.

Eva-Lena Åkerman, Karin Molin


CAS-seminarium

På fredag (16 april) kl. 9.15-11.15, OP-salen, Fiskartorpsvägen 15.

Bayesian networks and influence diagrams

Finn Verner Jensen, Department of Computer Science, Aalborg University

Abstract

Mathematically a Bayesian network is a graphical representation of the joint probability distribution for a set of discrete variables. The representation consists of a directed acyclic graph and to each variable A is attached the conditional probability of A given the parents of A. The joint probability distribution of all variables is then the product of all attached conditional probabilities.

The graphical representation makes Bayesian networks a flexible tool for constructing models of causal impact between events – in particular when the causal impact has a random nature. Also, specification of probabilities is focussed to very small parts of the model (a variable and its parents). Having constructed the model, it can be used to compute effects of information as well as interventions. That is, the state of some variables is fixed, and the posterior probability distributions for the remaining variables are computed. Algorithms are developed for probability updating, and they perform very efficiently on a large variety of models. This makes Bayesian networks well suited for forecasting and diagnosing.

An influence diagram was originally a compact representation of a decision tree for a symmetric decision scenario: You are faced with a specific sequence of decisions, and between each decision you observe a specific set of variables. Now-a-days, an influence diagram is a Bayesian network extended with utility functions and with variables representing decisions. An influence diagram is solved by computing a strategy yielding the highest expected utility. A strategy is a set of functions; to each decision variable is specified a function which from the relevant past returns a decision. The algorithms for probability updating can be modified to solving influence diagrams.

In the seminar I shall through various examples introduce the basics of Bayesian networks and influence diagrams and give some hints on the underlying algorithms. Depending on what the time permits I shall also touch upon further tasks like value of information, conflicting evidence, trouble shooting, learning/training, adaptation.


Fyllnadsval till institutionsstyrelsen

Vi skall utse en efterträdare till Kalle Siklosi i institutionstyrelsen.

Val blir torsdagen den 29 april 1999 då Nada skall välja en ledamot bland lärare och forskare för resterande mandatperiod som slutar 2001-06-30.

Röstberättigade är de som är anställda vid Nada idag på minst 40% av heltid och vikarier med vikariat om minst sex månader. Undantagna är forskarstuderande som representeras av studeranderepresentanterna.

Kan inte röstberättigad närvara den 29 april är poströstning tillåten. Poströsten måste vara prefekten tillhanda senast på valdagen.

Valberedningen,
Gerd Eriksson, lärare i numerik
Lars Kjelldahl, lärare i datalogi
Anders Hillbo, systemansvarig
Birgit Ekberg-Eriksson, intendent
Ingrid Melinder, prefekt,
tar tacksamt emot förslag på lämpliga personer

Ledamöter i Institutionsstyrelsen är
Representanter för lärare och forskare:
Stefan Arnborg
Lennart Edsberg
Örjan Ekeberg
Kerstin Severinson-Eklundh
Representant för teknisk och administrativ personal:
Tina Billing-Ericson
Studeranderepresentanter för grundutbildningen KTH:
Carl Ljungqvist
Jonas Boquist
Studeranderepresentanter för forskarutbildningen:
Tomas Wilhelmsson
Malin Siklosi
Extern ledamot:
Art Rizzi, Flygteknik

(Listan över röstberättigade publiceras ej här- se det separata utskicket./Red.)

Birgit Ekberg-Eriksson


Kurs: Att undervisa i akademiskt skrivande

Nästa fredag (23 april) kl. 9.00-12, sal D307, SU.

Enheten för pedagogisk utveckling, SU, inbjuder till minikurs under ovanstående rubrik. Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin kompetens på detta område och som inte har deltagit i motsvarande moment på PU-enhetens universitetspedagogiska kurs.

Anmälan till seminariet görs via blankett på webben, se <http://www.pu.su.se/asc/>. Sista dag för anmälan är onsdagen den 21 april.