Numero
12

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

6 april 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


NWPT'99 - The 11th Nordic Workshop on Programming Theory

Uppsala University, October 6-8

PRELIMINARY ANNOUNCEMENT: The objective of the workshop is to bring together researchers from (but not limited to) the Nordic and Baltic countries interested in programming theory, in order to improve mutual contacts and cooperation.

http://www.docs.uu.se/nwpt99/

Kalendarium

on.
7 april

14.15-15.15

Seminarium i algoritmisk bioinformatik: Från genträd till artträd, Öjvind Johansson

to.
8 april

16

Doktorandseminarium i numerisk analys: CFD-methods for unsteady and steady flows in air intakes,Anders Ytterström; rum 4523.

fr.
9 april

13.15-14.00

Seminarium: En snabb och stabil numerisk lösare för en typ av icke-linjära sprick- och kontaktproblem, Gunnar Peters, KTH; rum 1537.


Vem har lånat

... den röda pärmen med TENTOR ORIGINAL 2D 1210? Eleverna vill gärna att jag får tillbaks den, annars får dom inga ex-tentor. Snälla ställ den i mitt rum.

Bibbi


Seminarium i algoritmisk bioinformatik

Från genträd till artträd

Öjvind Johansson

Imorgon onsdag (7 april) kl. 14.15-15.15, rum 1537.

Antag att vi har DNA-uppsättningar för några arter, och att vi vill finna ett "optimalt" utvecklingsträd för dem. En tänkbar väg är att börja med en gen som finns representerad i dessa arter och finna ett utvecklingsträd som leder fram till genens varianter i de olika arterna.

Efter att ha gjort detta med ett antal gener vill vi slutligen finna ett artträd som är konsistent med de olika genträden. Detta är dock icketrivialt. Jag skall beskriva problematiken och några resultat av Ma, Li och Zhang (RECOMB 98).

Jens Lagergren, Kimmo Eriksson


Doktorandseminarium i numerisk analys

CFD-methods for unsteady and steady flows in air intakes

Anders Ytterström

På torsdag (8 april) kl 16, rum 4523.

Konsultuppdrag för Nada

På ett konsultföretag håller man på att ta fram ett förslag till cerfifieringsprogram för "Objektorienterad systemutveckling av tekniska sytem". Det har några kurser men inga prov för att verifiera den inhämtade kunskapen. De vill ha hjälp med att göra såna prov. Jag har lite mer info.

Kerstin


EU/FoU-rådets nyhetsbrev

... - med information om kommande informationsseminarier om de olika delprogrammen i EU:s femte ramprogram - finns att läsa på webben: <http://www.eufou.se/nyhetsbrev/>.


Seminarium

En snabb och stabil numerisk lösare för en typ av icke-linjära sprick- och kontaktproblem

Gunnar Peters, KTH

På fredag (9 april) kl 13.15-14.00, rum 1537.


Call for Project Proposals
in the research areas of
Real Time and Symetric Multiprocessors

Available via http://www.docs.uu.se/artes/

The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) supports the ARTES and PAMP national networks in Real-Time Systems with 14 MSEK 1999 and 21 MSEK 2000 and at least 16 MSEK per year for 2001 and 2002. During 1998 ARTES has decided to support 23 graduate students in 17 real time research projects (including the associated PAMP-programme).

The present call aims at finding approximately ten additional graduate student projects to support. The earliest time for support related to this call is October 1999.