Numero
11

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

29 mars 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


SU-studentstipendier

...utlyses ur donationsstipendier för nästa läsår. Anmälan senast 15 april. Se <www.su.se/studbyran/stipendier.html>. Ansökningsblankett finns hos Karin Molin, plan 6, run 1629.


Kalendarium

må.
29 mars

15.15-16.30

Tutorsystem, fungerar det på KTH?; rum 1537.

ti.
30 mars

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.


EUs femte ramprogram

EUs femte ramprogram har startat. Den 18-19 mars gavs information på KTH (om vilket red. fick information för sent). Första ansökningstillfället, för Tema 1, har inlämningsdatum 1 och 8 juni.


Exjobbsseminarium i datalogi

Imorgon tisdag (30 mars) kl 15.15 i rum 4523.

Tommy Enqvist och Johan Lèmon, D92, 12 poäng: Att skapa en kunskapskälla genom att dämma upp informationsströmmar, en utvärdering av Classroom 2000-systemet. Arbetet är utfört vid Georgia Institute of Technology, USA. Handledare Kristina Groth, examinator Yngve Sundblad. Opponenter: Jakob Ehn, Daniel Gillblad, Björn Larsson.

Maria Eriksson, D94, 20 poäng: Jämförande utvärdering av databasverktyg, objektorienterat gränssnitt mot relationsdatabaser. Arbetet är utfört vid Ericsson Radio Systems, Value Added Services Design Center. Handledare Kjell Lindqvist, examinator Stefan Arnborg. Opponenter: Gösta Forssum, Johan Kaving, Dan Orrestig.

Kerstin F.


Kolla ditt underlag för pension!

Som meddelats i "KTH-INFO till alla anställda" - får alla den? - är det viktigt att man kontrollerar tjänstematrikeln som skickades ut för en tid sedan. Det är komplicerat - och kanske inte ens möjligt - att ändra senare!

Frågor besvaras av Ingegerd Söderlund, 7074, och Ankie Brundin, 7005.


KTHs stora pris - lämna förslag

...senast 6 april. Upplysningar från rektorskansliet.


Stipendier för näringslivsnyckelpersoners högskolekontakter

Teknikbrostifelsen i Stockholm (TBSS) utlyser stipendier för personlig rörlighet mellan högskola och näringsliv. Stipendiet finansierar att personer vid små och medelstora företag deltar i forskningsverksamhet och/eller kurser vid universitet/högskola med maximalt 200.000 kr för ett år samt 75.000 kr till mottagande institution. Anmälan senast 30 april. Se <www.tbss.sshn.se>.


Remissvar på Ny civilingenjörsutbildning i Kista

Nada har nu skrivit sitt remissvar på det förslag till ny civilingenjörsutbildning i Kista som jag beskrev kort i förra Numero. Förslaget har vi bara fått på papper; du kan få ett ex. av Birgit.

I svaret är vi positiva till en ny civilingenjörsutbildning i Kista. Men vi har en del förslag till förbättringar - om innehållet, om att undervisningsformerna bör ses över, om risken för splittring mellan Kista och Campus och om att vi anser att man bör starta med färre än 150 studenter första året. Svaret finns att läsa på webben < http://www.nada.kth.se/ ~kfrenck/IT/Remiss.html>.

Kerstin F.


Licenciatexamen i Göteborg

Nästa onsdag (7 april) kl 15.15, sal MD6, mat. centrum, Chalmers.

Some ising model related results for subshifts of finite type

Mattias Wallerstedt, Chalmers

We generalise some results for the Ising model to certain subshifts of finite type. We obtain results concerning the global Markov property, nonuniqueness of Gibbs measures for asymmetric models on nonamenable graphs, and certain large deviation properties.


Nytt samverkansavtal

Som också meddelats i KTH-INFOS har KTH ett nytt samverkansavtal från den 1 januari. Det finns att läsa på webben: <http://www.admin.kth.se/info/ kth-handboken/IV/2/7.html>.

I Nadas samverkansgrupp ingår Ingrid (ordf.), Staffan R. (ATF), Bibbi L. (SF), Kalle S. (SACO) (från 1 april Örjan E.), Eva-Lena Å. (sekr.). Vi har möte ungefär 1 gång per månad. Är du intresserad av att veta mer, kontakta någon av representanterna.

Red. och Eva-Lena Å.


FRN-konferens om forskning och allmänhetens tilltro

Årets FRN-konferens äfer rum onsdagen den 21 april kl 8.30-16.30 i Norra Latin under rubriken "Forskning och allmänhetens tilltro".

Anmälan senast idag (29 mars), se < http://www.frn.se/bryt99.html>.