Numero
9

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

15 mars 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


Numero rättar

Ulf Berggren håller licentiatseminarium den 26 mars, inget annat.


Kalendarium

ti.
16 mars

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, rum 4523.

to.
18 mars

14.30

Docentföreläsning: The Convergence of Program Verification and Software Testing, tekn.d. Karl Meinke, Nada; sal E2.

fr.
19 mars

15.15-16.00

Seminarium: Datafusin: Teori och Praktik, Johan Schubert, Foa; rum 1537.

må.
22 mars

13.30-17.15

Temadag om datorstödd språkgranskning, Kerstin Severinson-Eklundh, Viggo Kann, Margareta Westman med flera; sal D1.

on.
24 mars

10.00

Disputation: Projective Dynamic Geometry, Harald Winroth; Kollegiesalen.

fr.
26 mars

10.15

Licentiatseminarium: Pappersmodellen
som utgångspunkt för
utformning av skrivsamarbetsverktyg,
Ulf Berggren ; rum D31, Nada.


Docentföreläsning:
The Convergence of Program Verification and Software Testing

På torsdag (18 mars) kl 14.30 i sal E2.

Karl Meinke, Nada

In recent years the subject of program verification has sat firmly within the realm of academic theoretical computer science, and has had very little impact on the computing industry. This is despite its potential for long term cost savings, and the avoidance of embarrassing project failures. Software testing on the other hand, forms a major and respected activity in most industrial software engineering projects, despite the fact that its scientific basis is largely undeveloped and its motivation often poorly understood by the academic community.

After a brief review of these two subjects, we will show how they form two sides of the same scientific coin. Academic formal methods by tradition focuses on proof construction to demonstrate correctness. Test engineers, usually manually, carry out activities closely related to model generation to demonstrate the presence of errors. Though this scientific description of their work is almost never made explicit in their literature. The familiar Gödel Completeness Theorem is the bridge between these two activities.

The duality between these two approaches becomes significant when we begin to consider the kinds of algorithms required by each community. In particular, an efficient algorithm for one activity can often be applied to the other with beneficial results.


Seminarium

Datafusin: Teori och praktik

På fredag (18 mars) kl 15.15-16 i rum 1537

Johan Schubert, FOA.

Detta är också en gästföreläsning i kursen i databrytning.

Stefan Arnborg


Exjobbsseminarium i datalogi

Imorgon tisdag (16 mars) kl 15.15 i rum 4523

Ulf Åkerstedt,D92, 20 poäng: Mätbar användbarhet - hur man specificerar, kvantifierar och mäter användbarhet i datorsystem.

Arbetet är utfört vid Enator AB. Handledare: Ann Lantz, examinator Kerstin Severinson-Eklundh.

Opponenter: Dan Orrestig, Gösta Forssum, Björn Larsson, Steinar Dahl, Johan Lundin och Rickard Sandström.

Kerstin F


Inför sommaren: Information om fästingburen smitta

Två sjukdomar som kan medföra hjärn- och hjärnhinneinflammation, överförs med fästingar, borrelia och TBE. Borrelia är orsakad av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. TBE orsakas av virus och saknar effektiv behandling av sjukdomen men kan förebyggas genom vaccination.

Vaccination rekommenderas av smittskyddsläkare till:

  • Fast boende och sommarboende i riskområden (Uppland och Södermanlands skärgård och delar av Mälaren)
  • Personer som vistas mycket i skog och mark och som därtill ofta blir fästingbitna
  • Resenärer som vistas mycket i skog och mark på Åland eller särskilda områden i Centraleuropa eller Östeuropa inkl Baltikum

Grundskyddet består av 3 doser. Dos 4 ges tre år efter grundvaccineringen. Därefter kan intervallen förlängas till fem år. Pris 270 kr per dos.

Previa erbjuder vaccinering:

  • Tisdag 16 mars kl 10.30-11.00
  • Måndag 22 mars kl 13.00-13.30
  • Tisdag 13 april kl 10.30-11.00

Ring sköterskorna och boka datum, eller ring om du vill ha mer information - måndag-fredag kl 8.00-10.00 på ank 8881.


Vårlöfte att sluta röka?

Passa på att prova Nicorette Microtab, en ny nikotinersättningsprodukt. En liten tablett med nikotin som man lägger under tungan. Passar rökare oavsett nikotinberoendegrad. Den kan användas i alla sammanhang och lämpar sig även bra i situationer där man har behov av att vara diskret. Receptfri.

Mer information får du av Previa. Eller av Nicorettes experter på rökavvänjning. Varje månd och torsd kl 18.00-20.00 svarar deras sjuksköterskor på frågor. Tel 020-98 76 54. Samtalet kostar bara en markering.